Slovenský James Bond na slobode – Čurillove prepustenie odôvodnil súd nad rámec svojich právomocí

Krajský súd si prisvojil kompetenciu generálneho prokurátora a poslal Čurillovu skupinku na slobodou

Čurillova skupin vyšetrovateľov bola obvinená 13. a 14.9.2021 vyšetrovateľmi Inšpekcie MV SR za zneužitie právomocí verejných činiteľov. Dôvodom bolo marenie iných zložiek a súčastí polície, príprava nezákonných obvinení v spolupráci s manipulovanými svedkami, pričom v obvinení boli aj na základe prepisov častí odposluchov, ktoré boli vykonané legálne.

Krajskému súdu bolo 24.septembra 2021 doručené odvolanie obvinených proti potvrdzujúcemu rozsudku okresného súdu vo veci rozhodnutia o ich väzbe.Ten v zložení senátu Magdalény Márie Šimkovej a Danice  Veselovskej v neprítomnosti procesných strán – obvinených, ich obhajcov a dozorového prokurátora rozhodol o ich prepustení, pričom podľa zverejnených informácii má byť dôvodom to, že  ich trestné stíhanie je nezákonné.

A tu začína problém v chápaní zákonnosti rozhodnutia

Senát Krajského súdu je procesným odvolacím súdom pre preskúmanie rozhodnutia sudcu prípravného konania. Ten  rozhodnutie o väzbe vydáva na základe návrhu prokurátora, ktorý vec dozoruje, a ktorý rozhodol aj o zamietnutí sťažnosti proti obvineniam.

Dôvody na väzobné stíhanie v tomto prípade –  kolúzny a preventívny  vyplývali z poznatkov , ktoré viedli k právnemu záveru, že Čurillova skupinka v pracovnej dobe vytvárala konštrukcie obvinení určitých osôb a pritom pripravila organizačne zapojenie svedkov, ktorých výpoveď bola dopredu analyticky pripravená, aby vytvárala reťazenie nepriamych dôkazov. Súčasťou tejto konšpirácie bola aj kalkulácia s osobným zapojením a účasti špeciálneho prokurátora a špeciálneho sudcu, ktorí realizačne by pomohli vykonať zámer skupinky tak, že sa správne načasuje podanie na dobu, keď títo vybraní prokurátori a sudcovia budú k dispozícii.

Aby sa v takomto spôsobe výkonu právomocí nepokračovalo, bola väzba logická. Tieto okolnosti mal Krajský súd preskúmať, či teda takéto dôvody z obavy o pokračovanie alebo ovplyvňovanie môžu počas činnosti obvinených nastať.

Krajský súd si prisvojil právomoc Generálneho prokurátora podľa § 363 Tr. poriadku

Inak sa nedá vysvetliť okolnosť, ak súd v odôvodnení vyjadruje nie k existencii a ustálenosti dôvodov väzby, k čomu je oprávnený ale aj povinný.

Krajský súd však je stále iba kasačným súdom v procese právomocí súdu pre prípravné konanie a nemôže zasahovať ani do vyšetrovania, ani prejudikovať žiadne názory k vine, nevine, prípadne  k priebehu vyšetrovania. Pred podaním obžaloby je to vyslovene kompetenciou orgánov v prípravnom konaní, teda vyšetrovateľa, dozorového prokurátora a v prípade povolenia ITP sudcu pre prípravné konanie – ten v konečnom dôsledku odposluchy aj povolil.

Výlučná právomoc podľa § 363 patrí generálnemu prokurátorovi a iba on a v medziach návrhu podľa § 364 môže počas prípravného konania rozhodovať o dodržaní zákonnosti v postupoch OČTK a ustáliť právny názor a legálne rozhodnutie o tom, či stíhanie má všetky formálne a objektívne , procesné stránky vykonávané v súlade so zákonom, a či teda trestné stíhanie je oprávnené a zákonné.

Lipšicova šachovnica smrti a výroba kajúcnikov vyšetrovateľom NAKA Čurillom

Senát Krajského súdu konal nad rámec svojej jurisdikcie, ak vyslovil právny názor k nezákonnosti trestného stíhania

Je zjavné, že po vyjadrení ministra vnútra ktorý považoval obsah nahrávok za pracovný rozhovor bez nejakých znakov zneužita právomoci, prípadne pohoršenia Kolíkovej a iných právnych diletantov spomedzi členov vlády sa plán boja Čurillovskej mafie proti vymyslenej antificovskej mafie dostala do ohrozenia. Bližšia košeľa ako kabát – a tak senát KS Bratislava zariskovala a prepustila  skupinu na slobodu . S takýmto právnym odôvodneným, ktoré nie je v jeho právomoci.

Krajský súd však v zmysle inštitútu §363 Tr. poriadku nemôže konať a preto jeho vyhlásenie o nezákonnosti trestného stíhania nemá logický ani procesný následok v tom, že obvinenie Čurillovskej skupinky je naďalej platné.

Netreba zrušiť § 363 , ale hysterickú diktatúru koalície a neprofesionálne riadenie polície

Čierny Peter u prezidenta PZ.

Ako sa novopečený prezident vysporiada s touto situáciou?

Všimli sme si, že pán nový prezident nemá celkom jasne s dispozičnými právomocami a jurisdikciou polície voči vyšetrovateľom Inšpekcie MVSR. Teraz už vieme, že ani minister vnútra nebude mať odvahu zasahovať do kompetencie inšpekcie. Bude to znamenať, že Hamran ponechá Čurillu a jeho skupinku pracovať naďalej s tým rizikom že budú pokračovať v trestnej činnosti? Síce Hamran chcel dať skontrolovať pracoviská, ale to  ešte neznamená, že ak nájde ITP, tak to má právo odstrániť – dopustil by sa marenia spravodlivosti. Môžeme si byť istí, že Čurillova skupinka a jej činnosť bude nielenže analyzovaná, ale aj naďalej ostro sledovaná. Hodil by sa tej skupinke odpočinok a dosť veľká vzdialenosť od nimi vedených prípadov – z dôvodu profesionality a objektívnosti by mal k tomu vydať rozkaz minimálne prezident PZ SR, aby sám nepadol do podozrenia.

Fico: Prepisy odposluchov vyšetrovateľov NAKA usvedčujú Mikulca, že ich priamo riadil

Slovenský superfízel a James Bond

Čo sa už vynieslo, uverejnilo o spôsoboch Čurillových metód a sa nazývalo všetkým možným od porušenia domovej slobody, cez nátlak, marenie spravodlivosti, fabulácie a budovanie zločineckej skupiny kajúcnikov. Bol nedotknuteľný a podporovaný z najvyšších kruhov- preto mohol robiť  to, čo aj robil. Tentokrát bola zdokumentovaná jeho trestná  činnosť a predpokladáme, že to,  čo bolo uverejnené a zrealizovalo sa procesne voči nemu je len začiatok a dnešné rozhodnutie súdu nezastaví konania vedené voči nemu.

Čurillova skupinka je naďalej podozrivá a dôvodne obvinená, v tejto veci Generálny prokurátor nemal dôvod konať ani rozhodnúť. Iniciatíva krajského súdu to nahradiť je nelegálna a nad rámec jeho jurisdikcie. Čurilla a spol sú na slobode a zaručenie je skupina  monitorovaná, čo by malo postačovať na dostatočnú sebareflexiu a opatrnosť. No u Čurillu to môže byť aj inak. Fanatizmus a hrubé porušovanie kompetencií môžu viesť do jeho protiútoku proti tým, ktorí by ho mohli v kariére superfízla obmedziť.

Takže pozor na Čurillu on ešte stále žije v predstave, že je Bondom.

Slovenským Jamesom Bondom, ktorý môže robiť všetko lebo má bumažku…

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies