Nielen Praha 6 a starosta Kolář ale Česko má problém

Prezident Vladimír Putin v utorok podpísal splnomocňujúci a určovací zákon, ktorý dopĺňa Trestný zákonník o zmeny trestnej zodpovednosti, jurisdikcie a stíhanie, ktoré doteraz obmedzovali výkon ruského práva iba na území Ruskej federácie a na činy spáchané na jeho území. Nový ruský zákon tak prináša do ruského práva model prevzatý z amerického práva, … Čítať ďalej Nielen Praha 6 a starosta Kolář ale Česko má problém