Z prieskumu vyplýva, že 70 percent rómskych žiakov sa nezapojilo do vyučovania

Z prieskumu vyplýva, že 70 percent rómskych žiakov sa po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu nezapojilo do vyučovania. Informuje o tom mimovládna organizácia eduRoma. Tej údaje poskytli zástupcovia 76 pomáhajúcich profesií, ktorí svoje služby poskytujú vo viac ako 140 vylúčených komunitách v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Bratislavskom kraj. Z údajov tiež vyplynulo, že v priemere 60 percent rómskych žiakov nemalo počas dištančného vzdelávania žiadny, alebo iba veľmi ojedinelý kontakt s učiteľom.

Podľa prieskumu mimovládnej organizácie eduRoma sa 70 percent žiakov z rómskych komunít počas krízy nezapojilo do vyučovania. V obidvoch prípadoch ide prevažne o žiakov druhého stupňa (60 percent). Za nimi nasledujú žiaci prvého stupňa (40 percent). V priemere iba 30 percent žiakov z rómskych komunít bolo počas vzdelávacej krízy zapojených do dištančného vzdelávania, a to buď online alebo offline formou. Prípadne sa títo žiaci neskôr, v posledný júnový mesiac pred skončením školského roka, rozhodli dobrovoľne navštevovať prezenčnú formu vzdelávania v škole. Výsledky prieskumu predovšetkým z východného Slovenska ukazujú, že v niektorých konkrétnych vylúčených komunitách sa počas krízy nezapojilo do vzdelávania 90 až 100 percent žiakov. V priemere 60 percent rómskych žiakov nemalo počas dištančného vzdelávania žiadny, alebo iba veľmi ojedinelý kontakt s učiteľom.

Akú vakcínu potrebuje EÚ, aby prekonala pandémiu svojej politickej, hospodárskej a kultúrnej roztrieštenosti?

Zapojenie rómskych žiakov do dištančného vzdelávania počas pandémie predpokladá udržiavanie pravidelného kontaktu s učiteľom. „Z výpovedí sa však dozvedáme, že samotní pedagógovia odmietli chodiť do rómskych komunít k žiakom, a keďže na mnohých školách chýbajú asistenti učiteľov a v lokalite nie sú ani terénni, sociálni či komunitní pracovníci, nemal kto nosiť pracovné listy,“ uvádza eduRoma. Značný bol aj nezáujem vzdelávať sa zo strany samotných žiakov z rómskych komunít napriek tomu, že mali potrebné technické vybavenie. Podľa eduRoma sú ďalšími hlavnými príčinami nezapojenia sa do dištančného vzdelávania nariadenia rezortu školstva, ktoré školám prikazovali, aby sa počas dištančného vzdelávania žiaci neznámkovali, aby niekto neopakoval ročník a aby bol návrat do školy v mesiaci jún dobrovoľný.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies