Zákon o kompetenciách v troskách

Premiér sa rozhodol podpisovať zmluvy a obísť kompetencie ministerstva

Mimoriadna situácia vyžaduje mimoriadne opatrenia, ale ak premiér nepozná vlastný kompetenčný zákon č.575/2001 Z. z., je to alarmujúce. Kompetencia premiéra nesiaha a  nezahrňuje právo konať v mene republiky. Hlavne do vnútra, iné je to na úrovní medzinárodných vzťahov. Jeho činnosť, ako úradníka stojacieho na čele vlády je zahrnutá v § 24 kompetenčného zákona.  V pôvodnom znení §24 odsek (3) stojí: Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky. Neviem posúdiť, kto pripravoval citáciu tohto paragrafu na stránke úradu vlády, ale znenie nie je v súlade so zákonom, pretože z vymenovaných právomocí právo zabezpečenia hospodárskej a sociálnej politiky vypadlo. Horšie je však, že ani proti zverejnenému zneniu nekoná pán premiér kompetenčne správne. Druhá časť tohto zákona je tým kompetenčným pravidlom, na základe ktorého sa v § 3 až § 19 vymedzujú práva, povinnosti a pridelené kompetencie rezortom, na čele ktorých je jednoznačne minister.

V prípade ostatných ústredných orgánov stoja na ich čele vymenovaní riaditelia, ktorí zodpovedajú priamo vláde SR. Medzi inými sú aj tie úrady, ktoré sú pre výnimočné situácie mimoriadne dôležité:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

Úrad pre verejné obstarávanie,

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

Národný bezpečnostný úrad,

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Z krátkej informácie sme sa dozvedeli, že Chiranamedical vyrobí 300 pľúcnych ventilácií do konca júna ( cca v cene 23 tisíc Eur za kus), ktoré dokážu predýchať aj poškodené pľúca. Náš premiér nezabudol v duchu predvolebnej agitky sa postaviť pred panely a prezentovať túto zásluhu. Mohol by sa aj rozkrájať, pokiaľ by rovnako pristupoval aj k množstvu ponúk iných výrobcov a dovozcov na Slovensku, ktorí sú schopní vyrábať a  najmä pomôcť. Signály sú však také, že v pozadí beží ťažký biznis a korupčná selekcia dodávateľov, nehovoriac o ich politickej príslušnosti. Informácie, ktoré dostávame a spracúvame nasvedčujú tomu, že z pandémie sa stáva najväčšia korupčná aféra novej vlády.

Preto sa nedivíme, že  Matovič riadi štát akoby to bola jeho vlastná firma. Celkom zabúda na autoritu parlamentných výborov, odborné a stavovské organizácie a nevidíme žiadne racionalizačné opatrenia, okrem kŕčovitého kopírovania opatrení okolitých krajín, s ktorými sa nemôžeme porovnávať, napríklad v pripravenosti armády, poskytovať medicínsku starostlivosť. V niektorých pohľadoch musíme byť objektívny, pretože sa nám odkrýva skutočne zruinovaný systém pripravenosti štátu na krízové situácie. Alarmujúci stav vidno predovšetkým na vybavenosti a stave armády.

Zmena charakteru života a prostredia

V niektorých okolitých krajinách už teraz platia opatrenia na nočné vychádzanie a aby mali zmysel, pribudne aj regulácia, alebo celkové odstavenie elektrických energií na verejné osvetlenie najmä v periférnych častiach miest. Je logické, že prázdne ulice po ktorých sa nesmie prechádzať netreba osvetľovať. Elektrickú energiu, ktorú nespotrebujeme, nemusíme ani vyrobiť, ani zaplatiť zo spoločného alebo z rozpočtu samospráv. Tiež priestor na zamyslenie. Niektoré školy a inštitúcie už na začiatku prešli na nutné temperovanie budov. Paradoxne, v čase keď podnikatelia, občania šetria všade kde je to len možné, štát nepocítil potrebu regulovať  správu svojej spotreby na úradoch. Štatistiky ukazujú, že došlo k redukcii pohybu ľudí všade, len domáci pobyt narástol o 10 %, k čomu by mohla zodpovedať aj spotreba energií. Vidíme obrázky, kde do opustených ulíc sa vracia divoká zver a následkom obmedzení z miest mizne smog ako dôsledok , ktorých mnohých prekvapil. Minister životného prostredia Budaj by sa mohol prejaviť a z týchto poznatkov spracovať podnetné návrhy na opatrenia, ktoré by sme mohli zachovať aj v dobe po uplynutí krízy.

4 miliárd z EU a priemysel na kolenách

Vladimír Soták vyzval Matoviča, aby nešíril poplašné správy, ale riadil krajinu

Výzva priemyselníkov sa odráža od nepočujúcich ministerstiev ako prázdna ozvena.  Predaj automobilov v Európe klesol o 85 % a v neposlednom rade aj z dôvodu chýbajúcej produkcie. Podobne ako bez komunikácii, ani bez áut, nie je možné predstaviť si funkčnosť žiadnej modernej civilizácie. Autá nie sú luxus, ale nutná logistická podmienka pre fungovanie spoločnosti. Na Slovensku pôsobia štyri automobilky, ktoré nemôžu prejsť na iný výrobný program, množstvo kovospracujúceho priemyslu, ľahkého a domáceho priemyslu, potravinárskych spracovateľov, aj priamych výrobcov strojov, zariadení, nábytku, ktorí stoja pred krokom hromadného prepúšťania a zastavenia svojej výroby. Určite dnes nikto nebude vyrábať na sklad, ale výrobné cykly a tok hospodárstva vyžaduje zachovanie funkčnosti podnikov za každú cenu. V rámci hospodárstva zabúdame na mimoriadne bolestivú situáciu v oblasti turizmu a hotelierstva, ktoré sú v úplnom kolapse, podobne ako taxislužby a iné oblasti dôležité pre civilizovaný život.

Návrh EK na kurzarbeit môže zásadným spôsobom zmierniť dopady krízy, myslia si slovenskí europoslanci

Vláda už mala mať pripravený rozpočet na využitie 4 miliardovej pomoci. A najmä pamätať na to, že jednotlivé rezorty na čele s ministrami už mali pripraviť svoje vlastné rozpočty a návrhy, akoby pripravovali nový štátny rozpočet.  V krízovej situácii riešiť rozpočet zodpovedne, apoliticky, adresne voči príjemcom a s takými prioritami, ktoré neprídu neskoro, keď už pacient zomrel.

Napriek rôznosti priorít, na prvom mieste musia byť občania, ich existencia a zabezpečenie  zdravotnej  starostlivosti. Následne je potrebné riešiť zamestnávateľov, ktorí môžu pokračovať v svojej činnosti. Zároveň je potrebné zaoberať sa zruinovanými oblasťami hospodárstva, ktoré bude potrebné o pár mesiacov oživiť . Najdôležitejšou prioritou je zásadná motivácia reštartu a motivácia poľnohospodárskej výroby, kde môžu nájsť svoje miesto a uplatnenie mnohí rekvalifikovaní občania, ktorí stratili svoju prácu.

V napätí preto očakávame program vlády, ktorý by mal vyčerpať tieto zásadné problémy:

  1. Boj s pandémiu v medicínskej a sociálnej oblasti

2.Existenčné zabezpečenie občanov a prerušenie, či úplnú amnestiu niektorých výkonov štátnej moci

3.Stabilizovanie a obnovu priemyslu, výroby a služieb

4.Obnovu a reštart poľnohospodárstva

  1. Prekoncipovanie riadenia štátu a byrokracie, odstrániť všetko, čo nám počas výnimočného stavu nechýbalo.

Civilizačný šok

Dnes nám minister zdravotníctva predstavil odborný tím, ktorý rokoval pod vedením Doc. Kalavskej. Neviem kto zloženie tímu navrhoval, ale po prvý krát po dlhej dobe som mala pocit, že počujem mená odborne kompetentných. Od Doc. Kalavskej sme si vypočuli výzvu, aby sme rešpektovali počas sviatkov domácu karanténu v našom vlastnom záujme. Matovič sa na to napojil s informáciou, že od 8. do 13. apríla dôjde k obmedzeniam, ale  až zajtra, po rokovaní vlády zverejní opatrenia a zapojenie polície do veci. Medzi výnimkami dôvodov vychádzania uviedol aj návštevu príbuzných, čo nepochybne viedlo mnohých občanov k hlbokému nádychu. Chceme Veľkonočné sviatky bez rodinných návštev alebo nie? Alebo platí ten Matovičov morbidný  návrh aby sme navštívili babku, na druhý rok nebude koho?

Matovičove  nemiestne vtipkovanie

Na záver tlačovky chcel uviesť ako vtip, že na jednom rokovaní bol prítomný bývalý aj súčasný minister zdravotníctva… Vcelku chápem, že pre Matoviča rokovanie takéhoto odborného kolokvia muselo byť civilizačným šokom, pretože v praxi kompetentných odborníkov asi ešte nevidel a ani o nich nevie. Aj pre Doc. Kalavskú to bolo nesporne veľké sebazaprenie  v záujme verejnej veci, aby komisiu zložila, rokovanie riadila a supľovala nášho platného ministra zdravotníctva.Pre nás je to ale stále dobrá správa.

Ale nechápem, že ako náš premiér nedokáže okrem trapnej poznámky vyvodiť poučenie z toho, že jedine odborníci môžu vybrať správne rozhodnutia a nie ľudia, ktorým dal pečiatku pred niekoľkými dňami…

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies