Spis Pavla Ruska, vedený na SIS v rokoch 2000 – 2001, obsahuje 86 strán súvisiacich s finančným vysporiadaním v kauze zmenky

Podľa listín, ktoré sme pred časom dostali bol na Pavla Ruska založený lustračný spis už v roku 1996. Od tejto doby bol zrejme na neho nasadený agent SIS a legalizant, ktorí vyťažovali jeho okolie, pohyb aj aktivity a podávali o tom svojmu riadiacemu dôstojníkovi pravidelné správy. 

Podľa počtu záznamov k osobe Pavla Ruska je možné usudzovať, že sledovanie do roku 2001 bolo dôkladné a intenzívne.

V lustračnom spise Pavla Ruska sa nachádzali nielen záznamy potvrdzujúce existenciu zmeniek, ktoré opäť prinášane vo vysokej kvalite, ale aj fotokópie pôvodných zmeniek, na ktorých ešte bola vidieť vodotlač papiera. Na kópii zmeniek, s ktorými pracovala polícia a súd, tieto znaky nevidieť.

Niet teda pochýb, že okrem správy o zmenkách mala SIS k dispozícii aj vierohodnú kópiu zmeniek:

Spolu s  listinami sme dostali k dispozícii aj niektoré listiny svedčiace o prepojení spravodajcov na sledovanie a kompromitáciu Michala Kováča staršieho, ktoré sa nachádzali v tomto spise a  boli predmetom mimoriadnej správy Osobitnej kontrolnej komisie, ktorá unikla na verejnosť v roku 1995.

V súvislosti s touto správou boli spomínané úniky informácii cez agentov číslo 205060 a 205061 pri verbovaní diplomata pre potreby SIS.

O týchto agentoch sa v roku 1995 zmieňuje aj správa OKO

V spojitosti s týmito dôstojníkmi sa objavujú ich údaje práve v súvislosti so správami z roku 2000 a 2001 v hláseniach v Ruskovom lustračnom spise.

Podľa informácii, ktoré sme dostali skutočne exitujú nahrávky zo stretnutia Kováčika a Ruska, kde je zdokumentované, že Kováčik vedel o súkromnej zmenke Pavla Ruska.

Práve táto okolnosť vysvetľuje aj podozrenie Mariána Kočnera v jeho záverečnej reči na súde vo veci Ruskových zmeniek, kde Kočner upozornil nato, že Kováčik na prvom svojom výsluchu ešte potvrdzoval existenciu zmeniek, ale vo výpovedi na súde nie. Vyplývalo to z toho, že nevedel, či existuje o tom záznam technickými prostriedkami, a či si môže dovoliť svoju výpoveď zmeniť v neprospech Pavla Ruska. Nielen tieto, ale aj ďalšie nahrávky sú zachránené a pravdepodobne ich bude možné spracovať a použiť. Pokiaľ by súd vo veci dokazovania postupoval profesionálne, v spolupráci so SIS tieto dôkazy mohol mať k dispozícii.

V súvislosti s materiálmi, ktoré unikli SIS musíme mať dôvodné podozrenie, že to nebude náhoda.

Objem je uniknutých listín je rozsiahly a vyčerpávajúci aj k množstvu iných káuz, s ktorými sa v súčasnosti nezaoberáme. Ich štruktúra a obsah, ale ukazuje, že treba im venovať mimoriadnu pozornosť, pretože prinášajú informácie, ktoré vyvracajú doterajšie fámy a legendy.

Ucelený súhrn listín nnohé udalosti v spoločnosti stavia do diametrálne odlišného svetla.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies