V rámci prvého mesiaca zbraňovej amnestie bolo odovzdaných 204 zbraní

AKO DOPADOL PRVÝ MESIAC ZBRAŇOVEJ AMNESTIE?
V novembri odovzdali občania na útvaroch Policajného zboru  204 nelegálne držaných strelných zbraní a 3 448 kusov streliva. Pomer krátkych zbraní k dlhým je 53 k 47 percentám. Približne polovicu odovzdaných zbraní tvoria pištole a revolvery. Zvyšok sú ostatné zbrane, a to hlavne dlhé zbrane – malokalibrovky (cca 11 percent), brokovnice (cca 21 percent), guľovnice (cca 10 percent) a iné typy.
ŠTVRTÉ KOLO ZBRAŇOVEJ AMNESTIE
Trvá od 1. novembra do 30. apríla 2021. Občania môžu počas šiestich mesiacov beztrestne odovzdať nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.
PREVENCIA
Význam zbraňovej amnestie je hlavne v prevencii – znížení počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým aj znížení rizika, že sa nimi bude páchať trestná činnosť. Takisto by amnestia mohla pomôcť aj pri prípadnej identifikácii zbraní, ktoré mohli byť v minulosti použité pri trestnej činnosti.
ČO ĎALEJ S ODOVZDANÝMI ZBRAŇAMI
Odovzdané zbrane a strelivo preskúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.
 Občania budú mať možnosť si túto zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane.
Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky.
Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive.
PRVÉ TRI AMNESTIE
Počas predchádzajúcich troch zbraňových amnestií občania odovzdali 10 865 zbraní a 82 010 kusov streliva. Z preskúmaných zbraní nebolo zistené spáchanie trestného činu ani s jednou z nich.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies