Záverečná reč Romana Ostružlíka, obžalovaného z objednávky vraždy Lászlóa Basternáka, ex-primátora Hurbanova

Vážený pán predseda, vážený senát, pán prokurátor a prítomní,

v plnej miere sa pridržiavam k záverečnej reči mojej obhajkyne Dr. Vajlikovej, prednesenej na minulom hlavnom pojednávaní. Moja obhajkyňa dopodrobna poukázala na priebeh prípravného konania a priebeh konania pred súdom. Poukázala na jednotlivé výpovede svedkov, na ich rozpory.

V prvom rade chcem uviesť, že ja som neobjednal vraždu pána Basternáka, nikdy som nad tým neuvažoval, a nemal som ani dôvod. V konaní som sa opakovane vyjadroval k motívu, ktorý je uvedený v obžalobe, a chcel by som znova uviesť, že som s pánom Basternákom nemal žiadne osobné spory.

Ja som opakovane poukázal na problematickú výstavbu kanalizácie v Hurbanove, na netransparentné financovanie toho projektu. Podával som trestné oznámenia, a podávali aj iní, v konaní vypočutí svedkovia. Ja som dôveroval polícii, prokuratúre a justícii, a domáhal som sa spravodlivého vyšetrovania.

Nikdy by som sa neznížil k tomu, že by som niekomu vedome ublížil, a už vôbec nie k tomu, aby som niekoho dal zavraždiť. Nedáva to ani logiku, že na niekoho podávam trestné oznámenie, a následne by som ho dal zavraždiť? Čo by som z toho mal? Po vražde som bol aj ja vypočutý a určite mi to nebolo príjemné, že sa na mňa ľudia ukazovali prstom, a myslím si, že smrť pána Basternáka mi výrazne poškodila aj v komunálnych voľbách. Preto si myslím, že ten motív, ktorý je uvedený v obžalobe, nie je reálny.

Chcel by som sa vyjadriť k tomu, na základe čoho bolo vznesené obvinenie voči mne.

Moja manželka, so svojím dlhoročným milencom Vojtechom Tóthom sa rozhodli, že sa ma zbavia. Takéto ich úvahy vyplývajú aj z ich sms komunikácie, ktoré sú založené aj spise v Nových Zámkoch vo veci Vojtecha Tótha, a takisto z ich výpovede. Moja manželka mala príslušníkom NAKA po 8 rokoch vypovedať tak, že som mohol mať niečo spoločné s vraždou pána Basternáka.

Keď pozorne prečítame jej výpovede, tak ona vlastne nič konkrétne nepovedala k tej vražde, len stále spomínala na nejakú komunikáciu so Zsuzsovou, ktorá to jej mala povedať. V trestnom konaní v Nových Zámkoch proti Tóthovi uviedla, že ona sa potrebovala uistiť, či je to pravda, a ona to zložila ako mozaiku. Moja manželka, ktorá v tomto konaní mala byť vykreslená ako týraná žena, mala popri mne 12 ročný milenecký pomer s Vojtechom Tóthom, mala mať milenecký pomer so Zoltánom Andruškóm, teda treba sa zamyslieť, či týraná žena mohla takto dlho paralelne fungovať aspoň v dvoch vzťahoch.

Ja som moju manželku nikdy nebil, netýral, a ani nevedela nič konkrétne uviesť, ako som ju mal týrať. Čo sa ale jednoznačne preukázalo je to, že moja manželka vie klamať. Vie si vymýšľať príbehy, spontánne, rovno pred vyšetrovateľom, ktoré potom pri ďalšom výsluchu premyslí, a podáva úplne opačne. Moja manželka je osoba, ktorej sa nedá veriť, preto akákoľvek jej výpoveď nemôže mať žiadnu hodnotu.

K Patrikovi Puškovi, ktorý bol so mnou na cele sa vyjadrila moja obhajkyňa, a ešte by som dodal, že ja ho aj trocha chápem, že takto klamal, lebo ja som sa takisto ocitol v začiatkoch v jeho koži. Mňa takisto inštruovali pri prvotnom výsluchu pred súdom, a ponúkali mi prepustenie za to, keď na Alenu Zsuzsovú vymyslím niečo silné, čo bude stačiť na jej odsúdenie. Ja som sa tiež dostal do pasce, ale rýchlo som pochopil, že to nie je cesta správna. Pán prokurátor poukazoval na moje výpovede, ktoré som učinil proti A. Žužovej, avšak treba uviesť, že ja som nikdy nevypovedal tak, že ona mala p. Basternáka zavraždiť, a už vôbec nie na moju objednávku. Ja som aj v tomto konaní podrobne vysvetlil, ako ma spracovávali príslušníci polície, a toho sa pridržiavam.

Ešte by som sa chcel vyjadriť aj k osobe Zoltána Andruškóa, ktorý bol medzi tými, ktorí ma v prípravnom konaní označili za objednávateľa vraždy. Je súdu známe, že pán Andruškó opakovane vypovedal tak, že som mal u Žsužovej objednať vraždu Basternáka v aute, za jeho prítomnosti. Ao sa preukázalo, pán Andruškó klamal, lebo pred súdom poprel, že by z mojích úst odzneli slová „vražda“ alebo „Basternák“. Ja som nikdy nič také ani nepovedal, a nie je pravdou ani to, že som mal v aute Zsuzsovej vyčítať niečo také, že „prečo sa to nestalo“. Zoltán Andruškó je klamár, ktorý navyše udržiaval pomer aj s mojou manželkou, a to z pomsty, že som mu nevrátil peniaze. Prosím súd, aby pri hodnotení vierohodnosti tohto svedka prihliadol na jeho postavenie „kajúcnika“, ktorý aj v iných konaniach usvedčuje ľudí, a získava pre seba prospech v podobe nižšieho trestu.

V závere chcem ešte uviesť, že v prípravnom konaní a pred súdom boli vypočutí svedkovia, ktorí aj menom označili možného objednávateľa vraždy, ktorým ja nie som. Ja chcem poukázať na dvojitý meter, ktorý sa uplatňoval v tomto prípade, lebo na moje obvinenie stačili výpovede svedkov ako je moja manželka a Zoltán Andruškó, a už 23 mesiacov som vo väzbe. Avšak osoba, ktorú svedkovia označili v konaní za možného objednávateľa, ako politicky angažovaná osoba, je zrejme nedotknuteľná, keď ani sa ho neopýtali, či má niečo spoločné s vraždou pána Basternáka. Stačí, že má výpadok pamäte, nič si nepamätá.

Vážený súd. Chýba mi rodina, najmä moje deti. Som nesmierne rád, že konanie je na konci, a som presvedčený, že spravodlivému súdu bude jasné z vykonaného dokazovania, že ja nie som vrah ani objednávateľ vraždy, a nemal som na to ani dôvod.

V konaní neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by preukázal moju vinu.

Prosím o moje oslobodenie.

Ďakujem.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies