Jaroslav Haščák v súvislosti s konkurzom spoločnosti Mecom Group zavádzal dokonca aj na súde

Začiatkom tohto týždňa pokračoval na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, súdny proces vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V pondelok bol ako svedok vypočutý aj Jaroslav Haščák, ktorý vo výpovedi, ale aj pred budovou súdu novinárom spomenul niekoľkokrát, „nezákonné a neopodstatnené“ konkurzné konanie voči spoločnosti Mecom Group s.r.o. Humenné.

Konkurz už po štvrtý krát iniciovala firma MEKOM UKRAJINA, zastúpená jediným vlastníkom Pavlom Forischom. Haščák konkurzy nazval vydieraním, pohľadávky za neexistujúce a celé konanie za protizákonné.

Možnosť vyjadriť sa ku konkurzu majú zdá sa všetci, okrem samotných obvinených

Spor je takmer vo všetkých médiách na Slovensku prezentovaný, ako obzvlášť závažný trestný čin vydierania a osobám Forisch, Žiaran a Feranc hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov! Nenašiel som však ani zmienku o tom, ako celý tento spor vnímajú osoby, ktorých sa vec bytostne týka.

Rozhodol som sa preto osloviť JUDr. Václava Nedvěda, aby vysvetlil všetky základné fakty o tom, ako celý spor vznikol. Prvotným dôvodom je, aby bol slovenskej verejnosti prezentovaný aj názor druhej strany, z pohľadu hlavného aktéra. Samozrejme čerpať informácie z tohto rozhovoru môžu aj všetky ostatné médiá, pre ktoré je problém požiadať o stanovisko ľudí, ktorých každý verejne spomína, ale nikto nechce vidieť.

Rozhovor s JUDr Václavom Nedvědom

V októbri roku 2019 prebehla v Bratislave policajná akcia HYENA. V Eurorešpekte som o podrobnostiach písal viacero článkov. Táto akcia nakoniec vyústila do obvinenia troch, z celkového počtu zadržaných osôb a to z vydierania spoločnosti Mecom Humenné. Ako vnímate vy toto obvinenie a jeho opodstatnenosť?

Po policajnej akcii Hyena sa vo väčšine meinstreamových slovenských médií písalo, že skupina– Pavol Forisch, Stanislav Žiaran, Ján Feranc – sú obvinení z vydierania spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. z portfólia Penty, ktorého sa mali dopustiť vymáhaním údajne neexistujúcich pohľadávok ukrajinskej spoločnosti MEKOM UKRAJINA s.r.o., za pomoci konkurzných konaní a trestných oznámení podávaných na túto spoločnosť. Tieto vymyslené obvinenia sú zo strany čelných predstaviteľov Penty – v poslednej dobe hlavne mediálne aktívneho Jaroslava Haščáka – slovenskej verejnosti prezentované pri každej možnej príležitosti a sú podložené vykonštruovanými dôkazmi, ktoré zástupcovia spoločnosti Penta a MECOM GROUP s.r.o. používajú aj na pojednávaniach súdov. Pričom ako samotný Haščák novinárom pred budovou súdu hovoril a žiadal ich aj  verejnosť, aby v prípade Kočnera  rešpektovali pravidlo spravodlivého procesu a prezumpcii neviny, tak by sa aj on sám mal touto požiadavkou riadiť pri svojom obviňovaní a vynášaní súdov nad Pavlom Forischom, Stanom Žiaranom a Jánom Ferancom. Pretože oni si uplatňujú svoje zákonné právo. Navyše sa samotný Haščák vyjadril: ,, Ide úplne o jednoduché vydieranie. Pohľadávka, ktorá je vymyslená a nemá žiadny reálny základ, čiže ani ekonomický. A nikdy nás spoločnosť a Pavol Forisch, ktorý kúpil tu pohľadávku nežalovali.

Slavomír Haščák na jednej strane tvrdí, že konkurz a trestné oznámenia sú vlastne vydieranie a vzápätí argumentuje tým, že Forisch ich nežaloval. A to má byť akýsi dôkaz, že sa jedná o ťažký zločin…

Odhliadnuc od toho, že takéto výroky pôsobia trochu schizofrenicky, aj samotný MECOM GROUP sa mohol obrátiť na súd, tak ako to urobil v mnohých iných prípadoch kedy to považoval za nutné.

Môžete sa pokúsiť pánovi Haščákovi a ostatným pripomenúť a ozrejmiť dôvody vzniku týchto pohľadávok voči spoločnosti MECOM GROUP s.r.o.?

Spoločnosť MEKOM UKRAJINA s.r.o bola dcérska spoločnosť slovenskej spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. a ich spolupráca sa riadila zmluvou č. UA-01/13.Táto zmluva okrem iného zaručovala spoločnosti MEKOM UKRAJINA s.r.o. exkluzivitu na predaj výrobkov spoločnosti MEKOM GROUP s.r.o. na území Ukrajiny. Slovenský MECOM GROUP na začiatku spolupráce vlastnil vo firme MEKOM UKRAJINA s.r.o. 51 % obchodného podielu a bol teda väčšinovým vlastníkom. Zvyšných 49% kontroloval Jurij Savineckij. Koncom roku 2014, z rozhodnutia vedenia MEKOM GROUP s.r.o., prebehol predaj 51 % obchodného podielu vlastneného spoločnosťou MEKOM GROUP s.r.o., podnikateľovi Václavovi Nedvědovi, t.j. mne (firma Veraz s.r.o.). Súčasťou tejto obchodnej transakcie bol aj odpredaj pohľadávok spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. voči spoločnosti MEKOM UKRAJINA.

Aké to boli pohľadávky? Nemal ste problém prebrať pohľadávky na seba?

Tieto záväzky vznikli z nevyplatených dodávateľských faktúr a financovaním chodu firmy MEKOM UKRAJINA. Aby čitatelia rozumeli situácii presnejšie, tak MEKOM UKRAJINA si v týchto bodoch neplnil svoje povinnosti voči slovenskému MECOM GROUP. A tak vznikli tieto záväzky.

Spoločnosť MEKOM UKRAJINA bola v roku 2014 najväčším importérom mäsových výrobkov na Ukrajine s veľkým potenciálom rastu. Preto som nemal problém tieto pohľadávky odkúpiť. Navyše bol celý proces ošetrený zmluvou a v tom čase som mal s p. Haščákom aj priateľský vzťah. Celý tento biznis sa na Ukrajine totiž rozbehol vďaka môjmu precíznemu prieskumu trhu a vytvorením siete potenciálnych zákazníkov, čo umožnilo MECOM GROUP vstúpiť na Ukrajinu a obchodovať.

Takže všetko bolo pripravené, biznis mohol napredovať…

Áno, ale bohužiaľ realita začala byť iná. Ja som odpredal svoj 51 % podiel spoločnosti MEKOM UKRAJINA a tým pádom sa Jurij Savineckij stal 100% vlastníkom firmy. Takže mne ešte zostala úloha riešiť pohľadávky, ktoré som prebral v roku 2014.Ibaže…

Po predaji obchodného podielu prudko vzrástol počet reklamácií na kvalitu tovaru dodávaného na Ukrajinu a to aj z dôvodu niekoľkokrát dodaného tovaru kontaminovaného baktériou Listeria monocytogenes, za čo bola okrem iného spoločnosť MEKOM UKRAJINA zo strany svojich klientov pokutovaná. MEKOM UKRAJINA sa pokúšala riešiť reklamácie za zistené nedostatky, avšak bezvýsledne. Testy dodaných výrobkov ukázali rozdiely medzi deklarovaným a skutočným zložením produktov a bolo vypracované posúdenie reklamácií a nárokov spoločnosti MEKOM UKRAJINA na náhradu škody. V tejto veľmi napätej situácii prišlo obvinenie zo strany MECOM GROUP, že spoločnosť MEKOM UKRAJINA nemá peniaze na zaplatenie odobratej produkcie, preto sa situáciu snaží riešiť nedôvodnými reklamáciami. Zo strany spoločnosti MEKOM UKRAJINA boli v tomto období urobené všetky nevyhnutné kroky potrebné k pokračovaniu vzájomných obchodov, lenže koncom roku 2015 zástupcovia spoločnosti MECOM GROUP začali pripravovať svoj priamy vstup na ukrajinský trh a chceli predávať svoju produkciu klientom MEKOM UKRAJINA. Súčasne začali urgovať odložené platby za predaj pohľadávok spoločnosti Veraz s.r.o.

Na osobných rokovaniach boli predstavitelia MECOM GROUP vyzvaní na riešenie vzniknutej situácie podľa platnej zmluvy. V januári 2016 bolo viac menej jasné, že sa spoločnosť MEKOM UKRAJINA a podnikateľ Václav Nedvěd, stali zo strany spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. obeťami podvodu a na základe plnej moci som sa ujal priameho riadenia rokovaní so zástupcami spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. o vzniknutej situácii.

Ako to prebiehali rokovania a riešenie sporu?

V marci 2016 zaslal riaditeľ p. Čechovič spoločnosti MEKOM UKRAJINA oficiálnu informáciu o existencii priameho kontraktu medzi MECOM GROUP a ukrajinským Fozzy Group a rozhodnutiu spoločnosti MECOM GROUP o priamom predaji produkcie na ukrajinský trh. Týmito krokmi došlo k ďalšiemu porušeniu platnej zmluvy UA-01/13, najmä porušenie záruky pre spoločnosť MEKOM UKRAJINA o výhradnom zastúpení pre ukrajinský trh, preto bola zaslaná do spoločnosti MECOM GROUP oficiálna žiadosť o vysvetlenie celej situácie. Následne sa konala v kancelárii Penty schôdzka mňa s konateľom spoločnosti MECOM GROUP Mariánom Slivovičom a generálnym riaditeľom Ladislavom Čechovičom, ktorá sa týkala ukončenia spolupráce medzi spoločnosťami MEKOM UKRAJINA a MECOM GROUP a boli na nej prezentované nároky zmluvných strán vychádzajúce z platnej zmluvy UA-01/13. Schôdzka bola predčasne ukončená zástupcami MECOM GROUP a bol som požiadaný, aby som okamžite opustil priestory Penty. Pohľadávky, ktoré sú podľa pána Haščáka a jeho podriadených vymyslené a najradšej by umlčali všetkých tých, ktorí si vzniesli požiadavku na ich plnenie, majú jednoznačne reálny pôvod, ktorý sa odvíja od reklamácií nekvalitného, falšovaného a zdraviu nebezpečného tovaru, ktorý spoločnosť MECOM GROUP zo skupiny Penta dodávala svojmu obchodnému partnerovi na Ukrajinu a v neposlednej rade tohto partnera podviedli. A aj napriek zmluvným dohodám o exkluzivite, začali sami vyvíjať obchodnú činnosť na Ukrajine. Práve pre tento prípad porušenia bola exkluzivita zmluvne zaistená vysokou pokutou, aby odradila spoločnosť MECOM GROUP zo skupiny Penta, od jej prípadného porušenia. Porušovať dohody je zrejme bežná praktika v spoločnostiach, podliehajúcich pod finančnú skupinu Penta. Táto situácia ukazuje na „veľmi vysoké morálne hodnoty“ Penta manažérov, ktorí si „ctia“ podpísané zmluvy a dohody. A hlavne zákon.“

Vráťme sa však ku spornému konkurzu …

Na začiatok tejto odpovede pripomeniem slová marketingovej manažérky Privatbanky Zuzany Dömény, keď podali konkurzný návrh na spoločnosť Forza: Vo všeobecnosti, veriteľ podáva návrh na konkurz vtedy, keď nevidí možnosť splatenia svojej pohľadávky cestou ekonomickej aktivity dlžníka.

V auguste 2016 predal Jurij Savineckij100 % obchodného podielu spoločnosti MEKOM UKRAJINA Pavlovi Forischovi a ten sa súčasne stal aj jej jediným konateľom. Po analýze finančnej a právnej situácie sa rozhodol podať návrh na konkurz spoločnosti MECOM GROUP s.r.o.. MEKOM UKRAJINA pritom splnila všetky podmienky zákona o konkurze a reštrukturalizácii a doložila potvrdením súdneho znalca, že má voči spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. kvalifikovanú pohľadávku, teda, že pohľadávka má doložený dôvod vzniku a je zaúčtovaná v súlade s platnými účtovnými predpismi. Takéto potvrdenie pohľadávky pre tieto účely dáva podľa zákona rovnakú právnu silu ako súdom alebo samotným dlžníkom uznanej pohľadávky. MEKOM UKRAJINA tak využila svoje právo, ktoré jej umožňuje slovenský právny poriadok aj bez toho, aby musela iniciovať ďalšie súdne alebo iné konania. Dňa 28.09.2016 sa začalo konkurzné konanie 2K/40/2016 vedené na Okresnom súde v Prešove.

V súčasnosti je na dlžníka MECOM GROUP vedené ďalšie konkurzné konanie, v ktorom spoločnosť MECOM GROUP opätovne tvrdí, že pohľadávky spoločnosti MEKOM UKRAJINA sú sporné a neexistujú. Pričom je potrebné uviesť, že spoločnosť MECOM GROUP v súčasnosti účelovo neeviduje svoje záväzky voči spoločnosti MEKOM UKRAJINA vo svojom účtovníctve, napriek tomu, že ich pôvodne v roku 2016 evidovala a v spojení s ďalšími účelovo zavádzajúcimi informáciami z účtovníctva, tak spolu predstavujú ohrozenie pre všetkých veriteľov, pretože suma záväzkov prevyšuje sumu pohľadávok. Podľa verejne dostupných informácií sa spoločnosť MECOM GROUP nachádza v situácii prehlbovania svojej neuhradenej kumulovanej straty a to na celkových -164.713.981,- EUR a svoje vlastné imanie museli majitelia ku koncu roka 2017 navýšiť novým „vkladom“ vo výške 6,5 miliónu EUR, pretože sa spoločnosť nachádzala v predĺžení. Audítor spoločnosti MECOM GROUP vo svojej správe upozornil na významné transakcie so spriaznenými osobami a taktiež uviedol, že spoločnosť MECOM GROUP s. r. o. vykázala významné opravné položky k investíciám v dcérskych spoločnostiach, napríklad aj preto, že v dcérskej spoločnosti Schneider Food, s.r.o. ( Česká republika) je hodnota vlastného imania vo výške -6.148.719 EUR, t. j. spoločnosť je podľa českého práva v úpadku a za rok 2018 dokonca táto spoločnosť už nezverejnila svoju účtovnú závierku a ani správu audítora v Zbierke listín.V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že v pohľadávkach spoločnosti MECOM GROUPsú uvedené aj pohľadávky vo významnej výške voči tejto dcérskej spoločnosti Schneider Food, s.r.o., ktorá sa nachádza v úpadku.

Spoločnosť MEKOM UKRAJINA sa vo veci samotných pohľadávok domáha ich zaplatenia zo strany MECOM GROUP aj žalobou podanou v októbri minulého roku na INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AT THE UKRAINIAN CCI, ktorý je príslušným súdom podľa rozhodcovskej doložky v zmluve č. 01/2013 zo dňa 01. februára 2013 uzavretou medzi MECOM GROUP a MEKOMUKRAJINA. Žaloba bola arbitrážnym súdom prijatá a arbitrážne konanie je vedené pod číslom 176/2019.

V neposlednom rade sa bude musieť spoločnosť MECOM GROUP na slovenských súdoch vysporiadať napríklad aj s žalobou na určenie neplatnosti zmluvy, ktorej predmetom bol vyššie spomenutý prevod pohľadávok spoločnosti MECOM GROUP. Spoločnosť MECOM GROUP s.r.o. spôsobila absolútnu neplatnosť tejto zmluvy o postúpení pohľadávok tým, že zmluvu so spoločnosťou Veraz s.r.o. uzatvorila napriek tomu, že musela mať vedomosť, že podľa bodu 16.4 zmluvy UA-01/13 zo dňa 01.02.2013 je potrebný písomný súhlas spoločnosti MEKOM UKRAJINA s.r.o. s prevodom týchto pohľadávok na tretiu osobu, ktorý však nemala. Neplatnosťou zmluvy v časti postúpenia pohľadávok pritom došlo nielen k zmareniu právnych účinkov sledovaných zmluvnými stranami, ale aj k vzniku škody podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Spoločnosti Veraz s.r.o. tak vznikla škoda, zahŕňajúca mimo finančné prostriedky vynaložené na uzavretie zmluvy a súčasne aj znemožnenie ďalšieho obchodovania s lukratívnymi pohľadávkami, pretože spoločnosť MEKOM URAJINA bola v roku 2014 najväčším importérom mäsových výrobkov na Ukrajine, s veľkým potenciálom rastu.

Budúcim rozhodnutím súdu o neplatnosti tejto zmluvy o postúpení pohľadávok a o náhrade spôsobenej škody vznikne spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. jednak povinnosť vyplatiť súdom priznanú škodu a súčasne povinnosť za rok 2014 podať opravné daňové priznanie a dodatočne zdaniť vyše 870.000 EUR, ktoré si na základe neplatnej zmluvy o postúpení pohľadávok zaúčtovali v nákladoch spoločnosti.

O ďalších prebiehajúcich súdnych konaniach, ktoré boli iniciované, ako napríklad vedenie arbitráže na ukrajinskom súde a  sú z hľadiska obchodného sporu dôležité, nemôžeme na tomto mieste z taktických dôvodov hovoriť, ale s určitosťou o nich budeme informovať, pretože informácie o týchto konaniach majú veľký význam pre všetkých veriteľov spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. a súčasne aj možných záujemcov o kúpu tejto spoločnosti v budúcnosti.

 

Ďakujem za rozhovor

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies