VEDA: Na Slovensku vznikne Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Na Slovensku vznikne Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku. Ako ďalej v tlačovej správe informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Tináková, vytvorenie centra je súčasťou projektov EuroCC a CASTIEL, v rámci ktorých bude vytvorená európska sieť 33 národných kompetenčných centier pre High Performance Computing (HPC) – Vysokovýkonnú výpočtovú techniku. Zámerom projektov je odstrániť nedostatky v zručnostiach v oblasti HPC a zároveň podporiť spoluprácu a implementáciu najlepších postupov v Európe.

„Národné kompetenčné centrá budú súčasťou siete EuroCC a budú pôsobiť na lokálnej úrovni s cieľom preskúmať dostupné kompetencie v oblasti HPC a identifikovať vedomostné medzery. Kompetenčné centrá budú koordinovať odborné znalosti v oblasti HPC na vnútroštátnej úrovni s cieľom uľahčiť prístup k európskym príležitostiam v HPC pre vedeckých a výskumných používateľov, verejný sektor a priemysel. Kompetenčné centrá budú taktiež poskytovať riešenia šité na mieru širokej škále používateľov,“ povedal v tejto súvislosti riaditeľ Centra spoločných činností SAV Lukáš Demovič.

Výpočtová kapacita centra bude dostupná akademickým pracoviskám, organizáciám verejnej správy, ale aj malým a stredným podnikom. Vrámci centra vznikne tím expertov, vzdelávací a informačný program, ako aj platformy na využívanie HPC pre slovenský verejný sektor. Centrum tiež podľa SAV umožní budovať ďalšie partnerstvá v európskom HPC ekosystéme. Na vytvorení kompetenčného centra pracuje Centrum spoločných činností SAV – Výpočtové stredisko v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Projekt CASTIEL bude podporovať spoluprácu a výmenu odborných znalostí v celej sieti EuroCC. V rámci projektu bude vytvorená celoeurópska mapa kompetencií, ktorá bude obsahovať informácie o dostupných prostriedkoch, ale aj vedomostných medzerách všetkých kompetenčných centier. Projekt podporí potenciálnu spoluprácu, výmenu najlepších postupov, zdieľanie vedomostí a odborných znalostí na medzinárodnej úrovni s cieľom odstrániť vedomostné medzery. CASTIEL bude koordinovať aktivity ako workshopy, „twiningové“ partnerstvá a pracovné skupiny zamerané na riešenie spoločných otázok,“ uviedol Demovič.

Hlavným cieľom spomenutých projektov je zabezpečiť koordinovanú a celkovú vysokú úroveň odborných znalostí v Európe a to nielen v oblasti HPC, ale aj v príbuzných odboroch, ako je napríklad vysokovýkonná dátová analytika či umelá inteligencia. Takéto európske znalosti a odborné vedomosti sú podľa SAV kľúčové pre posilnenie technologickej nezávislosti a konkurencieschopnosti Európy.

Cieľom spoločného podniku EuroHPC je vybaviť EÚ v roku 2021 infraštruktúrou na úrovni petascale (schopnou realizovať najmenej 1 015 výpočtov za sekundu), ktorá bude prípravou na exascale superpočítače schopné realizovať minimálne 1 018 výpočtov za sekundu a vyvinúť potrebné technológie a aplikácie na dosiahnutie plného rozsahu možností exascale okolo rokov 2022 až 2023.

 

Vláda rúbe do imunity našich detí, budíček rodičia!

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies