Slovenská lekárska komora apeluje na lekárov i pacientov

Slovenská lekárska komora v posledných dňoch zaregistrovala pribúdajúce množstvo otázok i podnetov od lekárov a pacientov, týkajúcich sa aktuálnych usmernení ohľadom návštev v ambulanciách.
Vzhľadom na tieto množiace sa otázky dochádza z nášho pohľadu k zhoršeniu, niekedy až k zlyhaniu komunikácie medzi pacientmi a lekármi. Radi by sme preto v tejto súvislosti apelovali na obidve strany a pomohli riešiť spoločne vzniknutý komunikačný problém.
Lekárov by sme chceli vyzvať, aby sa dôsledne riadili usmerneniami hlavného hygienika a neodmietali pacientov, ktorí majú akútne ťažkosti. Neodkladnú zdravotnú starostlivosť a preventívne prehliadky je lekár povinný poskytnúť aj pacientom, ktorí nemajú negatívny test na koronavírus.
Pripomíname, že ambulantní lekári sú tí, ktorí by mali rozhodnúť, či pacientovi bude stačiť ošetrenie v ambulancii, alebo je nevyhnutné poslať ho ďalej na vyšetrenie do nemocnice. Našou spoločnou snahou by malo byť zabrániť zahlteniu nemocníc, to znamená urobiť na ambulancii všetky potrebné a možné úkony na ošetrenie pacienta.
Zároveň však vyzývame pacientov, aby sa správali nanajvýš zodpovedne a pokiaľ je to možné, informovali o svojich zdravotných ťažkostiach svojho lekára najprv telefonicky a aby do ambulancií chodili naozaj len v najnutnejších prípadoch.
Veríme, že naša výzva prispeje k upokojeniu situácie na obidvoch stranách.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies