Život bez byrokratov je úžasný, ľahký a najmä on-line!

 Jeden maličký vírus nám búra dnešnú civilizáciu.

Ľudia sú vynaliezaví a urýchľujú evolúciu niekoľkonásobnými krokmi a budujú prostredie, ktoré by pod taktovkou vlád a byrokratov veľmi ťažko vznikalo. Spoločnosť sa pred mesiacom dostala do novej situácie, ktorá je obmedzeniami porovnateľná s mimoriadnymi vojnovými podmienkami. Máme však jednu obrovskú výhodu, ktoré predošlé civilizácie nemali. Tou je on-line priestor, kde sa presunula značná časť dnešných sociálnych a medziľudských aktivít. Nemyslím na četové aplikácie pre tínedžerov, geekov a bonvivánov, ale na priebeh normálnych pracovných, životných, či školských aktivít.

Nový fenomén civilizácie sa plne rozbaľuje vďaka ľuďom aj napriek stuhnutosti a neschopnosti vlády

Ako sme sa stali online krajinou ? Naplánovať systém domácich homeofficov by v bežných podmienkach vyžadoval širokú spoločenskú diskusiu, zapájanie eurofondov, bohorovných inštitúcii,skúšobnú fázu, sociálne a možno aj ústavné opatrenia. Vírus zariadil, že v dobe online sveta začali ľudia svoju prácu realizovať na diaľku, informácie lietajú v cloudoch, na zdieľaných serveroch zamestnávateľov, ale aj v styku medzi podnikmi . K tomu sa pridávajú a zapájajú aj tie úrady štátnej správy a samosprávy, kde to doteraz bolo z kompetenčných, bezpečnostných,personálnych alebo z iných dôvodov takmer nemožné.

Polícia od roku 2013 pripravuje elektronizáciu svojej agendy a už koncom minulého roka boli v platnosti niektoré opatrenia, ktoré na základe prepojenia rôznych databáz, ale aj vlastnej databázy zjednodušili mnohé kroky. A dnes sa im darí . Ak zaniknú rúška, elektronické objednávania a občan sa stane sám o sebe autoritou, nebude potrebné objednávanie a ani chodenie na políciu, a ani na iné úrady.Jeho elektronická identita bude stačiť. Pandémia priniesla masívne uplatnenie online komunikácie občanov pri svojich aktivitách a vzťahuje sa nielen na elektronické objednávanie na dopravnom inšpektoráte, cudzineckej polícii alebo evidencii dokladov. Myslím, že nebyť predošlej prípravy minulej vlády, by sme stáli pred úplnou paralýzou tejto občianskej agendy.

Bez spojenia niet velenia

Podmienkou online života je mať dobrú konektivitu a byť dobre identifikovaný. Takmer každý občan má v súčasnosti elektronický občiansky preukaz s čipom a väčšina podnikateľov a živnostníkov, z dôvodu zákonnej úpravy ich aj dlhšie používa. Súčasná doba plne otvorila na všetkých úradoch svoje elektronické úradné miesta. Cez portál Slovensko.sk je natypovaných množstvo služieb a prístupov, ktoré relatívne jednoduchými krokmi riešia základnú komunikáciu občanov. Nie však všetky.

 

 

Tento štátny portál, ktorý bol dlhodobo pripravovaný je ale dosť technokratický a nie je celkom vyčerpávajúci. Preto občanom zostáva druhá možnosť ako  svoje životné a sociálne situácie riešiť doma. Elektronickou komunikáciou, ktorá nahradzuje písomný a osobný kontakt, naviac ho zlacňuje a zrýchľuje. K tomu ale potrebujú svoj vlastný certifikát elektronického podpisu do akejkoľvek agendy. Príkladným krokom prichádza aj významná bezpečnostná  autorita DISIG, ktorá zaviedla bezplatnú aplikáciu svojej aplikácie pre každého občana.

K tomu, aby náš bezpečný on-line priestor skutočne fungoval, potrebujeme ešte  internetovú konektivitu. Bolo by preto na mieste, aby boli prijaté opatrenia na okamžité odstránenie obmedzujúcich nastavení u poskytovateľov internetových pripojení. Jedná sa o uvoľnenie maximálnych dostupných technických rýchlostí a najmä prenosu nelimitovaných objemov dát. Kým niektorí operátori, pre ktorých je súčasný stav obdobím finančnej žatvy nereagujú vôbec, Telekom predĺžil svoju ponuku nekonečných dát. To ale nestačí.Na ťahu je štát vo svojom vlastnom záujme.

Ak je to technicky možné, treba odbúrať administratívne prekážky. V dobe krízy je potrebné zvážiť všetky kroky, ktorými by štát zabezpečil každému občanovi bezplatný a neobmedzený prístup na internet. Ide to, len treba chcieť.

Z núdze cnosť – Covid 19 nám priniesol nepoznané výhody online školstva

Covid19, aj podľa vyjadrenia Vladimíra Crmomana, paradoxne  vyvolal za krátku dobu takú reformu školstva, ktorú by sme si nevedeli ani predstaviť. V priebehu krátkej doby žiaci nabehli na online  komunikáciu. Najskôr v dávkových súboroch, úlohách, slohoch a podobne, ale neskôr aj v skúšaní, testovaní a dokonca v priamej komunikácii s učiteľom a kolektívom. Najmä vďaka odvážnym a kvalifikovaným ľuďom v školstve, ktorí bez väčšej pomoci štátu dodali nášmu školstvu obrovské duchovné vlastníctvo, boli testované alebo v obmedzenom režime fungovali niektoré projekty, ktoré sa rýchlo doladili a začali používať. Snáď nie je študent, ktorý by bravúrne neovládal platformy sociálnych sietí, komunikácie v skupinách, videočety a iné aplikácie, ktoré počas krízového režimu pomohli školstvu.

Čo od vlády potrebujeme v prvom rade? Okamžité spustenie neobmedzeného internetu! A na vždy a bez obmedzení. Život ukazuje, že nám to zachraňuje civilizáciu. Aj životy.

Je to jedno, či to bude nariadením v telekomunikačnom zákone smerom na operátorov, alebo formou ovládnutia rozhodnutí v týchto firmách, prípadne okamžite začať realizovať projekt úplnej bezplatnej konektivity pre každého občana!

Štát potrebuje okamžitú zmenu nastavenia

Najpodstatnejšou okolnosťou je neprerušiť spojenie a zachovať komunikáciu občanov so štátom.

Štát musí ochrániť existenčné istoty občanov bez ohľadu na ich sociálnu a ekonomickú situáciu, zabezpečiť im zaručený mesačný príjem bez ohľadu na to, či sa jedná o nezamestnaného, živnostníka, zamestnanca štátu alebo súkromného sektoru, dôchodcov a zdravotne postihnutých. K tomu stačí stanoviť mesačnú výšku a termín vyplatenia. Podobne sa to riešia nielen v Rusku, prípadne v Maďarsku, ale aj v iných krajinách, aj keď je v niektorých štátoch aplikovaný systém ekonomickej zásluhovosti. Rôzne zložité sociálne opatrenia, ktoré sú v súčasnosti zavádzané sú veľmi zraniteľné. Opatrenia sú ohrozené najmä zásahmi byrokracie z hľadiska ich dostupnosti alebo podmienením žiadosťami a schvaľovaním.

Zdravotná starostlivosť

V situáciách výnimočného stavu je potrebné zdravotníctvo definovať ako verejnú službu a zdravotníkom dať inštitút verejného činiteľa. Nielen s povinnosťami, ale aj s výhodami pre ich ochranu. Pri fungovaní budúcej spoločnosti treba prehodnotiť ústavou garantovanú zdravotnú starostlivosť a zvážiť  zavedenie bezplatnej zdravotnej starostlivosti, vymedziť činnosť súkromných  poisťovní na výlučné úkony vysloveného nadštandardu a nastaviť reprodukciu zisku ich presmerovaním do systému. Zvážiť použitia výnosu lotériových hier do zdravotníctva a kultúry a dokonca podobne prehodnotiť aj príjem z reklamy v štátnych verejnoprávnych médiách.

Za akúkoľvek cenu zachrániť náš priemysel a staviteľstvo

Bez priemyslu sa zastavia desaťročiami ťažko budované reprodukčné procesy, klesne zamestnanosť a vznikne nevídané sociálne pnutie, ktoré súhrnne povedie k dominovému efektu pri krachu štátu. Bez staviteľstva zablokujeme našu infraštruktúru a privedieme ku krachu rozvoj spoločnosti. V týchto segmentoch je prioritou myslieť na zachovanie zamestnanosti, zotrvačnosti a zásadne treba prehodnotiť zdravotnú ochranu a opatrenia v priemysle a podporiť všetky prevádzky, aby ľudia nestratili prácu a firmy svoje odbytové potenciály. Treba však pamätať aj na maximálnu dynamizáciu energetického priemyslu, výrobu alternatívnych zdrojov energií a odblokovať všetky doterajšie blokácie na domácu výrobu alternatívnych zdrojov energií.

Podpora a reštart poľnohospodárstva

V súčasnej situácii je potrebné okamžite podporiť farmárov, chovateľov, vlastníkov poľnohospodárskej pôdy na rozšírenie poľnohospodárstva, chovateľstva, aby sme v priebehu  logických poľnohospodárskych termínov založili pestovanie plodín na doteraz prázdnych plochách a zaviedli chov hospodárskych zvierat pre našu sebestačnosť. Už na jeseň by sme mohli pocítiť prvé výsledky a každý rok by mohol byť iba lepším. Bude potrebné povoliť pravidlá a motivovať ľudí k tomu, aby si v okolí svojich vlastných domov zaviedli znovu pestovanie plodín a chov zvierat pre vlastnú potrebu. Vytvoríme tým nielen zamestnanosť, ale aj existenčné istoty.

Zrejme na Slovensku máme veľa odborníkov z ľudu, ktorí by vedeli navrhnúť kilometre opatrení. Pre občanov sú dôležité tie, s okamžitou platnosťou, ktoré majú potenciál v krátkej dobe priniesť efekt, pre každého sú zrozumiteľné a nedajú sa byrokraticky ovplyvňovať. Naša vláda zatiaľ iba kopíruje opatrenia okolitých krajín, ktoré sú v riešení vzniknutého pred nami, aj to s  omeškaním a bez pochopenia ich významu a integrovania do chodu ostatných prvkov štátu.

Slovensko pred marcom 2020 je minulosť.

V súčasnej situácii musíme najskôr disciplinovane a jednoduchými prežiť rok krízy, zrozumiteľnými krokmi postaviť novú ekonomiku a sociálne pravidlá v štáte.

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies