Zákon o kompetenciách v troskách

Premiér sa rozhodol podpisovať zmluvy a obísť kompetencie ministerstva Mimoriadna situácia vyžaduje mimoriadne opatrenia, ale ak premiér nepozná vlastný kompetenčný zákon č.575/2001 Z. z., je to alarmujúce. Kompetencia premiéra nesiaha a  nezahrňuje právo konať v mene republiky. Hlavne do vnútra, iné je to na úrovní medzinárodných vzťahov. Jeho činnosť, ako úradníka stojacieho … Čítať ďalej Zákon o kompetenciách v troskách