Babylon sa rozmotáva- Arpáš usvedčil Makóa

Babylon sa zháčil

Na poslednom pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vo veci organizovanej zločineckej skupiny za účasti verejnosti boli spustené nahrávky zhotovené Obžalovaným Lubomítom Arpášom, ktorému sa kladie za vinu založenie a organizovanie zločineckej skupiny. Ten sa od začiatku bráni tým, že vykonával poradenskú činnosť pre podnikateľa Konkoľa, pričom tvrdil, že nemal vedomosti o tom, že ten je dlhodobo vyšetrovaný ako člen organizovanej skupiny, ktorá karuselovým spôsobom podvádzala na daniach. Arpáš ako poradca dostal od neho za úlohu zistiť sanáciu dlhov v podnikoch, ktoré patrili tomuto podnikateľovi, pričom sa zameral na zistenie tých zákonných spôsobov, ktoré by mohli viesť k splateniu a vyrovnaniu dlhov, prípadne vitalizácii podnikateľskej činnosti prostredníctvom finančných projektov.

Fanatická honba na Gorilu a nezákonné praktiky NAKA

V priebehu vyšetrovania tohto prípadu už od samého začiatku prípadu sa vyskytovali veľmi zvlástne až nezákonné postupy, keď vo veci boli spájané do jednoho konania účelové trestné stíhania, kde nebol ešte nikto obvinený, Vyšetrovateľ spojil do jedného konania tejto veci s odôvodnením podľa procesných ustanovení  § 21 a §18 ods. (3) Tr. poriadku, no nevieme akým spôsobom prekonal vážnu procesnú prekážku spočívajúcu v postavení obvinených. Tieto ustanovenia totiž vyžadujú , aby v jednotlivých konaniach, ktoré sa spájajú mal účastník konania procesné postavenie obvineného, inak takéto spojenie a ani pokračovanie vo veci- dokonca podaním obžaloby je neplatné. Dokonca sa z obvineného daňového dlžníka sa stal rovno poškodený, ktorým ním dlhodobo zinscenovaná organizovaná skupina mala poškodiť tým, že na čelo tejto skupiny NAKA dokreslila Lubomíra Arpáša a Františka Poláka, ktorý ako právnik tohto podnikateľa zastupoval.

 

OD GORILY K BABYLONU

Absolútna dôvera kajúcnikovi

 

Arpáš už v prípravnom konaní uvádzal vo svojich výpovediach  skutočnosti, ktoré následne podľa zásad bezprostrednosti predniesol aj na hlavných pojednávaniach. Uviedol, že: venoval som sa odborným činnostiam na komerčnom základe, medzi ktoré patrilo aj strategické poradenstvo. Sprostredkovaným spôsobom som sa zoznámil s MVDr. Konkoľom, ktorý v tejto veci vystupuje ako poškodený. Čiastočne a sprostredkovane som poznal jeho podnikateľské aktivity a ekonomické informácie, ktoré s tým súvisia a mal som za to, že mu v rámci rizikového menežmentu mu môžem poradiť a on tieto doporučenia bude schopný vo svojej podnikateľskej aktivite uplatniť. Netušil som, že aké daňové delikty, nedoplatky tento podnikateľ má a netušil som ani to, že už roky je rozpracovaný rôznymi súčasťami kriminálnej a finančnej polície pre tieto svoje aktivity.“

Jedným zo základných dôvodov jeho obvinenia boli svedectvá známeho kajúcnika Ludovíta Makóa, ktorý tvrdil, že mu Arpáš mal ponúknuť na stretnutiach niekoľko 200 až 300 tisíc eur, , za vybavenie rôznych výhod, odpustkov, na základe zneužitia Makóových kompetencii. Arpáš bol väzobne stíhaný od 24.11.2020 a nemal žiadny praktický prístup k dôkazom, ktorými by sa mohol prakticky počas prípravného konania brániť. Dôvodom jeho väzobného stíhania bolo aj to, že ako bývalý šéf kontrarozviedky mal rozsiahle kontakty a predovšetkým mal veľmi sofistikované znalosti zo svojej predošlej činnosti a funkcie- čiže niečo, čo so skutkom nemalo nič spoločné.O priamej trestnej činnosti podnikateľa Konkoľa sa dozvedal až postupne po svojom obvinení, pričom práve tieto skutky ho zaskočili pri prvom stretnutím s Ludovítom Makóm, ks ktorým chcel skonzultovať optimálny postup tohto daňového dlžníka pre sanáciu jeho delikvenice. Makó bol veľmi dobre informovaný a vysypal na Arpáša už na prvom stretnutí fakty o tom, že Konkoľ je mimoriadny daňový dlžník, znalý a dôvodne podozrivý dokonca aj z medzinárodných daňových karuselových podvodov. Podľa obsahu vyšetrovacieho spisu, s ktorým sa Arpáš zoznámil až po svojom prepustení z väzby skutočne potvrdilo, že Pavol Konkoľ bol počas vyšetrovania vypočutý opakovane. Pred vznesením obvinenia bol v tejto trestnej veci vypočutý celkovo šesťkrát (01.04., 15.04., 21.05., 25.05., 08.06., 20.10.2020, č.1. 285-439), pričom opakovane bol vypočutý i po vydaní obviňujúceho uznesenia (v dňoch 07.12.2020, 25.02. a 22.03.2021, č.I. 140-163). Pre úplnosť možno uviesť, že ku stíhaným skutkom bol poškodený MVDr. Konkoľ vypočutý aj v trestných konaniach pod ČVS:PPZ-91/NKA-VY2-2020 (nepriama korupcia, zväzok č. 7, č.1. 12-18, pričom prílohou tohto spisu je aj spis pod ČVS:PPZ-619/NKA-PK-BA-2018) a ČVS:PPZ-92/NKA-VY2-2020. S týmito konaniami a s trestnou činnosťou Konkoľa však Arpáš nemal nič spoločné,.

Babylon na Infovojne

Konfrontáca Arpáša s Makóom bola zdrcujúca

Na hlavnom pojednávaní dňa 28.9.2022 v tejto trestnej veci, kde je obžalovaný aj Arpáš ako zakladateľ a organizátor zločineckej skupiny došlo k očakávanej konfrontácii medzi ním a medzi Makóom. Arpáš otvorene nazval Makóa klamárom .

Hádka v súdnej sieni: „Ste notorický klamár!“ Kričal Arpáš na Makóa

Na základe súhlasu súdu predložil nahrávky z jeho stretnutí s Makóom. Tieto nahrávky potvrdili, že počas týchto stretnút. Žalujúci prokurátor pritom ponechal zváženiu súdu pripusteniu týchto nahrávok, k počudovaniu však namietal práve spoluobžalovaný Polák, zrejme z obavy, že by súd nahrávky nepripustil . Súd nakoniec prepisy nahrávok pre ich formu a nemožnosti autorizácie nepripustil, ale nahrávky boli na pojednávaní vykonané.

Makóova reakcia bola typická. Vyhýbal sa nielen k stotožneniu svojho hlasu, ale dokonca tvrdil, že ich obsahu ani nerozumie. Uviedol do zápisnice, že: Z toho čo som počul túto nahrávku, tak 90% viet je nezrozumiteľných, ja neviem povedať, či tá nahrávka je úplná alebo neúplná, podľa mňa nie je. Ja neviem ani povedať, či je to môj hlas, netuším. Ja trvám na tom, že takéto stretnutia s obžalovaným boli, on tvrdí, že boli 2, ja tvrdím, že boli 3 a trvám na tom, čo som uviedol doteraz, že bol za mnou a žiadal tie veci. Opakujem ešte raz, nahrávka je nezrozumiteľná, možno keby bol prepis tejto nahrávky, tak by som sa vedel k tomu vyjadriť. „

Naopak. Arpášove vyjadrenie po dlhej dobe po prvý krát od vznesenia obvinenia umožnilo pochopiť, že obvinenie bolo maximálne nadkvalifikované a podobne ako v prípade obvinenia Haščáka z Penty existujú aj iné podozrenia k tomu, že celé obvinenie bolo fabrikované na základe poloprávd a výmysloch, klamstiev kajúcníka Makóa: „Táto nahrávka je autentická a kontinuálna. Vyplýva z nej, že išlo o normálnu komunikáciu a aj to, že som neponúkal žiadnych 200 alebo 300.000. Svedok vo svojej výpovedi tvrdil, že nemal vedomosti o osobe poškodeného, pričom z rozhovoru vyplýva, že vedel o koho sa jedná, vyjadroval sa aj k jeho finančnej situácii, aj k jeho charakterovej stránke, vedel aký je, hovoril o neférovom zbojníkovi. Vo výpovedi povedal, že nemal žiadne vedomosti o PPA, že sme sa o tom nebavili, ale z tohto rozhovoru vyplýva, že uviedol, že sa na to pozrie, že tam má svojich ľudí a že zistí viac a že sa veci dajú riešiť.“….“ Táto nahrávka bola zverejnená preto, aby bolo jasné v akom duchu sa viedla komunikácia, teda že to bolo v prospech pána poškodeného a hľadal som riešenia ako vyriešiť banku, Finančnú správu a PPA, nikde nepadlo ani slovo o nátlaku alebo korupcii, alebo čokoľvek iné. Ja tvrdím, že 17.10. sa uskutočnilo druhé stretnutie v tom Towers. Ešte chcem povedať, že žiadny úplatok sa tam nespomína a to, že sa niekto spýta na PPA nie je trestné. Pán svedok tvrdil, že sa nespomínalo PPA a z tej nahrávky vyplynulo, že sa spomínalo PPA, pán Kvietik a Slavia Capital.“

 

Na základe nahrávok prezentovaných na súdnom pojednávaní je možné z objektívneho hľadiska konštatovať, že Arpáš skutočne hovoril s Makóm o problémoch firiem pána Konkoľa v záujme konsolidácie jeho delikvencií.Význam týchto nahrávok však spočíva v tom, že Makó bol oveľa iniciatívnejší, pripravenejší a ochotnejší tieto delikvencie riešiť, ako vôbec otázky k tomu odzneli. Makó bol informovaný dopredu o daňových dlhoch, zábezpekách ako aj o predbežných patreniach a iniciatívne s tým vyšiel počas rokovania, napr. 7 mil, karusel Čechy. Opakovane naznačil, že Konkoľ nemá zbojnícku česť a nedá sa mu preto dôverovať ohľadom nejakých príslubov na konsolidáciu jeho situácie. Otvorene povedal, že nemá diosah na niektorí veci a rozhodnutia, ale má dosah na to, či sa nejaké rozhodnutia procesy môžu podržať aj rok podľa potreby.Aktívne reagoval na riešenie situácie v PPA, z hľadiska úverovej bonity a predpokladal, že schíéma vyrovnania dlhov od Konkoľa môže byť predpokladom na cestu v PPA, ale blokovanie majetku nie je obvplvniteľné. Otvorenie povedal, že má vyplv na niektoré výstupy smerom k polícií, rozhoduje o nich, ale nemá k tomu dôvdo ani dôveru.Uviedol, že požiadavky smerom k riešeniu daňovej situácie môže byť daná, ale nemusí byť o ňom rozhodnuté- čím zvýraznil vlastnú kompetenciu a vplyv.Uviedol, že záloežitosť je riešiteľná, ale iba podľa predstavy , ktorú on naschematizoval.Uviedol, že nič by ho nemotivovalo ! ale zároveň uvádzal v reakciách rôzne okolnosti o svojom vplyve.Nadviazal na to a uviedol, že 10% by išlo pre plebs, ale to pôjde hore na 15% a budú tam nové a nové vstupy.Uviedol, že dokáže podržať veci a vytvoriť tak priestor pre daňového dlžníka. Potvrdil, že v prípade splátkového kalendára a uvolnenia finančných prostriedkov je to v súlade s jeho názorom. Uviedol, že ak by sa PPA pripravilo samostatne, tak to pripraví aj  on. Potvrdil, že sanácia dlhu spôsobom ako sa prerokovalo je priechodná a iná cesta nie je.

 

Pre objektívne posúdenie toho, čo skutočne Makó na stretnutiach povedal a čo nie, prinášame z prezentovaných nahrávok časti, ktoré preukazujú, že Počas rokovaní neodznela žiadna požiadavka, ani ponuka na úplatok, ak niekto naznačil províziu v percentách za pozdržanie, alebo oddialenie nejakých kontrolných úkonov alebo rozhodnutí, tak to bol Makó.

 

Výňatky z nahrávok.

( Poznámka k legende. A. Arpáš, M. Makó)

začiatok septembra 2017

A: Lebo je tu taký zaujímavý delikátny problémik, určite vám niečo hovorí Hydina Slovensko, Podtatranská Hydina

M: Áno, nó

M: Čo je to zmysel ?

A: Zmysel ekonomický

M: Nó

A: A zmysel, zmysel, aby nejakým spôsobom aj žil ďalej, aby jednoducho mohol dostať tú dotáciu od PPAčky, ktorú tam má jednoducho nastavenú, aby sa to jednoducho nejakým spôsobom mohlo točiť, aby

M: Čo ?

A: Aby dostal nejaký nový úver povedzme z Pivatbanky, a tak, lebo vieme že

M: Aby fungoval

A: ,  Lebo vieme, že by potreboval pomoc, aby fungoval ďalej.

M: No závisí od toho, ….., že či bude mať čo jesť, v prvom rade tam je vydané predbežné opatrenie.

A: Neviem o tom.

M: Zhruba na majetok v hodnote 7 mil. Eur

A: To je slušné

M: No a tam je predbežné opatrenie

A: Zo strany ?

M: Zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy, s tým že vydané bolo preto, lebo sa nachádza v takom krásnom reťazci, je tam preukázané, že akým spôsobom si uplatňovali fiktívne faktúry a vyťahovali a znižovali si svoje dane, tá výška tých daní, ktoré sme mu preukázali za dva dni je 2 mil. Eur a je tam predpoklad toho, že nikdy sa k tomu Finančná správa nebude vedieť dostať. Čiže tam by som začal. Predbežne je vydané, oni sa odvolali, odvolačku sme dostali.

( k riešeniu predbežných opatrení k blokovaniu majetku a daňovým opatreniam)

A: Že rieši to Fero, tak to mi mohol povedať, to som nevedel

M: Aký Fero ?

A: Polák, ako advokát, jeho advokát.

M: Ja neviem, či to písal Polák, tú odvolačku, ale tam nebola šanca, tam nebola šanca, lebo to má presah na Českú republiku a v Českej republike majú zozbierané všetky údaje

A: Českú republiku aj na Poľsko, čo som si všimol tam tie

M: Oni samozrejme každých 5 mesiacov menili spoločnosti a zároveň boli vydané predbežné opatrenia aj na spoločnosti v reťazci, tam sme zaistili

A: čiže karusel

M: Hej, tam sme zaistili zhruba a ak sa nemýlim ja, tak ……, čiže v takejto sme situácii. No, čiže nemusím vám kresliť sprava zľava v akom je stave. Rád by som povedal, že …. Samo zrejme, že ten vývoj môže byť rôzny, nemusí vôbec smerovať na políciu, ale ja neviem, ja neviem kto to je, ani neviem čo sú zač ani nič podobné, sú tam dožiadania, je tam útvar Českej republiky. Na riešenie používali oba tými z Českej republiky, bolo to úplne jednoduché, firma jedna druhá on, on im nosil von, mäso naspäť na ďalšiu a to mäso sa vrátilo naspäť,  mäso neriešili hlavne že išli papiere a tam si znižovali, neplatili nič.

A: DPHčka, znižovania daní. Hej.

M: Stará klasika. Samozrejme títo tu dneska už útvary neexistujú, niektorí tvrdia, že nikdy,  je preukázané, že nikdy nič nedodávali, nikdy nič neurobili, to isté Česká republika, že pokiaľ nemá tovar nemôže …….

(K problému prepojenia a k získaniu podpory PPA)

A: Ste nejakým sôsobom v spojení, aj s PPAčkou ?

M: PPAčkou ? To ako myslíte ?

A: Konkoľ  tam má požiadavku na dotáciu vo výške 3,2 mil, čiže on by, ak dostane tie peniaze, tak by to nejakým spôsobom mohol sanovať. Všetky tieto záležitosti. Samozrejme  v rozumnej miere.

M: Rozumiem, ale, tak ja vám poviem teraz, my sa nepoznáme, ale prečo by som ja mal vybavovať toto celé ? Chápete, že veľa takýchto, veľa takýchto vecí je, že ja si ušlapem nohy, že on nemá nič a teraz my dvaja mu ešte vybavíme PPAčku, keď dostane prachy, potom ešte vyplatí svoj daňový dlh a prípadne dostanete svoju odmenu.

M: Aby ste ma pochopil, ja tu viem hovoriť s ľuďmi, tým že za to, to je jedno, ale ja nebudem ešte chodiť si drať nohy na PPAčku, aby sem niečo padlo. Rozumieme sa ? To som chcel povedať. Lebo už som zažil také veci, kurva tam by si to nevedel? Dobre, možno vedel. Dobre, vybavilo sa, bol som tam, tam, tam, dobre, mne je to jedno, ja to nepotrebujem.

M: Toto mňa nezaujíma. Roman je tu, toto je moje riešenie. Prípadne tu. Finančná správa a DS, toto je problém, toto ja vyriešim, ale bez tohto. Ja nebudem riešiť pre toto aby sa , rozumieme sa,

M: Aby ste ma pochopil, ja tu viem hovoriť s ľuďmi, tým že za to, to je jedno, ale ja nebudem ešte chodiť si drať nohy na PPAčku, aby sem niečo padlo. Rozumieme sa ? To som chcel povedať. Lebo už som zažil také veci, kurva tam by si to nevedel? Dobre, možno vedel. Dobre, vybavilo sa, bol som tam, tam, tam, dobre, mne je to jedno, ja to nepotrebujem.

( K okolnostiam úplatkov pre PPA a ich výšky)

A: Čo by vás motivovalo, úplne otvorene.

M: Nič, ani toto, ani toto, ani toto. Však vy viete svoje, však to nie sú motivácie pre mňa

A: Ja rozumiem.

M: To bude motivovať ľudí, čo na tom budú spolupracovať. Ktorí tam spravia kávu. To je v pohode, to je všetko v poriadku. Ale ja viem presne, ako beží táto inštitúcia, ako bežala do 2016, a ako beží od 2016.

A: Takže myslíte, že toto, čo tam jednoducho bolo je reálne ? Lebo ja si myslím, že je to nereálne.

M: Čo ? Že to Jano dal ? Môj názor, podľa mňa on tam dal toto, ako štart, to sa rozdalo všetko a oni čakajú že tuto je to ukončené. To je všetko.

A: 10% z toho.

M: Toto išlo na plebs, toto pôjde hore, možno to bude 15, a také pičoviny, prvý mesiac to, druhý mesiac to, …., a keď to nedostane, čo potom ?

( K možnostiam Makoa k zasahovaniu do vecí z jeho pozície)

M: Otázka, keby ste boli na mojom mieste, pomohli by ste mu..

A: Ja si myslím, že je to otázka dôvery

M: To čo ja všetko mám na neho naložené, tak by som už nerobil nič.  Lebo máme férových zbojníkov a máme neférových zbojníkov, títo majú zbojnícku česť a títo ju nemajú. A on je zaradený v dvojke u mňa.a

A: Kto ?

M: Majiteľ tohto tu.

A: Čiže Kčko

M: Neférový zbojník

A: Neférový zbojník ? To znamená že niečo sľúbi a

M: Áno proste a proste vlečie sa, takto, hentak, ja pôjdem tam, ja s hentým ja s tamým, tak choď !

M: Keby som mal len podržať veci, viem ich podržať aj rok.

A: Dobre, fajn.

M: Keby išlo len o to, že nepustím ich ďalej, keď mi to dôjde, že nedám ďalšie pokyny, a tak ďalej,  aby sa on zrevitalizoval, tak to je najmenej. Dobre?

  1. stretnutie : 17.10.2017

(K možnostiam personálneho prepojenia a k ovplyvneniu PPA)

A: Dobre. To znamená PPAčko by sa vybavovalo úplne samostatne, samostatne a ísť tam, áno, máme to čisté, hotovo

M: Keď sa pripravíme teraz …. tak ja pripravím týchto

A: Týchto, aby tam nedali niečo ďalší

M: Len pozor, aby zas …. že v decembri vyskočia ďalšie…

A: Veď presne o to sa jedná, veď to je to o čom som hovoril, že to je riziko, že to je to riziko.

M: To vieme podržať, to vieme podržať. Ja by som potreboval na tejto ceste vybaviť nejaký termín … aby tam nevydali rozhodnutie ….

A: Aj keby sa to jednoducho hneď vyplatilo teraz, z PPAčka by došli peniaze v priebehu mesiaca, fajn, krásne sa to dá stihnúť do konca roka.

M: V čase čo sa rozhodovalo….ďalšie

A: Jasne.

M: Nastane situácie, že keď toto sa … toto sa dohodne a … tieto veci a je to vybavené.

A: Toto treba jednoducho podržať. Dobre. Nemáte nejaký tip, za kým skočiť tuto ?

M: Tam je Kvietik

A: Slávia, hej ? Jasné. Slávia, na toho ste mysleli ?

M: Áno.

A: A dá sa za ním skočiť ?

M: Zaskočiť sa nedá

A: Ja rozumiem, ale aby to bolo aj schodné. To znamená ísť za riaditeľom Kožuchom, to asi nemá zmysel. Lebo to je tiež viazaná osoba. Jasné.

M: To musíte Tam je …..

A: Preto, lebo zdalo sa mi to troška málo…. dopredu ? Ako takto dopredu ?

M: Všeličo sa hovorí, že ? Je to veľa…. keď

A: Viete ma premostiť k nemu ? Stručne dá sa, nedá sa, hotovo.

M:

A: Buďte tak dobrý. Dobre ?

M: Uhm,

Z predložených nahrávok vyplýva, že Makó ako vzorný a dobre motivovaný kajúcnik dokázal ísť svojimi výpoveďami do takej miery po ruke vyšetrovateľom a prokurátorom, že to postačilo na vznesenie obvinenia a takú nadprácu vyšetrovateľov,ktorou bolo možné postaviť Arpáša na čelo organizovanej skupiny bez akýchkoľvek ďaľších dôkazov o tom, že by vôbec týchto členov poznal a s nimi spolupracoval. Svedectvo Makóa bolo od samého začiatku krivé a účelové. Nahrávky poukazujú na jeho konšpiračnú a korupčnú trestnú činnosť, na jeho iniciatívu zneužívať svoju funkciu dlhodobo. Z týchto podozrení sa nakoniec dostáva za podpory OČTK cez inštitút kajúcnika vo veľmi výhodnej podobe a posmieva sa spravodlivosti. Jeho údajne 86 kúlčových odpovedí zrejme má podobné trhliny, ktoré prokuratúra aj súdy prehliadajú , len aby vyhoveli určitej spoločenskej a politickej objednávke.

Práca OČTK však musí byť objektívna, vyvážená a založená na faktoch. Na faktoch svedčiacich nielen proti, ale aj v prospech obvinených. Odborná právna verejnosť sa vôbec netají s názorom, že také masívne zneužívanie dôvery voči tvrdeniam kajúcnikov typu Makó je vážnou ranou pre výkon spravodlivosti a v prípade usvedčenia obžalovaných a podozrivých z korupčnej činnosti musia byť dôkazy transparentné, priame a musia tvoriť ucelený reťaz priamych aj nepriamich dôkazov.

V prípade prezentovaných nahrávok je nesporné, že Makó nikdy nedostal ponuku od Apráša vo výške 200-300 tisíc eur,ako je to uvedené v jeho výpovedi a nakoniec v obžalobe, ale naopak, sám vyvíjal iniciatívu a naznačil svoje možnosti ako deformovať svoje právomoci a známosti.

Nielen odborná právnická obec, ale aj verejnosť očakáva, kedy nastane zlom v tejto džungli nekonečných protekcií pre kajúcnikov a kedy začne selekcia pravdy na princípoch objektivity.

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies