Pán predseda Súdnej rady SR Mazák, kritika musí byť založená na pravde a faktoch

Som presvedčený, že diskusia, výmena názorov, ale aj kritika na právne témy a výklad pozitívneho práva, sú potrebné. Musia však byť primárne vecné, objektívne a nie zavádzajúce ba až klamlivé, postrádajúce odbornosť, zvlášť ak názory ovplyvňujúce odbornú aj laickú verejnosť verejne vyslovuje osoba, ktorá stojí na čele ústavného orgánu – … Čítať ďalej Pán predseda Súdnej rady SR Mazák, kritika musí byť založená na pravde a faktoch