Od dnešného dňa platia pri vstupe na územie Slovenskej republiky nové podmienky

Povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sa pri vstupe na územie SR preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenska, nie starším ako 72 hodín.

Osoby, ktoré od pondelka 16. novembra vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajiny Európskej únie (EÚ), sú povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.

Izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení sa skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 či pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej desiateho dňa. Ďalej pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Tieto osoby sú zároveň povinné byť najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrované na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Počas svojho pobytu na Slovensku musia byť schopné sa preukázať potvrdením príslušníkom Policajného zboru SR. Tiež sú povinné podrobiť sa laboratórnej diagnostike na COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí či karanténnom ubytovacom zariadení. „Deti do troch rokov sa podrobia diagnostike na ochorenie COVID-19 vtedy, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ spresnilo MZVEZ SR.

Rezort zahraničných vecí zároveň upozorňuje, že spomínané povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie SR schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia SR, nie starším ako 72 hodín.

Izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení je zároveň povinná pre všetky osoby, ktoré od pondelka 16. novembra vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ. Karanténa sa skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19 Či pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Izolácia v domácom prostredí sa nariaďuje aj všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré prichádzajú na územie SR z krajín EÚ či z krajín mimo EÚ.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies