Kočner mal byť záchranou aj Rajtárovej kariéry

Nasadnúť na tigra…

Odídenci zo SaS zakotvili v Demokratickej strane, ktorá potrebovala výrazný personálny, ale najmä obsahový nárast. Nie však v populistickom smere ako to nastavila skupina troch ľudí, ktorí po odchode od Sulíka ovládli stranu nielen personálne, ale predovšetkým obsahovo.

Keďže ich jedinou ambíciou je výsledok v parlamentných voľbách, vyhodnotili a zvolili na pretlačenie sa do parlamentu najaktuálnejšiu a najsledovanejšiu tému v súčasnej spoločnosti, respektíve verejné lynčovanie Mariána Kočnera v spolupráci so všetkými médiami vo sfére vplyvu Markízy, Daniela Lipšica a oligarchov. Nové vedenie demokratov miesto kvalitného programu, vsadilo na zvrátený politický proces s atribútmi päťdesiatych rokov.

 

 

 

Pamätám si na obdobie rokov 2013, keď poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Galko, Martin Poliačik a Peter Osuský z SaS ako jediní sa postavili proti môjmu šikanovaniu a kriminalizovaniu. Ich postoj si vážim dodnes. Neskôr nastali turbulencie nielen v SaS,  ale aj tlaky v opozícii a v spoločnosti. Každý si vybral vlastnú politickú karmu. Rajtár sa rozhodol ako líder Demokratickej strany  postaviť agendu na kriminalizovaní Mariána Kočnera zovšeobecniť a bojovať proti všetkým, ktorí v jeho očiach predstavujú korupciu.

Poslanec Rajtár jednoducho zvážil, že z marketingového hľadiska  je zrozumiteľnejšie a účinnejšie komunikovať Kočnera ako problematiku korupcie, ktorú neovláda. Podobne ako nerozumel  bankovému tajomstvu. Svoj poslanecký a politický vplyv neodhadol,, keď nechal Filipa Rybaniča lustrovať a zverejniť Kaliňákov osobný účet a zlyhala predstava o vyššom verejnom záujme. Filip Rybanič má celoživotný šrám na povesti za zverejnenie bankového tajomstva, odhliadnuc od faktu, že osoba s takouto pečiatkou odbornosti aj po zahladení trestu v registri, ťažko nájde uplatnenie na pôsobisku, kde zamestnanec prichádza do styku s dôvernými informáciami.

Rajtárova nenávisť a sústredenosť na Kočnera začala v dobe ohrozenia jeho kariéry

Teatrálne podávanie podnetov na generálnej prokuratúre kvôli podozreniam, že Marián Kočner ho dal sledovať alebo, že Kočner chce ujsť do zahraničia. Trestné oznámenie na skupinu Kočner-Bodor-Gašpar alebo dokonca, že ho Kočner dal sledovať,  prípadne  že, ho chcel Kočner dať zabiť  viedli len k administratívnemu zaťaženiu polície, ktorá v tom období preverovala vážnejšie poznatky ako Rajtárove podozrenia poskladané z informácií zverejnených médiami. K pokusu o jeho zabitie sme sa neskôr nedozvedeli nič z hľadiska možného motívu Kočnera, ani dopadov na Rajtára, ktorý dostal policajnú ochranu, takže sa domnievam, že Rajtár urobil dobrý obchod, aby na Kočnera bola uvalená väzba.

Hoci si poslanec Rajtár robí zásluhy na Kočnerovom vzatí do väzby, nejako sme nepostrehli, že počas ochrany by bol nejako opatrný alebo režimom ochrany obmedzený. Akokoľvek jeho snaženie vyhodnocujeme, mnohým jeho krokom chýba logika. S aktivitou prišiel vždy po prevalení sa škandálu na verejnosť.  Informáciám dal akúsi formu, doplnil vlastnými úvahami, so sprievodom novinárov podal podnet na generálnej prokuratúre a vychutnal si medializáciu.

Nepamätáme si však ani jednu informáciu o tom, že by polícii alebo súdu podal svedectvo, dôkaz alebo vysvetlenie. Pre Jozefa Rajtára je korupcia stále predstavou, s osadenými mediálnymi fragmentmi, ktoré v súvislosti s Mariánom Kočnerom média prinášajú. Prisatý na bulvárne témy si predstavuje, že naprogramovaná ideológia verejnej mienky mu pomôže prekonať 5% hranicu na vstup do parlamentu.

Rajtár je politik, ktorý v presvedčení, že likvidácia Mariána Kočnera bude jeho výťahom do parlamentu, zneužil platformu politickej strany na tento spôsob budovania kariéry. Predseda strany Michal Kravčík, dlhoročný uznávaný odborník na životné prostredie odstúpil po bulvárnom a prospechárskom spôsobe ovládnutia strany bývalými členmi strany SaS.

PUDr. Pipiška

Ferko Pipiška bol  trochu postihnutý skromný chlapec, ktorý po zopakovaní niekoľkých tried základnej školy nastúpil do strojárskeho učilišťa. Keďže na vojne bol u ženistov, dostal sa do železničného depa v Kysaku, kde dostal podnikový byt. Všetci susedia ho oslovovali pán doktor, pretože na poštovej schránke mal napísané PUDr. Pipiška. Keď prišiel voliť, suseda ktorá bola vo volebnej komisii sa ho pýtala:

„Pán doktor prečo nemáte titul v občianskom preukaze a aký ste vlastne doktor?“ Som posunovač u dráhy povedal doktor Pipiška.

Prečo tento prípad spomínam?

V roku 2017 Robert Kaliňák označil Rajtára za klamára bez vysokej školy.

Kaliňákovi nevadilo to, že Rajtár nemá vysokú školu, ale fakt, že klame.

Open University vo Veľkej Británii, kde mal získať počas dvoch semestrov poslanec Rajtár titul DipMgmt, ktorý stále používa, nie je vysokou školou a nevydáva ani vysvedčenie o absolvovaní vysokoškolského štúdia. Odvodene, titul z tejto platformy sa ponúka vo veľkom.

Táto „škola“ je inštitúcia, kde záujemci o absolvovaní štúdia pre prípravu MBA postupujp cez internetovú formu štúdia .

 

K tomuto titulu inštitúcia uvádza, že : Jednoroční kurz Profesionální certifikát v managementu představuje praktický úvod do zásad, technik a dovedností potřebných k efektivnímu řízení jakékoliv organizace, činnosti nebo procesu. Na něj navazuje kurz Profesionální diplom v managementu Dip Mgmt (Open), který je prvním stupněm k získání titulu Master of Business Administration (MBA). Oba kurzy lze studovat i v angličtině, ale letos je učíme jen česky“ 

Podľa kritérií inštitúcie tento titul nie je samostatný, je iba predpokladom pre štúdium MBA. Pre definíciu našich akademických titulov a ich nostrifikáciu z českých škôl platí táto tabuľka:

 

Slovenská republika

Česká republika

bakalár“ („Bc.“)

bakalář“ („Bc.“)

bakalár“ („Bc.“) v oblasti umenia

bakalář umění“ („BcA.“)

inžinier“ („Ing.“)

inženýr“ („Ing.“)

inžinier architekt“ („Ing. arch.“)

inženýr architekt“ („Ing. arch.“)

doktor medicíny“ („MUDr.“)

doktor medicíny“ („MUDr.“)

doktor veterinárskej medicíny“ („MVDr.“)

doktor veterinární medicíny“ („MVDr.“)

magister“ („Mgr.“)

magistr“ („Mgr.“)

magister umenia“ („Mgr. art.“)

magistr umění“ („MgA.“)

doktor práv“ („JUDr.“)

doktor práv“ („JUDr.“)

doktor filozofie“ („PhDr.“)

doktor filozofie“ („PhDr.“)

doktor pedagogiky“ („PaedDr.“)

doktor filozofie“ („PhDr.“) v oblasti pedagogiky

doktor prírodných vied“ („RNDr.“)

doktor přírodních věd“ („RNDr.“)

doktor farmácie“ („PharmDr.“)

doktor farmacie“ („PharmDr.“)

doktor teológie“ („ThDr.“)

licenciát teologie“ („ThLic.“)

philosophiae doctor“ („PhD.“)

doktor“ („Ph.D.“)

artis doctor“ („ArtD.“)

doktor“ („Ph.D.“) v oblasti umění

philosophiae doctor“ („PhD.“) v oblasti teológie

doktor teologie“ („Th.D.“)

philosophiae doctor“ („PhD.“)

artis doctor“ („ArtD.“)

kandidát věd“ („CSc.“)

doktor vied“ („DrSc.“)

doktor věd“ („DrSc.“)

docent“

docent“

profesor“

profesor“

Ako vidíme, Rajtárov titul v tabuľke nie je a ani byť nemôže, pretože podľa zákona č. 422 r. 2015 z. z. v zmysle § 4 odsek ä) Dokladom o vzdelaní je:

vysokoškolský diplom, absolventský diplom, vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej skúške alebo iný doklad o vzdelaní, ktorý vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu“. A podľa odseku (2)“Vysokoškolským diplomom je doklad o vzdelaní vydaný uznanou vysokou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal a) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa absolvovaním študijného programu prvého stupňa, ktorého štandardná dĺžka štúdia je najmenej tri roky, b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v členskom štáte absolvovaním 1. študijného programu druhého stupňa v členskom štáte, ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu s predchádzajúcim absolvovaním študijného programu prvého stupňa je najmenej štyri roky“

Sme svedkami toho, že korupciu na Slovensku chce riešiť DipMgmt Rajtár osedlaním spoločenskej nenávisti voči Mariánovi Kočnerovi a občanom hrozí, že sa bude vyjadrovať nielen ako súkromná osoba, ale aj politicky k veciam , ktoré pozná iba z médií a najmä k problematike, ktorej nerozumie.

Ak by mal poslanec Rajtár trochu sebareflexie, prestal by používať titul, ktorý nie je nostrifikovaný, a ktorým chce iba vyvolať dojem u ostatných posunovačov. Ako súčasný poslanec by sa mal predviesť aj meradlom demokracie a postihom tých, ktorí v spoločnosti rozdúchali Kočneromániu a v súčasnosti sú postupne odhaľovaní ako vazali amerického kapitálu.

Ako sme sa dostali od Šantovho prešľapu cez výzvu na ústavné autority až ku Rajtárovi?

Od roku 2016 je dianie na Slovensku,  spojené s Kočnerom, respektíve výdatne financovanými a organizovanými  nezákonnosťami voči nemu a médiami šírenou nenávisťou. V tomto štádiu sa Kočnergate dostáva do politiky. Dankova komunikácia bola iba sondou tolerantnosti občanov. Skúškou, čo ešte môžu spravodajské agentúry pred voľbami občanom podhodiť. Rajtárov efekt cez politický proces je hmatateľným dôkazom manipulovania spoločnosti samozvanými zástupcami verejnej mienky.Zároveň sa do spoločnosti dostáva fenomén politickej nenávisti voči konkrétnej osobe, ktorá nie je odsúdená. Rajtár je tichým spojencom médii platených americkým kapitálom, ktoré pre žistné záujmy robia na Slovesnku nový typ politiky v mene samozvanej verejnej mienky.

Mali by sme sa v tomto štáte báť o ústavnosť, pretože samozvaní spasitelia kapitálom presadzujú svoje záujmy?

Najmä by sme mali byť opatrní…

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies