Fanatická honba na Gorilu a nezákonné praktiky NAKA

Keď NAKA zobrala 4.12.2020 do väzby šéfa Penty Jaroslava Haščáka a Danu Aprášovú, všetky provládne média boli v eufórii  a nestíhali rozvíjať rôzne konšpirácie, ako sa bude konečne prípad Gorily a zobchodovania materiálov zo SIS riešiť:

Jaroslava Haščáka zobral súd do väzby!

Samozrejme sa objavili aj oveľa objektívnejšie analýzy tohto prípadu, z ktorých vyplývali úplne iné závery a okolnosti:

Jaroslav Haščák putuje do väzby, o čo ide?

Senát 4T Najvyššieho súdu na  neverejnom zasadnutí 7.1.2021, na podklade sťažností obvinených Jaroslava Haščáka a Dany Arpášovej zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu zo 4. decembra 2020 a prepustil oboch obvinených z väzby na slobodu. Senát dospel k záveru, že existencia väzobných dôvodov u obvinených nie je daná.

Medzitým sme zažili aj druhé veľké fiasko NAKA a to v prípade Vladimíra Pčolinského, Jaroslava Haščáka a Dany Arpášovej,  ktorým  Generálny prokurátor na základe § 363 Tr. poriadku zrušil obvinenie, na základe ktorého boli vo väzbe.

Netreba zrušiť § 363 , ale hysterickú diktatúru koalície a neprofesionálne riadenie polície

Ak by sme si mysleli, že tieto termíny, osoby vyšetrovateľov, či  nadväznosť konania OČTK sú izolované, tak sa mýlime.

Čurilov tím v praxi

Obvinenie a väzobné stíhanie Jaroslava Haščáka a Dany Arpášovej, ktoré vyústilo do akcie ich zadržania 4.12.2020 prebiehali súbežne s megalomanským projektom “špičkových „ vyšetrovateľov NAKA v iných prípadoch, kde za pomoci vydierateľného podnikateľa z Košíc MVDr.  Pavla Konkoľa- a jeho snahy riešiť svoje daňové delikty u vtedajšieho riaditeľa KUFS – dnes známeho kajúcnika Makóa, sa podarilo týmto vyšetrovateľom vykonštruovať spletenec poloprávd, nezmyslov a iných svedectiev, na základe ktorých začali trestné stíhanie vo veci organizovanej skupiny, ktorá mala vykonávať vydieranie, legalizáciu príjmu z trestnej činnosti, podplácanie v prospech tohto podnikateľa prenášaním rôznych úplatkov za zabezpečenia rôznych výhod v daňových orgánoch a kriminálnej službe finančnej správy.

V deň zadržania Jaroslava Haščáka a Dany Arpášovej 1.12.2020 už mala NAKA za sebou inú akciu , pri ktorej boli zadržaní traja členovia „organizovanej skupiny, na čele PeadDr. Ľubomírom  Arpášom a jeho spolupáchateľov JUDr. Františka Poláka, Ing. Ľubomíra Trnovca a Mareka a Gabriela  Timku,. Táto akcia prebehla v skorých ranných hodinách 24.11.2020 na štyroch rôznych miestach, v trvalých bydliskách osôb, dokonca bol sledovaný aj rodičovský dom Ľubomíra Arpáša.

* JUDr. F.Poláka zadržali podľa zápisnice o 4:57 min a jeho výsluch  sa začal o 17.25 hod, skončil o 17:45 hod v Košiciach

* Mareka Timku zadržali ráno v čase o 05.15 hod, jeho výsluch začal o 19:00 hod a skončil o 19:15 hod v Košiciach

* Dr. Ľ. Arpáš sa prihlásil sám dobrovoľne po tom, ako sa dozvedel, že polícia v jeho neprítomnosti vnikla do jeho bytu o 4:55 hod.,  podľa informácie z úradného záznamu vyhotoveného  mjr.Dunčkom a mjr. Magulom v Bratislave na Račianskej 45 na NAKA, kde sa dostavil podľa informácii od policajtov za vyšetrovateľom v trestnej veci ČVS: PPZ-105/NKA-VY4- 2020, kde mal byť obvinený a kde sa mal oboznámiť s vecou. Bol ihneď zadržaný o 8:55 a zhotovená zápisnica pod hlavičkou NAKA východ.Po vstupe príslušníkov PPU KR PZ BB do bytu a zistení, že v byte sa nikto nenachádza,títo odišli a doteraz nie je jasné, čo bolo s bytom, prečo nebol zapečatený! O hodinu sa do bytu vrátili  iní príslušníci polície v civile s kufríkom v ruke a pobudli v byte asi hodinu. Čo tam  robili? O tom záznam nebol vyhotovený. Tieto udalosti neprebehli v režime domovej prehliadky schválenej sudcom, ale v režime násilného vniknutia pri pokuse o zadržanie obvinenej osoby.

Pod zápisnicou z výsluchu Arpáša zo dňa 24.11.2020 je podpísaný ako konajúci kpt.Mgr. Jaroslav Vereščák, no podpis a číslo pečiatky nezodpovedá tomu, čo je uvedené na vznesenom obvinení !

Pečiatka a podpis na zadržaní

Pečiatka a podpis na obvinení zo dňa 24.11.2020

Podpis na zápisnici zo dňa 24.11.2020 o 21:00 hod.

 

Arpášov výsluch dňa 24.11.2020 podľa zápisnice začal o 20:35 hodine a skončil o 21:00 hodine. A teraz jednoduché konzekvencie !!!!:

Vyšetrovateľ Vereščák je superman !!!-takých potrebujeme v NAKA

  1. dôkaz o jeho superschopnostiach:

-ako sa dostal z Košíc do Bratislavy za 1 hodinu 15 minút? V Košiciach skončil výsluch zadržaného Timka o 19:15 a o 20:35 už bol v Bratislave, kde začal výsluch Arpáša ! Alebo má svojho Avatara? Alebo bola porušená zásada príslušnosti vyšetrovateľa?

  1. dôkaz o jeho superschopnostiach – nasadenie 50ky policajtov do štyroch hodín:

– Uznesenie o obvinení, ktoré je spomínané v úradnom zázname o vykonanom vstupe do Arpášovho bytu obsahuje číslo konania ČVS: PPZ-105/NKA-VY4- 2020, dátum 24.11.2020 a jednoznačne uvádza ako účel vstupu zadržanie obvineného Arpáša. Vstup do bytu bol vykonaný o 04:55 hod súčasťou PPU KR PZ BB. Vereščák za zhruba necelých 5 hodín dokázal zorganizovať kukláčov z Banskej Bystrice, doprovod PMJ-čkárov, technikov, operatívcov  a to na základe uznesenia o obvinení, ktoré mohol vydať 24.11.2021 najskôr tesne po polnoci. Superpolicajt !

A takto chcel zorganizovať  zadržanie nielen Arpáša, ale aj zadržanie ostatných spolupáchateľov, na 4 rôznych miestach  na území republiky, dokonca dal sledovať aj rodičovský dom Lubomíra Arpáša v Tekovských Lužanoch!  Ak len približne počítame nasadenie síl na štyroch rôznych miestach, ich prípravu, prepravu, zaistenie okolia, logistiku, tak len u Arpáša to boli dve posádky kukláčov, minimálne jedna posádka PMJ, dvaja operatívci ( minimálne podľa zápisnice) a ďalšie osoby- zrejme technici, atd. Ak to znásobíme a spočítame s ostatnými miestami, tak nám vyjde počet na úrovni 50 policajov.

V bežnej praxi a utajení takáto akcia je výsledkom tímovej práce a tímu niekto velí. Je to náročná logistická operácia s prvkami utajenia dlho pred samotnou akciou, ktorá sa neplánuje štyri hodiny, pretože je potrebné  zabezpečiť sily, techniku a kooperáciu rôznych súčastí. Aká bola úroveň jednotného velenia a kto bol tým vrchným veliacim dôstojníkom? Odpoveď nájdeme  v zápisnici o vykonaní vstupu, ktorého opis pod číslom listu 381 sa nachádza vo vyšetrovacom spise:

Túto zápisnicu podpísal vlastnoručne o 7:00 hod. ppl. Mgr.Ján Čurilla, spoločne s veliteľom PPÚ KR PZ BB a ďalšími dvoma operatívcami z BA Magulom a Dunčkom. Zápisnica hovorí  o hľadaní osoby obvineného, ale nespomína kto do bytu konkrétne vstupoval hodinu po odchode kukláčov.

V tej dobe ešte Čurilla netušil, že 13. a 14. 9.2021 sám skúsi väzobné stíhanie za konšpirácie a nelegálne pripravované obvinenia.

Slovenský James Bond na slobode – Čurillove prepustenie odôvodnil súd nad rámec svojich právomocí

Čurillova účasť na akcii a Vereščákov bleskový presun z Košíc, alebo vykonávanie úkonov v jeho mene niekým iným, kto vo veci nie je príslušným procesným orgánom naznačuje podozrenie, že táto akcia bola dlhodobo organizačne a logisticky pripravovaná, ale nemohlo dôjsť k fiasku, pretože už súbežne sa pripravovala aj iná akcia NAKA, kde mali byť zadržaní – aj boli- o týždeň neskôr Arpášová aj Haščák v súvislosti s Gorilou. Bolo treba mať istotu, že Arpášovci budú pod tlakom a bude ich jednoduché  zlomiť.

Obvinenie, nezákonná väzba , podivné postupy OČTK a otázka porušenia obžalobnej zásady

Arpášovi a Polákovi bolo navrhnuté väzobné stíhanie a súd ich rozhodnutím 6Tp/9/2020 zo dňa 26.11.2020 zobral do väzby. Rovnako rozhodol  aj voči obvinenému  Marekovi Timkovi, ktorý však v uznesení o obvinení zo dňa 24.11.2020 nevystupuje. No z uznesenia o spojení veci zo dňa 09.11.2020 vyplýva rovnako , ako aj z podanej obžaloby ( strana 15), že boli vedené aj iné trestné konania, ktoré súviseli s podaniami MVDr. Pavla Konkoľa a to v trestných konaniach pod ČVS:PPZ-91/NKA-VY2-2020 , pod ČVS:PPZ-619/NKA-PK-BA-2018 a ČVS:PPZ-92/NKA-VY2-2020. Vyšetrovateľ spojil do jedného konania tejto veci s odôvodnením podľa procesných ustanovení  § 21 a §18 ods. (3) Tr. poriadku, no nevieme akým spôsobom prekonal vážnu procesnú prekážku spočívajúcu v postavení obvinených. Tieto ustanovenia totiž vyžadujú , aby v jednotlivých konaniach, ktoré sa spájajú mal účastník konania procesné postavenie obvineného, inak takéto spojenie a ani pokračovanie vo veci- dokonca podaním obžaloby je neplatné. §18 ods. (1) Tr. poriadku vyslovene uvádza, že:“ O všetkých trestných činoch toho istého obvineného a proti všetkým obvineným, ktorých trestné činy spolu súvisia, sa môže vykonať spoločné konanie, ak to zrejme nebude brániť ukončeniu veci v primeranej lehote.“

Porovnaním kvalifikácie skutkov podľa obžaloby a obvinenia zisťujeme aj to, že obžaloba rozšírila obvinenie za § 233 aj o odsek (4) písmeno b) Tr.zákona, čo v priebehu prípravného konania nebolo preskúmané, lebo nebol predmetom obvinenia. Z toho vyplýva podozrenie, že bol porušený § 234 Tr. poriadku o obžalovacej zásade a obžaloba bola podaná v rozpore so zákonom.

Konkoľove daňové problémy a snaha o korumpovanie

MVDr. Konkoľovi bolo ešte v roku 2016 vznesené obvinenie za krátenie dane jeho firmy Podtatranskej Hydiny ešte z roku 2013. Od apríla 2018 bol vo vyšetrovacej väzbe pre krátenie dane a poistného vo výške 13 414 905,- eur a neoprávnené uplatnenie nadmerných odpočtov DPH vo výške 2 689 712,- eur, okrem toho robil karuselové podvody so zahraničím, s Českom.Taktiež mal problémy s nedoplatkami dane v období, keď požiadal o svoje zastupovanie obžalovaného  JUDr. Poláka a začal rozvíjať aj podľa svedectva Timka ( ktorý bol už 17.02.2021 vypočutý na polícii ako svedok, na pojednávaní 5.10.2021 taktiež  vystupoval ako svedok ! a nie obvinený v konaní  ČVS: PPZ-105/NKA-VY4- 2020- a to na základe uznesenia vyšetrovateľa zo dňa 18.02.2021 vylúčil na samostatné konanie )aj  Ľubomíra  Trnovca , ktorý mal byť organizátor zločineckej skupiny spolu s Arpášom., problém je ten, že títo dvaja organizátori sa vôbec nepoznajú a nikdy sa nevideli.Dokonca Ľubomír Trnovec  úplne zmizol zo zorného uhla polície, prokuratúry súdu, nešiel do väzby a už nie je obvinený!!!!vystupuje ako svedok……….Konkoľ robil rôzne pokusy , ako sa dostať k vplyvným osobám, ktoré by mohli rozhodnúť o zrušení rôznych sankcií. Podľa vlastných verzií vynaložil na tento účel stotisícové čiastky, ktoré Timko aj menoval na hlavnom pojednávaní, ale tieto zďaleka nekorešpondujú tými čiastkami a dátumami, ktoré uvádza Konkoľ aj vo svojich podaniach  zo dňa 20.06.2018 ( ČVS: PPZ-619/NKA-PK-BA-2018) , ktoré bolo vyšetrovateľom Bartalošom odmietnuté 29.03.2019.Podal podnet aj  zo dňa 30.12.2019 ( ČVS:PPZ-NKA-OV-604-001/2019- PZ) a ČVS:PPZ-91/NKA-VY-2020 a ČVS:PPZ-92/NKA-VY2-2020. Nakoniec sa OČTK rozhodli zhrnúť rôzne verzie a časti Konkoľovej výpovede tak, že vyfabulovali z výpovede svedka Makóa závery, podľa ktorých Arpáš mal u Makóa vybaviť pre Konkoľa rôzne výhody za dohodnutú finančnú odmenu. Arpáš na výsluchu po svojom zadržaní uviedol, že s Makóm sa stretol celkom dvakrát, ale ten mu vysvetlil, že čo sa týka Konkoľových aktivít je tu iná príslušnosť daňových orgánov a je vylúčený akýkoľvek jeho dosah na tieto veci, čo len teoreticky.Čo  sa týka Konkoľa, tak kontakt s ním bol zúžený na vybavenie objednávky: Na hlavnom pojednávaní Arpáš uviedol:

"Celá moja poradenská činnosť v prospech MVDr. Konkoľak som na prelome januára, februára 2018 bola ukončená tým, že som sprostredkoval doručenie 10-15 stranovej analýzy, ktorú vypracovala AK pána JUDr. Vajsa. Už neviem či to bolo emailovým podaním MVDr. Konkoľovi alebo cez JUDr, Poláka alebo cez Mareka Timka."

Zaujímavosťou a procesnou hádankou zostáva, že ak pre zločineckú organizačnú skupinu treba v spolupáchatesve stíhať aspoň tri osoby a v tomto prípad už zostáva za tento skutok obžalovaný iba Arpáš a Polák, ako oni dvaja môžu tvoriť organizovanú skupinu?

Diagnóza: kajúcnik JUDr. Makó

Odvolávanie sa na Makóa má obrovské dôkazné medzery

Tvrdenia obžaloby, že voči Arpášovi môže byť Makó kľúčovým svedkom sa zrútilo. Makó bol predvolaný na hlavné pojednávanie a tam sa mala rozvinúť jeho výpoveď z prípravného konania zo dňa 09.10.2020, ktorá  ale neobsahovala  žiadne konkrétnosti voči Arpášovi a ani o konkrétnych úplatkoch, spôsoboch ich ponúknutia a definovania rozsahu protislužieb, ktoré mal on osobne poskytnúť .

Podľa Makóovej výpovede za tým všetkým boli Konkoľove problémy, ktoré sa snažil všemožne ošetriť z každej strany a rôznymi spôsobmi:

Spojením vyjadrenia Konkoľa, ktorý sa ako topiaci chytá slamky, niektorých neoveriteľných údajov Makóa vznikla stratégia, ktoré smerovala na Čurillov odbor ako z operatívnej činnosti, Ako takéto odovzdávanie informácii Čurillovi prebiehali popisuje Makó vo svojej výpovedi takto:

Makó po poučení o krivej výpovedi na hlavnom pojednávaní dňa 5.10.2021 vypovedal iný priebeh konania s iným obsahom, kde zmienka o nejakom ponúknutom úplatku zo strany Arpáša nebola. Problém vyžadoval ku Konkoľovi a k jeho daňovým problémom, keď vypovedal:

. Ja som sa o údajnom vydieraní Konkoľa dozvedel v roku v apríli 2020, keď som dostal k dispozícii od vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika uznesenie o začatí trestného stíhania v tejto veci, kde mi on oznámil, že nijakým spôsobom by som mal byť zainteresovaný do tohto do tejto trestnej činnosti a to spôsobom takým, že osoby pod menami Arpáš a Polák žiadajú od pána Konkoľa, myslím si že 600.000,- € za to, že im vybavia daňové delikty alebo daňové trestné činy alebo nazvime to akokoľvek dorubí dane, resp. požiadavky na nadmerné odpočty na finančnej správe. Keď mi Dušan Kováčik toto uznesenie predložil musím pravdu povedať, že ja som ho ani nečítal ešte mi povedal, že existuje nejaká nahrávka z tejto celej udalosti s tým, že sa aj na nahrávke, aj v uznesení má spomínať moje meno a títo páni majú tieto peniaze žiadať pre mňa. Ja som mu na to odpovedal, že je to absolútna lož, nakoľko nikdy som so žiadnou osobou Konkoľ neprišiel do kontaktu, nič som pre neho neriešil. Pána Poláka nepoznám, pána Arpáša poznám fakt sporadicky, boli sme spolu asi dvakrát možno trikrát, ale asi len dvakrát a tým som túto vec považoval za bezpredmetnú pre mňa.

pán Arpáš kontaktoval niekedy myslím si, že to bolo v roku 2018 v lete, kde sme si dohodli stretnutie v reštaurácii Towers Tri Veže a keďže som tam mal viacero stretnutí tak pán Arpáš medzitým čakal pri stole s pánom Romanom Osuským. Na tom stretnutí s pánom Arpášom išlo o situáciu, kde ma žiadal, musím povedať, že skôr písomne, ako slovne o to, či by som nemohol nejakým spôsobom zaintervenovať a pomôcť vo vzťahu k vybaveniu, či už nadmerných odpočtov alebo vyrubených dorubených daní vo vzťahu k pánovi Konkoľovi a Podtatranskej hydine a zároveň aj k predbežnému opatreniu, ktoré sme uložili my ako kriminálny úrad v tom čase. Myslím si, že v hodnote cca 9.000.000,- €. Ja som mu na to odpovedal, že nie je možné zrušiť predbežné opatrenie inak ako zaplatiť sumu, ktorá mu bola dorúbená. On odo mňa požadoval, že či by sa nemohli nijaké nadmerné odpočty nejakým spôsobom vyplatiť s tým, že pán Konkoľ by potom zaplatil tie dorubené ostatné konania, ktoré tam mal za iné zdaňovacie obdobie. Musím povedať, že asi väčšinu toho sme si kreslili na papier a následne mi povedal, že v tejto veci už s pánom Konkoľom konal nejaký pán Trnovec a on by chcel byť v podstate, neviem ako to nazvať pred ním alebo chcel by, chcel by to urobiť a dohodnúť s tým pánom Konkoľom skôr ako nejaký pán Trnovec. Neviem o koho ide a zároveň mi povedal, že z toho všetkého lebo boli tam vypísané sumy po jednotlivých zdaňovacích obdobiach. Jednalo sa myslím si bavíme sa medzi jedným a dvomi miliónmi EUR s tým, že on povedal, že mohli by byť z toho nakreslil na papier 200.000,- € alebo 300.000,- €. Toto sa odohral v podstate na schôdzke, na ktorej sme sa stretli v reštaurácii Towers. Ja som mu na to povedal, že nie je možné vo vzťahu k tým skutočnostiam, ktoré už boli daňovo ukončené urobiť akýkoľvek krok a čo sa týka predbežného opatrenia predbežné opatrenie zrušiť nevieme.“

Makó si vyhodnotil z tohto, že mal dostať 200 až 300 tisíc od Konkoľa za vybavenie, no sám potvrdil, že v týchto veciach sa nedá a on ani nemôže nič vybaviť, čo odôvodnil týmto: „Takto, v súvislosti s Podtatranskou hydinou sme na finančnej správe za ix zdaňovacích období dorúbili nemalé peniaze. Bavíme sa v státisícoch EUR a kriminálny úrad pod mojim vedením vydal predbežné opatrenie, ako som už spomínal na úrovni 9.000.000,- € a zaistenie vlastne dane, ktorej hrozilo, že nebude, nakoľko nemala byť z čoho zaplatená. Toto predbežné opatrenie spôsobilo to, že mal plomby na nehnuteľnostiach v súvislosti s Podtatranskou hydinou ako zo závodu.“ Ak by teda toto bola pravda, Arpáš a možno ani Trnovský ani nemohli tušiť, čo všetko má Konkoľ za lubom a v akej veci majú intervenovať.

Vierohodnosť Makóa okamžite utrpela na výsluchu vedeného Arpášovej obhajkyňou. Buď dostal okamžitú mozgovú príhodu a vymazal si pamäť, alebo hrubo ignoroval zložený sľub a robil si posmech z položených otázok: Nevie v akých trestných veciach spolupracuje, k čomu vypovedal, aké dostal úľavy, atd. Rovnako vyhýbavo sa vyjadril k otázkam o Konkoľovej  kriminálnej činnosti doma a v Českej republike a k podvodom na vratkách DPH.

Makó, na súde ani nevedel vysvetliť prečo nepodal trestné oznámenie, ak bol schopný kvalifikovane posúdiť, že mu mal byť ponúknutý úplatok odpovedal: „neviem, nepodal som“.  To je veľmi chabé vysvetlenie na uznanie nejakého imaginárneho dôkazu, ktorý má potvrdiť pokus o jeho podplácanie.

Obžalovaný Polák a  Arpáš popreli čokoľvek, čo Makó tvrdil ohľadom obsahu stretnutia a pokusu mu ponúknuť úplatok za niečo, čo sám vysvetlil, že nemá na to dosah a je to nemožné. Akú by to malo aj logiku si uvedomiť, že Makó z titulu svojej funkcie nemohol a ani nevedel ovplyvniť daňové problémy Konkoľa a potom mu napriek tomu ponúknuť nejakú sumu? To je naozaj neuveriteľné aj na Makóov mocou pomýlený intelekt.

Samoúčelná väzba

Pri takej konštrukcii, logistickej príprave a prepojenosti záujmu ako NAKA vynaložila za stíhanie Arpáša a Poláka je k podivu, že súd ešte nedokázal rentgenovým vidinám odhaliť veľmi vážne prešlapy a prekvalifkovanosť celého postupu OČTK. Samozrejme súd má pred očami a na mysli obavu, že vo veci by mal problémy, ak by väzbu zrušil, ale to nie je oprávneným dôvodom ku väzbe a v súčasnosti je absolútne vylúčené pri tomto stave konania a poznatkov, že by obžalovaní mohli ujsť,ovpliňovať svedkov alebo pokračovať v konaní. Súd by miesto toho mal skúmať, či v prípravnom konaní boli dodržané zásady Trestného poriadku pri spojení vecí, záhadný spôsob vykonávania právomocí vyšetrovateľa, ktorý dokáže preletieť z Košíc do Bratislavy za hodinu, podpisy na rôznych listinách,  obrovské nasadenie a naplánovanie techniky ešte pred tým ako vôbec bolo vydané uznesenie o obvinení a celý rad okolností, ktoré spochybňujú toto trestné konanie.

Z týchto okolností totiž vyplýva vážne podozrenie, že reálny dôvod väzby, ani trestného stíhania neexistuje a dôvodom väzby je iba marenie a zoslabenie obhajoby a riadneho využitia ústavných práv Ľubomíra Arpáša a Františka Poláka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies