Otvorený list ex – ministerky spravodlivosti a podpredsedníčky vlády SR pre legislatívu prof. JUDr. Kataríny Tóthovej adresovaný ministerke Kolíkovej

Vážená pani ministerka,

úvodom môjho otvoreného listu by som Vám chcela poželať v roku 2021 veľa zdravia a správnych rozhodnutí. Tento otvorený list som sa rozhodla Vám napísať už po vzhliadnutí tlačovky, v ktorej ste dosť hmlisto a nejasne informovali o zranení generála Milana Lučanského pri cvičení s činkami.

Keďže po vzniku SR som vykonávala funkciu ministerky spravodlivosti, bolo mi z Vášho vystúpenia zrejmé, že ste nevykonali osobnú kontrolu situácie vo väznici, čo mohlo byť neuvedomenie si špecifického postavenia ministra spravodlivosti k väzenstvu. Ten totiž nie je iba monokratickým vykonávateľom štátnej správy k jednotlivým úsekom odvetvia, ale jeho pozícia má aj ďalšiu dimenziu a to tú, že je vrchným (hlavným) veliteľom Zboru väzenskej a justičnej stráže a že v zmysle § 3 zák. č. 4/2001 Z.z. uvedený zbor je podriadený priamo ministrovi spravodlivosti a ten ho riadi rozkazom. Takúto pozíciu nemá ani minister vnútra a ani minister obrany, kde pozíciu hlavného (vrchného) veliteľa má v zmysle čl. 102 ods.1 písm. k Ústavy SR prezident republiky.

Je zrejmé, že tak významné kompetencie nesú aj široký okruh práv, ale aj povinností ministra spravodlivosti k väzenstvu. Neprislúcha mi právo posudzovať túto otázku z hľadiska Vášho konania, iba chcem uviesť, že otázka väzenstva má širokú úpravu aj v zmluvách a aktoch Rady Európy, ako aj Európskej únie (napr. Európsky dohovor o zabránení mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania z roku 1987, ku ktorému SR pristúpila v roku 1994), z ktorých vyplýva nielen povinnosť ľudského zaobchádzania, ale aj povinnosť chrániť väzňa pred jeho samovražednými úmyslami. Na základe týchto dokumentov bol zrejme aj ustanovený psychológ pre gen. Milana Lučanského odôvodnene. V čase môjho výkonu funkcie ministerky spravodlivosti, pri mojich osobných vopred neohlásených kontrolách niektorých väzníc, ako aj osobných rozhovorov s väzňami a odsúdenými v ich cele, som zistila, aké vážne dopady môže mať pobyt vo väznici na psychickú stránku človeka.

Vážená pani ministerka, chcela by som sa dotknúť ešte aj Vášho vyjadrenia, že v prípade, ak Vám bude preukázané nejaké pochybenie v súvislosti s väzbou gen. Milana Lučanského, tak zvážite podanie demisie. Ako absolventka právnickej fakulty dozaista viete, že ak by došlo k preukázaniu pochybenia, nastúpila by právna zodpovednosť za nezákonný alebo nesprávny výkon verejnej správy, poprípade aj trestná zodpovednosť. Chcem Vám pripomenúť, že v demokratickom právnom štáte popri týchto zodpovednostiach sa uplatňuje aj objektívna zodpovednosť,tj. zodpovednosť za výsledok a to bez akéhokoľvek zavinenia. Táto zodpovednosť ako samozrejmá súčasť riadenia sa dnes uplatňuje v moderných modeloch demokratického právneho štátu dnes už ako samozrejmosť. V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice objektívnu zodpovednosť prevzal vtedajší minister kultúry Marek Maďarič, čím dal signál nielen do vnútra SR, ale aj do zahraničia, že SR chce byť demokratickým právnym štátom nielen zakotveným v čl. 1 ods.1 Ústavy SR, ale aj v realite.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Vážená pani ministerka, Vás vyzývam – rešpektujte túto kultúru moderného právneho štátu a podajte demisiu.

S úctou

prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.

bývalá ministerka spravodlivosti SR

nositeľka štátneho vyznamenania

I. triedy Za zásluhy o vznik Slovenskej republiky

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies