Udrží Putin eskalovanie konfliktu a nebude jeho cieľom aj Slovensko kvôli stihačkám F 16 NATO ?

 

VLADIMIR PUTIN POHROZIL, ŽE RUSKÁ ARMÁDA UDERÍ NA LETECKÉ ZÁKLADNE NATO, POKIAL Z NICH BUDÚ ŠTARTOVAŤ UKRAJINSKÉ STÍHAČKY F-16 K BOJOVÝM OPERÁCIÁM!

Pozrime sa všetci seriózne do zrkadla a zistíme, kto z nás a ako sa pričinil o zatiahnutie Slovenska na pokraj skazy…

Kto sa vlastne pričinil o súčasnú nanajvýš nebezpečnú realitu v ktorej sa Slovensko ocitlo.
Je nesporné, že základ tohto stavu bol založený ako dôsledok volieb vo februári 2020.
Preto sa žiada od každého z nás ten seriózny pohľad do zrkadla, aby sme si mohli dať odpoveď o pravde kto a ako sme sa o to pričinili.

Rešpektujme, že mnohí z nás pri voľbe v prospech poslednej politickej mašinérie na čele s bez-prízornym indivíduom z Trnavy nemohli domyslieť dôsledky takej voľby. Veľa sa už nahovorilo o tom, že k prevzatiu moci a s tým spojeného riadenia štátu sa dostala partia persón neschopných na to, čím sa slovami vytŕčali pred voličov trnúcich v akomsi očakávaní sľubovaných zázrakov.

Partia schopná používať akékoľvek metódy na ohlupovanie, prikrášľovanie, klamstvá najhrubšieho rázu. Za prispievania predajných médií, ktoré neplniac si svoje základná poslanie odhaľovať a pranierovať to zlé vo verejnom živote priam chrapúnskym spôsobom napomáhali postupnej deštrukcii demokracie a základných hodnôt zmysluplného štátu, v ktorom sa bežný občan má cítiť ako vo svojej domovine.

Partia bez chrbtovej kosti, bez charakteru, bez toho aby rešpektovala aj tie najzákladnejšie postuláty demokracie, slušnosti, úcty, bez snahy nadviazať to dobré čo bolo v dovtedajšom chode štátu.

Využila nedocenenie hodnoty svojho hlasu mnohými voličmi, ktorí naleteli na triky a cielenú mediálnu manipuláciu s verejnou mienkou, na sľuby o odstránení mafie z najvyšších poschodí politiky a štátnej moci, na likvidácii korupcie, rodinkárstva a zavedení nových prvkov slušnosti vo verejnom živote.

Oklamaní a podvedení voliči tých, ktorí uchopili moc po februári 2020 si až teraz začali uvedomovať, že svojimi hlasmi sa pričinili o to, že u nás táto nová politická garnitúra počas troch rokov vládnutia popri deštrukcii a rozklade štátu otvorila aj všetky kanály na vstup anglosaského vplyvu v slovanskom prostredí. To je bez pochýb priamy dôsledok dlhodobo vedomého a cieleného strategického postupu istých kruhov nielen u nás, ale aj v našom okolí.

Je na vážne predvolebné zamyslenie pre každého z nás, keď sme priamymi svedkami toho, že súčasná politika konkrétnych persón tváriaca sa ako pánske huncútstvo vytvorila veľmi nebezpečný stav, ktorý priamo ohrozuje samotnú podstatu našej existencie.

Pri otázke, či je Slovákom jedno, kam nás dostala súčasná moc vykonávaná cez pani z paláca dbajúcu o prezentáciu môdnych výstrelkov so snahou zakryť nezakryteľné, zjavne plniacu cielené zámery, cez bledomodrou krvnou plazmou a v nekonečne sa strácajúcom vysokým čelom obdareného exministra, ktorý dokázal viac sľúbiť ako plniť.

Moc, ktorú im zverili voliči.

Čarovné to slovo inflácia. Čo ju vlastne spôsobilo?

Kam konkrétne miznú tie neskutočne rozprávkové príjmy konkrétnych persón plynúce z rozdielu cien vynaložených na výrobu energií a jej predaj, na tie obrovské výdavky bežných občanov urputne sa naháňajúcich za potrebou zabezpečiť svoju holú existenciu.
Tvrdenie, že to spôsobuje inflácia je len dôsledok istej pravdy. Tento stav bol predsa umelo vytvorený a prispôsobený  s istými konkrétnymi politickými zámermi súčasných bruselských mocipánov.

Tam sa rozhodlo o tom, že pre údajné používanie príjmov z predaja ruských surovín vedením štátu na financovanie konfliktu na Ukrajine nebudeme tieto suroviny od ruskej federácie vôbec nakupovať.
Bez ohľadu na to, že to dostane milióny bežných ľudí do stavu, keď je ohrozená ich holá existencia.
V rámci slovenských pomerov bez ohľadu na to, že pri porovnateľných nákladoch na bežné životné potreby u nás a na západe sú príjmy v tejto časti sveta najmenej tri – štyrikrát vyššie.
Bez ohľadu na to, že príjmy ruskej federácie z predaja nerastného bohatstva štátu nemusia byť priamo použité na vedenie vojenskej operácie a že sa za viac ako rok ukázalo, že akékoľvek sankcie západu sú absolútne neúčinné. Bez ohľadu na to, že nákup týchto surovín oproti predošlej dobe aj napriek sankciám podstatne vzrástol cez iné kanály, akurát sa na tom neskutočne vo veľkom nabaľujú tí, ktorí sú pri koryte.

Čo ďalej, čo nás čaká?

Blíži sa zima a stým spojená inak nenahraditeľná potreba energie na jej prežitie. Aj keď sú tu kusé informácie, že Európa má nebývalo plné zásobníka plynu, tí, ktorí do problému vidia v plnej realite už teraz nahlas kričia, že sa nebude dať prežiť bez vážnych až existenčných problémov tak ako sme boli doteraz zvyknutý. Hrozí teda to poznanie z nášho detstva:… najskôr zjeme tvoje a po tom každí svoje… Teda tí, ktorí vlastnia zásobníky plynu majú šancu a tí ktorí ich nemajú si utrú…

Slováci by si v tejto situácii mali dať jasnú odpoveď, že si v nadchádzajúcich voľbách zvolia takú politickú reprezentáciu, ktorá pri rešpektovaní reálnych možností národa uprednostní možnosť prijateľných cien surovín ich nákupom z Ruska oproti hrozbe dôsledkov ich absolútnych nedostatkov.

A čaká nás ešte väčšia hrozba ak dámemípriestor pre stíhačky F  16 NATO na našom území

Pokiaľ tí súčasní, ktorí podľa pokynov z vonka disponujú so zverenými právomocami naplnia vyslovené želania svojich mecenášov.
Už predtým a opakovane sa súčasné vedenie štátu v rozpore s postojom národa zastrája, že v nášho územia budú štartovať možné nosiče jadrových zbraní, kam sú zaradené aj stíhačky F16. Teda z letísk nachádzajúcich sa na území Slovenska, najmä zo Sliaču a Kuchyne.

Pokiaľ by k tomu aj skutočne malo dôjsť, podľa rozhodnutia vedenia Ruskej federácie by išlo o legitímne vojenské ciele. A to by bol koniec našich nádejí na vlasť, kde sa nám a našich nasledujúcim generáciam ešte oplatí žiť šťastný a plnohodnotný život.

Slovenský národ si teda sám, priamo svojim rozhodnutím o tom komu dá svoj volebný hlas určí tieto základné faktory, základný stav, či bude takto podporovať pochybné individuá financované západnými sponzormi, ktoré sú bez mihnutia oka ochotné predať svoju vlasť. Ochotné prijať a plniť všetky pokyny vyhovujúce politickým zámerom síl, ktoré neprajú slovanskému svetu, ktoré sa pustili do jeho neskutočne reálnej likvidácie.

Rozhodnuite je v rukách neskúsených a probruselských, proamerických politikov

Koniec septembra 2023 bude takto aj pre národ slovenský mimoriadne a priam existenčne určujúci. Ten je spôsobilí umožniť neprajným silám upevniť svoje pozície na dlhé obdobie nadväzujúc na posledné tri roky bačovania a biedy, ktorú priniesli nemohúci psychopat Matovič a k nemu pridružená partia všetkého schopných.

Alebo sa tu podarí vytvoriť demokratickú silu takých pronárodných a prosociálnych politických štruktúr, ktoré umožnia národu prežiť tieto ťažké časy a umožní naštartovať nový smer politiky bez vonkajšieho zasahovania, zneužívania a utláčania malých národov. Bez ich využívania na veľmocenské ciele a likvidáciu slovanského prostredia.

Len poznanie týchto súvislostí umožní každému z nás to správne odovzdanie svojho hlasu…
V tom si vzájomne držme palce ….

Eurorešpekt

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies