Generálny prokurátor sa vyjadril k útokom k svojej osobe

Maroš Žilinka sa dňa 17.10.2022 k aktuálnym témam súvisiacimi s kritikou jeho vyjadrené k aktuálnym témam, ktoré boli predmetom viacerých politických predstaviteľov. Prinášame Vám úplný prepis z tlačovej besedy.

Moderátor tlačovej besedy:“Dobrý deň dámy a páni, dovoľte, aby som vás privítal na pôde Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Cieľom dnešného nášho stretnutia je vyhlásenie Generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku k aktuálnym otázkam. Tiež vítam prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Kanderu a námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Sedláka. Páni, nech sa páči.“

 

Maroš Žilinkagenerálny prokurátor SR:

„Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, žijeme skutočne veľmi zvláštnu dobu, veľmi netolerantnú dobu. netolerantnú snáď ku všetkému. Dobu plnú útokov každého proti každému, dobu jedinej pravdy, dobu jediných spravodlivých, dobu jednostranného informovania či zamlčiavania. Žiaľ napriek tomu, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky je apolitický orgán, sú aj orgány prokuratúry prakticky permanentne vťahované do politických súbojov. Osoba generálneho prokurátora je permanentne dehonestovaná, v očiach verejnosti vyvolávajúca dojem, že zo strany generálneho prokurátora snáď dochádza k porušovaniu zákona. Ja si myslím, že je potrebné verejnosti povedať niektoré veci, ktoré z nejakého dôvodu mne celkom nejasného, sú zamlčiavané. Pretože keď sa urobí niečo pozitívneho, je to prokuratúra. Keď niečo, čo určitá skupina osôb či médií považuje za nie práve vhodné alebo in, je to Žilinkova prokuratúra. Sú to Žilinkovi ľudia a podobne. Pomerne dlhú dobu čelím atakom ako generálny prokurátor Slovenskej republiky a v posledných dňoch sme svedkami, že gradujú a je do toho zaťahovaná, žiaľ, aj pani prezidentka Slovenskej republiky. Som obviňovaný z toho, že som zdieľal nejaký status, nejaký hoax, že som šíriteľ propagandy proruskej a podobne. Takže dovoľte, aby som celkom jasne zaujal stanovisko k týmto tvrdeniam a obvineniam, ktoré považujem za čisto politické. Čisto politické a neobjektívne. A to hovoríme úplne otvorene, nech si to už ľudia uvedomia, čo sa tu deje. Aké ataky sú vyvolávané vo vzťahu k orgánom spravodlivosti. Pokiaľ ide o môj vzťah k vojnovému konfliktu na Ukrajine, tento bol od počiatku úplne jasný, jednoznačný, konzistentný a nemenný. Nakoľko média neradi informovali o tom, akým spôsobom sme sa my na Generálnej prokuratúre postavili ku konfliktu, považujem za potrebné len zhrnúť, aby to bolo na jednom mieste a aby to počuli všetci. 24. februára v čase, keď som bol doma na COVID-e, došlo k napadnutiu Ukrajiny vojskami Ruskej federácie. Ihneď som na facebookovom profile dôrazne odsúdil tento akt agresie a deklaroval som ľudskú a profesionálnu podporu ukrajinským prokurátorom a ich rodinám, ako aj pripravenosť poskytnúť všetky ubytovacie možnosti a kapacity rezortu prokuratúry pre humanitárne účely. 27. 2. tohto roku som zdieľal tentokrát status a video generálnej prokurátorky Ukrajiny Iryne Venediktovej, v ktorom vyzývala občanov Ruska, aby ukončili vojnu na Ukrajine, aby sa nestali spolupáchateľmi vojnových zločinov a varovala ruské vedenie pred nevyhnutnosťou zodpovednosti na medzinárodných súdoch za to, čo sa stalo. K tomuto statusu a slovám pani generálnej prokurátorky ako kolegyne som sa plne prihlásil a celé jej video som zdieľal. Neinformoval o tom nikto. 12. marca 2022 v čase, keď sa ústavní činitelia Slovenskej republiky báli vstúpiť nohou na územie Ukrajiny ako územia postihnutého vojnovým konfliktom, som nemal problém vycestovať do Ukrajiny bez divadla, bez prilby, bez ochrannej balistickej vesty, aby som sa stretol s ukrajinskou generálnou prokurátorkou Irynou Venediktovou, aby som je opätovne garantoval podporu orgánov prokuratúry Slovenskej republiky, aby som jej ponúkol možnosť pre odídencov z Ukrajiny, zamestnancov a prokurátorov Generálnej prokuratúry Ukrajiny na území Slovenskej republiky v našich zariadeniach a zároveň som s ňou podpísal memorandum o spolupráci medzi našimi generálnymi prokuratúrami pri vyšetrovaní vojnových zločinov na území Ukrajiny. Nepísal o tom nikto. A nechcem sa nikoho dotknúť. Dňa 19. 3. tohto roku sme privítali prvú skupinu odídencov z Ukrajiny a a ubytovali sme ich na náklady rezortu prokuratúry vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry v Krpáčove. Bolo to celkovo 69 odídencov, z toho 34 detí. Postupne tu zotrvali do 15. júla tohto roku. Už 8. marca tohto roku sme ex offo ako jedna z mála v tom čase krajín Európskej únie začali trestné stíhanie pre trestné činy vojnové a trestné činy proti ľudskosti. Tomu predchádzali ďalekosiahle konzultácie s prezidentom Eurojustu s pánom doktorom Hamranom o tom, akým spôsobom máme formulovať skutky tak, aby dôkazy, ktoré budú zabezpečené v trestnom konaní na území Slovenskej republiky boli použiteľné pre medzinárodný trestný súd. 3. mája 2022 sme trestné stíhanie rozšírili o ďalšie skutky. Nasledovalo 30. mája 2022, kedy Slovenská republika ako jedna zo štyroch, respektíve piatich krajín Európskej únie pristúpila k dohode o zriadení spoločného vyšetrovacieho tímu, ktorého členom je aj medzinárodný trestný súd, Ukrajiny, Poľsko, Lotyšsko, Litva a Estónsko. Veľmi sa o tom nepísalo. Kde sú iné krajiny európske, ktoré sa hrdia pomocou, vyšetrovaním. Dňa 13. 10. tohto roku, minulý týždeň bol prvý námestník JUDr. Kandera opäť v Haagu a podpisovalo sa rozšírenie spoločného vyšetrovacieho tímu o Rumunsko. Medzitým som komunikoval na pravidelnej báze tak s generálnou prokurátorkou Ukrajiny, ako aj s novým generálnym prokurátorom Adrijom Kosťukom, kde som ho ubezpečil o tom, že náš postoj z hľadiska orgánov prokuratúry je nemenný. Za to vyslovil vďaku. Rovnako som obdržal ďakovný list od rektora, respektíve dekana právnickej fakulty jednej z ukrajinských univerzít, ktorý mi poďakoval za podporu a pomoc v neľahkom období vojenskej agresie zo strany Ruskej federácie proti Ukrajiny a to aj v mene Centra právnej podpory obetí vojenskej invázie. Prečo to spomínam? Nespomínam to len tak samoúčelne, ale v nadväznosti na to, z čoho ma obviňujú niektorí politici a niektoré média hlavného prúdu, aby ste videli, aký má osobnostný profil osoba, ktorú obviňujú z toho, že šíri hoaxy a že podporujem nejakú propagandu. Toto sú konkrétne kroky, ktoré generálna prokuratúry Slovenskej republiky vykonáva a stanoviská, aké zastávame od počiatku vojny. Zrejme niet medzi nami normálneho človeka, ktorý by sa vyjadril podporne pre akúkoľvek vojnu. A zvlášť to platí vo vojne, ktorá sa týka nášho suseda. Takže k tým obvineniam. Odhliadnuc od toho, že ich považujem za čisto politické a vlastne len pokračovanie v atakoch, diskreditačných atakoch na moju osobu ako generálneho prokurátora, považujem za potrebné povedať, že generálny prokurátor nepozerá cez okuliare politiky a politických záujmov. Ja pozerám cez okuliare práva, povinnosti, ktoré tu prokuratúra Slovenskej republiky má. Ja som sa z otvorených zdrojov dozvedel o tom, že mal byť poškodený vojenský cintorín v Ladomirovej. Bolo mojou psou povinnosťou na to zareagovať a nič som nezdieľal, žiaden status, nikoho som nezdieľal. Ja som dal vlastnú informáciu s vlastným obsahom. V mojom statuse nie je jedna jediná zmienka o veľvyslanectve Ruskej federácie, o veľvyslancovi Ruskej federácie, o Ruskej federácii ako takej či o nejakom bagre, ktorý mal niekde sa pohybovať. To nie je pravda. Povedal som len to, že tam došlo k pohoršujúcemu konaniu, ktoré nesmie byť nevšímané, ku ktorému nesmú byť nevšímavé orgány činné v trestnom konaní. A že objektívnym vyšetrovaním sa musí zistiť, či došlo alebo nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku. Ja myslím, že zvlášť v tejto dobe, ktorú žijeme a tých vybičovaných emócií, ktorých sme svedkami, je našou povinnosťou náležite, opakujem náležite objasniť skutkový stav a potvrdiť alebo vyvrátiť či k udalosti došlo, či táto udalosť je trestným činom, správnym deliktom, priestupkom alebo či to nie je protiprávne konanie. Len na základe šetrenia tomu príslušných orgánov k takémuto záveru môžeme dospieť. Predtým, ako som vôbec takýto status dal a informoval o tom, že táto vec bude prešetrená, som cestou riaditeľa trestného odboru overoval, či touto udalosťou sa zaoberali kompetentné orgány a bola mi daná informácia, že nie. To bol dôvod, prečo som rozhodol tak, ako som rozhodol. Bolo začaté trestné stíhanie 16. 9. pre trestný čin hanobenia miesta posledného odpočinku a je vecou orgánov činných v trestnom konaní, ktoré by mali posúdiť, aký charakter by to konanie malo, či tá necitlivosť zásahu presahovala primeranú mieru. A to, že k skutku došlo, je nepochybné už teraz. Respektíve v čase, keď som o tom verejnosť informoval. To je proste fakt. Hoax je niečo vymyslené, niečo nie pravdivé. Kto si pozrie tie obrázky, ako vyzeral cintorín v 2014, v 2022 a ako vyzeral po tom, ak boli vybrané obrubníky, tak buď mám vlčiu tmu ja, alebo majú vlčiu tmu tí, ktorí tvrdia, že tam k ničomu neprišlo. Navyše už dnes je zrejmé a k tomu sa priznal samotný starosta obce, že nemal na takéto úpravy a zásahy súhlas na to príslušného orgánu a to je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré zodpovedá za agendu starostlivosti o vojnové hroby. Spoločne s obvodným úradom v sídle kraja. A teraz k motivácii, pretože som často obviňovaný, že prečo práve to som musel dať na Facebook. Odhliadnuc od tej citlivosti a tých vášní, ktoré to vyvolávalo, jednoducho bolo potrebné tu dať jasný odkaz verejnosti, že vec bude riadne prešetrená a v prípade, že je tu niečo vymyslené a bude to potvrdené objektívnym vyšetrovaním, budú mať aj príslušné štátne orgány dôkaz o takomto tvrdení. A prečo to teda dávam? Keď som bol štátnym tajomníkom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v rokoch 2010 až 2012, práve ja som zastrešoval agendu starostlivosti o vojnové hroby a pri cestách do zahraničia, keď sme tieto veci riešili. Som sám zistil, ako vnímajú zahraniční partneri čo i len podozrenia zo zásahov do tých pietnych miest. Jednoducho možno mám nižší prah alebo vyšší prah, z ktorej strany si to zoberiete, citlivosti na takéto konania, ale jednoducho vždy na nich budem reagovať. A ja si vyprosujem, aby ktokoľvek mňa obviňoval zo zdieľania alebo šírenia neviem akej propagandy. Tak ako sa viem jasne vyhraniť ku konfliktu na Ukrajine, tak budem jasne reagovať v rámci našich zákonných kompetencií na území Slovenskej republiky, na podozrenia z protiprávneho konania. Len poznamenávam, že správny delikt spočívajúci vo vykonaní zásahov na vojenských cintorínoch bez súhlasu príslušného orgánu, jeho závažnosť je vyjadrená aj v sankcii, ktorú za to možno uložiť. Za tento delikt možno uložiť sankciu 16 596 eur. Takže prosím všetkých politikov a všetkých tých, ktorí si nevedia nájsť iný nástroj a iný dôvod na spochybňovanie mojej osoby, aby prestali zasahovať do činnosti orgánov činných v trestnom konaní, aby nezavádzali verejnosť, aby svoje domnienky, jednostranné domnienky nešírili ako fakty a nezvratné skutočnosti, ale aby rešpektovali, že sú tu na to kompetentné orgány, ktoré konajú a ktoré výstup verejnosti predostrú. Zároveň považujem v tejto súvislosti už len podotknúť, že súčasťou týchto jednostranných informácií je aj šírenie akýchsi stanovísk historikov, pamiatkarov a podobne. Ale upozorňujem všetkých, že tieto orgány nie sú kompetentné konštatovať, či sa skutok stal a či skutok je trestným činom či iným protiprávnym konaním. To ich kompetencia nie je. Ak by ktorýkoľvek znalec takýto záver vo svojom výstupe prezentoval, je pre účely trestného konania nepoužiteľný. Pretože prekračuje svoju kompetenciu. Takže prosím, rešpektujme. A nedá mi v tejto súvislosti podotknúť k jednej poznámke pána predsedu vlády Slovenskej republiky, keď povedal v jednom rozhovore: že ak Žilinka reaguje pod ruského veľvyslanca, zamýšľam sa nad jeho nezávislosťou. V prvom rade pán predseda vlády Slovenskej republiky, vyprosujem si, aby ste tvrdili, že konám pod vplyvom ktoréhokoľvek veľvyslanca. Ja neviem, pod vplyvom koho alebo čoho sa rozhodujete vy, ale pre mňa to bol vždy len a len zákon. Len a len zákon. Dôrazne si to vyprosujem. A myslím si, že v súčasnej dobe ma predseda vlády Slovenskej republiky milión iných dôvodov, nad čím sa má zamýšľať ako to, či ja som nezávislý alebo nestranný. Toto je ten najmenší problém pre neho. V tejto súvislosti mi dovoľte takú poznámočku k jednému prípadu, ktorý sa odvíjal rovnakým modusom operandi s cieľom diskreditovať generálneho prokurátora. To bola kauza obvineného podnikateľa Haščáka. Môžeme povedať už to meno, pretože je očistený. Ja som rok a pol, respektíve od augusta minulého roka dennodenne bol bombardovaný tým, ako som rozhodol nezákonne o zrušení obvinenia obvineného Haščáka. Mali sme tú tlačovú konferenciu, kde sme jasne v septembri aj s pánom prvým námestníkom konštatovali a rozobrali do skrutky dôvody, ktoré nás viedli k zrušeniu rozhodnutia. Pána prvého námestníka vo veci obvineného Pčolinského. Mňa vo veci obvineného Haščáka. Boli tam dve rozhodnutia najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré jednoznačne konštatovali neopodstatnenosť, dôkaznú núdzu, nedôvodnosť väzobného stíhania a v konečnom dôsledku súd to konštatoval aj po tom, ako som rozhodnutie zrušil. Tento naratív a ako vlajková loď porušovania paragrafu 363 trestného poriadku a nasledujúcich, mimovládne organizácie práve túto kauzu používali. Samozrejme s dôvetkami o zločincoch bez toho, že by bol niekto právoplatne súdom odsúdený. Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo pánovi Haščákovi aj na základe tej skutočnosti, citujem: že z právnych analýz ministerstva totiž vyplýva, že obe spomínané rozhodnutia boli nezákonné, to znamená obvinenie a vzatie do väzby. To teda podľa bývalého štátneho tajomníka nie je sporné. Ja sa pýtam, snáď v čase, keď pani ministerka spravodlivosti podávala dovolanie na Najvyšší súd proti rozhodnutiu o väzbe, nemalo ministerstvo spravodlivosti vypracovanú analýzu skutkového a právneho stavu? Nie je problém niekde inde? Na toto som upozorňoval pri prednášaní správy, obhajovaní správy o činnosti prokuratúry za minulý rok v septembri minulého roku. Tí, ktorí ma kritizovali, tí sa v konečnom dôsledku ospravedlnili pánovi Haščákovi. Nemyslíte si, že by sa mohli ospravedlniť aj mne? Nemyslíte? Ale to nenapadne nikoho? Ospravedlňujem sa, myslím, že predseda parlamentu to spomenul. A na záver mi dovoľte jednu poznámku k tragickým udalostiam, ku ktorým došlo v ostatných dňoch. Každý normálny súdny človek, mu musia vyhŕknuť slzy do očí, keď k takejto udalosti dôjde. Ja nie som výnimkou, ale som zároveň aj generálny prokurátor, ale ak povie prezidentka Slovenskej republiky a to pri všetkej úcte, lebo má právo na svoj názor tak ako každý iný. Že je nespokojná s tým, ako Žilinka reagoval na dvojnásobnú vraždu pred tým klubom, ja celkom dobre nerozumiem. Ja celkom dobre nerozumiem. Jednoducho myslím, že nie je tu doba, že by sa generálny prokurátor mal vyjadrovať len a v súlade s tým aká je predstava ktoréhokoľvek politika. Ktoréhokoľvek politika. Ja som to povedal x-krát, mne sú politici absolútne ľahostajní. Absolútne. Z hľadiska mojich kompetencií áno. Z hľadiska toho, že sú ľudia a že majú svoje práva tak ako každý z nás, my ľahostajní nie sú. Ale čo viac v danej situácii môže človek spraviť, ako povedať, že zásadne odsudzujem akékoľvek formy nenávisti a neznášanlivosti a to voči komukoľvek. To nebolo samoúčelné. Že ako som reagoval? Večer ihneď po skutku som bol permanentne na telefóne s pánom krajským prokurátorom v Bratislave, ktorý má podrobne informoval o tom, čo sa udialo, aké sú skutkové okolnosti. Na základe týchto skutkových okolností som uložil, aby ihneď kontaktoval špeciálneho prokurátora vzhľadom na podozrenie, že došlo ku skutku, ktorý by mal byť v pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, čo sa aj stalo. Inak povedané, vykonal som to, čo som ako generálny prokurátor vykonať mal. V tom čase som skutočne nemal čas reagovať na Facebooku na tú udalosť nejakými emotívnymi vyjadreniami. Na druhý deň ma špeciálny prokurátor informoval o najnovších skutočnostiach, ktoré spočívali v tom, že nemali byť predmetom útoku len osoby z komunity LGBTI+, ale aj občania židovskej národnosti a politici. Preto som zvolil tú formu vyjadrenia, že voči komukoľvek. A ubezpečujem každého, že ja nerozlišujem medzi ľuďmi. Či je homosexuál, či je heterosexuál, či je bisexuál, ja nerozlišujem medzi ľuďmi. Či je beloch, černoch, aziat, Indián, pre mňa sú to všetko ľudia. A vždy budú ľudia a budem sa stavať za ich práva. Tie práva, ktoré máme všetci. Ale vyprosujem si, aby tu zo mňa niekto účelovo robil nejakého odľuda, bezcitného človeka, šíriteľa nejakej propagandy a neviem čoho. Slovensko milujem tak ako možno máloktorý z tých, ktorí to tvrdia a ktorí preto sa do mňa navážajú. A úplne na záver jedna poznámka. Všetci vedia a hlavne tí, ktorí sústavne do nás bijú, že pred Generálnou prokuratúrou, generálnym prokurátorom alebo pred prvým námestníkom sú v blízkej dobe rozhodnutia vo veľmi citlivých kauzách spoločensky sledovaných. Ak má byt toto súčasťou nátlaku voči osobe generálneho prokurátora alebo prvého námestníka generálneho prokurátora, tak tudy cesta nevede. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň vám prajem. Dovidenia.“

K tlačovej besede Generálneho prokurátora vydal stanovisko predseda vlády SR v nasledovnom znení:

Štandardne konanie orgánov činných v trestnom konaní nekomentujem a ich rozhodnutia rešpektujem. Je však úlohou predsedu vlády vyjadriť sa a zareagovať v prípadoch, keď akýkoľvek orgán štátu nekoná v záujme Slovenska. Pán generálny prokurátor má pravdu v tom, že mám mnoho iných problémov, nad ktorými sa musím zamýšľať. To ale neznamená, že môžem brať na ľahkú váhu niektoré jeho vyjadrenia a postoje.

Hovorím napríklad o situácii s paragrafom 363, o obrannej dohode s USA, ktorú pán generálny prokurátor prirovnal k okupačnej zmluve z roku 1968 alebo o šírení propagandistických dezinformácií, ako bol prípad cintorína v obci Ladomirová. Všetky zmienené prípady som považoval za oprávnené na reakciu.

Generálna prokuratúra musí byť nestranný a slobodný orgán, ktorý zastupuje práva našich občanov. Právo na podanie disciplinárneho návrhu voči generálnemu prokurátorovi na základe relevantných právnych dôvodov však má iba pani prezidentka alebo poslanci NR SR.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies