Dôchodcovia sa nevedia dostať k svojim dôchodkom na pošte

Na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa obrátili viacerí dôchodcovia, ktorí si pre prísny zákaz vychádzania nemôžu vyzdvihnúť na pobočkách Slovenskej pošty svoje dôchodky.

Stredisko preto apeluje na vládu aj na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, aby sa týmto problémom zaoberali.

Vyhláška ÚVZ ustanovuje výnimku len na cestu v nevyhnutnom rozsahu s cieľom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť. Cesta na poštu a návšteva miesta poskytujúceho poštové služby do tejto výnimky nepatria.

Stredisko kontaktovalo v tejto veci aj Slovenskú poštu, ktorá potvrdila, že návšteva jej pobočiek nespadá medzi výnimky. Pobočky pošty tak od všetkých návštevníkov vyžadujú, aby sa v súlade s príslušnou vyhláškou pri vstupe na poštu preukázali príslušným certifikátom dokladujúcim negatívny výsledok na prítomnosť ochorenia COVID-19.

„Popri ochrane zdravia je dôležité, aby vláda SR prihliadala aj na riadne finančné zabezpečenie dôchodcov a dôchodkýň tak, aby mali prístup k dôchodkom, na ktoré majú zákonný nárok, a aby nedošlo zhoršeniu finančného postavenia tejto najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva a ich ohrozenia chudobou,“ uviedlo stredisko.

ÚVZ SR by mal preto podľa strediska bezpodmienečne vzniknutú situáciu riešiť s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pošty ako i zákonných nárokov dôchodcov.

„Nakoľko situácia je v danom období pre poberateľov dôchodkov obzvlášť riziková, Slovenská pošta im vychádza v ústrety a usiluje sa zjednodušiť procesy v prípade vyplácania dôchodkov. Ak sa občania, ktorí si štandardne chodia pre dôchodok na poštu, rozhodnú, že chcú využiť službu výplaty dôchodku doručovateľom priamo domov na adresu, nemusia vypisovať žiadosť, ale stačí, ak telefonicky kontaktujú príslušnú pobočku pošty.

Dôchodok môže prevziať:

poberateľ dôchodku,
iný prijímateľ uvedený na kvitančnom liste na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne,
druhý z manželov na základe písomného súhlasu príjemcu (maximálne na dobu šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, po šiestich mesiacoch je potrebné, aby si poberateľ dôchodku prevzal dôchodok osobne),“ uvádza Slovenská pošta v tlačovej správe.

Na situáciu zareagoval aj advokát JUDr. Lukáš Machala. Ľudí vyzval brániť práva svojich rodičov

„Daňoví poplatníci, a teda aj dôchodcovia – naše mamy, otcovia, babky, dedkovia platia úradníkov v štátnej správe, ktorí si dovoľujú obmedzovať ich ústavné práva. Koronafašisti sa neštítia ničoho. Dokonca bránia ľuďom, ktorí vybudovali tento štát, aby si mohli legálne prevziať dôchodky.

Vyzývam generálneho riaditeľa štátnej akciovky Slovenská pošta, aby bezodkladne umožnil ľuďom poberajúcim dôchodky vstup na poštu!

Ak im to neumožníte, konáte protiprávne a budeme brániť právnou cestou oprávnené nároky našich dôchodcov!
Zamestnanci Slovenskej pošty a.s., prosím nepokračujte v protiprávnom konaní

Môže to mať negatívne následky na váš osobný aj pracovný status.

Seniori, prosím zaznamenávajte prípadnú protiprávnu štátnu šikanu a uchovajte si dôkazy pre ďalšie právne konanie. A vy deti svojich rodičov, nestrkajte hlavu do piesku!

Bráňte ústavné práva svojich rodičov na dôstojný život! Je to vaša povinnosť – morálna aj občianska!“

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies