List JUDr. Čižnárovi

Pán prokurátor, opona padla.

Pán Čižnár, meno máme všetci len jedno bez ohľadu na postavenie v spoločnosti a na to, či máme alebo nemáme adekvátne vzdelanie (pre neznalých – adekvátne vzdelanie podľa právnických špičiek majú iba absolventi právnickej fakulty).

Pred pár dňami som zverejnila na blogu text „Čižnárove sľuby“ a v kútiku duše tajne dúfala , že pán generálny si poviete: “ Meno mám len jedno , s jedenásťročným nezákonným konaním nemám nič spoločné, likvidáciu cestou psychiatrie pripravovali pred mojím nástupom“ a na plné ústa vyjadrí svoj názor na kauzu …

Mlčíte ako hrob, dokonca ani zajačik v podobe hovorkyne Predajňovej, ktorý vyskočí z pomyselného klobúka vždy keď sa objaví negatívna informácia v súvislosti s činnosťou generálnej prokuratúry, neskáče, nevypisuje maily, žiadosti o ospravedlnenie a ani nežiada o opravu … Prečo asi ?

Pán Čižnár nemôžete sa vyjadriť, ani keby ste veľmi chcel … pán generálny prokurátor viete , že zneužívanie psychiatrie je zločinom proti ľudskosti, že brutálne porušovanie základných ľudských práv občanov radí Slovenskú republiku ku krajinám tretieho sveta a tri trestné konania voči mne sú pre justíciu hanbou, z ktorej sa nedá vykecať, pretože zverstvá prokurátorov sa nedajú zdôvodniť a už vôbec nie obhájiť.

Pred vašim zvolením, keď najčastejším argumentom novinárov „prečo nie Čižnár“ bolo omieľanie vášho  vzťahu s premiérom , zadovážila som si niekoľko  rozhodnutí. Napodiv boli zákonné a excelentne zdôvodnené, dovolím si tvrdiť , že rozhodnutia vydané JUDr. Trnkom , v porovnaní s rozhodnutiami  vami vydanými,  pripomínajú skôr rozhodnutia neschopného čakateľa na prokuratúre, čiže spochybňovať vašu odbornosť nebolo na mieste.

Kladiem si otázku. Riadite  skutočne generálnu prokuratúru ? Prečo zločiny zneužitia právomoci verejného činiteľa zakrývate, keď ste na trestnej činnosti neparticipoval, prečo generálna prokuratúra nereaguje na moje podnety ani “ prípismi“ , či povestnými “ opatreniami“? Kto duchaplne rozhodol o tom, že moje podnety prokuratúra vybavovať nebude?

Pán Čižnár, opona padla

Prelomte mlčanie, vysvetlite prečo bolo potrebné spacifikovať ma cestou psychiatrie, vysvetlite občanom , že tým zverstvom mala byť zahľadená trestná činnosť predovšetkým JUDr. Trnku, JUDr. Kováčikovej a JUDr. Loduhovej. To Vašim géniom nestačí , že mi zničili šestnásť rokov profesijného a rodinného života ?

Vysvetlite, akým zázrakom bolo možné udržať pri živote jedenásťročné trestné konanie, ktoré nemalo oporu v zákone .

Nájdite odvahu a povedzte, akým klamstvom živili prokurátori konanie.

Vysvetlite občanom, ako je možné obžalovať osobu pre skutok , ktorý nie je trestným činom , súdiť niekoho pre paragraf osem rokov zrušený a ako je možné viesť konanie vo veci právoplatne skončenej.

Chápem , neprináleží Vám rozprávať o negramotnosti, či trestnej činnosti kolegov. Verejnosť nezhltne , že prokurátori vo vedení prokuratúr majú vážne nedostatky v základoch trestného práva a Vy predsa nemôžete priznať, že prokurátori sú neodmysliteľnou a nenahraditeľnou súčasťou podsvetia a z prokuratúry je inštitúcia bez autority a rešpektu .

Z pozície , ktorú zastávate na Generálnej prokuratúre vyplýva, že je Vašou povinnosťou zriadiť nápravu , zabezpečiť právny stav a odstrániť všetky škody spôsobené nesprávnymi a nezákonnými rozhodnutiami vydanými prokurátormi v rámci konaní . Minimálne tretieho trestného konania realizovaného počas Vášho pôsobenia.

Do dnešného dňa nebola vyvodená trestnoprávna zodpovednosť voči prokurátorom, ktorí v organizovanej skupine páchali dlhodobo súbežne niekoľko zločinov . Do dnešného dňa neboli odstránené škody spôsobené zločinmi Vašich podriadených .

A vy ste sa nezmohol ani na písomné stanovisko , v ktorom by ste oznámil , že jedenásťročné konanie si Teleki nevymyslela .

Pán Čižnár , naozaj ste presvedčený , že výroba psychiatrického pacienta brachiálnymi zložkami s výdatnou pomocou špičkových odborníkov z oblasti psychiatrie, ktorí beztrestne porušujú zákon o znalcoch , falšujú s vyšetrovateľmi uznesenia , a v neposlednom rade z Hipokratovej prísahy robia riekanku na spestrenie promócií na lekárskej fakulte, patrí do dvadsiateho prvého storočia a je v súlade so zákonom ? Alebo si naozaj myslíte , že je normálne aby z onkologického pacienta, za ktorého bežné potreby vykonávajú lieky, vyrobili psychiatrického pacienta nebezpečného pre spoločnosť? Naozaj ste presvedčený , že stačí miesto laxygalu uviesť lexaurin , furon zmeniť na frontin, v uznesení uviesť , že obvinený trpí predstavou, že bolo jedenásť rokov voči nemu vedené trestné konanie a po celodennom šikanovaní ho eskortovať k psychiatrovi ? Naozaj ste presvedčený, že to je ten správny a zákonný výkon spravodlivosti ?

Ak ste skutočne presvedčený , že rozhodnutie prokurátorov bolo zákonné a správne a ste presvedčený , že skutočne sa nič vážne nestalo, postavte sa pred novinárov a povedzte, že trestné konanie sa už neriadi trestným zákonom a trestným poriadkom, že znalci z odboru psychiatria nie sú povinní riadiť sa zákonom o znaleckej činnosti a bez rozhodnutia súdu v spolupráci s vyšetrovateľom môžu organizovať poľovačky na občanov podľa vlastného uváženia. Vysvetlite občanom, že ak sa postavia úplatným prokurátorom do cesty a nedajú sa zničiť , majú čakať peklo na zemi , pretože prokuratúra je orgánom na zakrývanie trestnej činnosti podsvetia a likvidáciu nepohodlných. Postavte sa pred novinárov a hrdo predneste, že povinnosťou občana po vznesení obvinenia, bez ohľadu na to či je zákonné alebo nezákonné, je podriadiť sa a zabudnúť na opravné prostriedky dané mu Ústavou SR a zákonom , tak ako to uvádzali prokurátori generálnej prokuratúry v rozhodnutiach.

Chápem, papier znesie veľa, a nikto sa nezmyslami zaslanými prokuratúrou chváliť nebude. Druhé trestné konanie nebolo vaše maslo , ako konštatoval poslanec Gaľko v parlamentnej rozprave v roku 2013 , keď na Vás apeloval , aby ste zastavil to „zverstvo“ v podobe tretieho trestného konania .

Pán JUDr. Čižnár, vyšetrenie trestnej činnosti vyšetrovateľov, prokurátorov a súdnych znalcov , súvisiacej s trestným konaním z roku 2013 a nevyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za jedenásťročné konanie , je maslom súčasného vedenia prokuratúry a je iba na Vás , či čierny Peter zostane vo vašich rukách .

Jedenásť ročnú pokračujúcu trestnú činnosť JUDr. Kováčikovej a JUDr. Loduhovej nie je možné nazvať pochybením , nakoľko intenzívne falšovanie a pozmeňovanie listín je možné vysvetliť iba úmyslom spôsobiť škodu. Rozsiahle škody spôsobené zneužívaním právomoci verejného činiteľa a falšovaním úradných listín JUDr. Kováčikovou podobne ako trestný čin krivej výpovede a prísahy spáchaný JUDr. Loduhovou, ktorým mi privodila tri trestné konania , nie je možné nazvať pochybením .

Zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa spáchaný Dobroslavom Trnkom je v každej slušnej spoločnosti zločinom , Dobroslav Trnka od 4.februára 2004 mal vedomosť a kompletnú spisovú dokumentáciu k trestnej veci, vedel , že je vedené nezákonne konanie, a v snahe zakryť trestnú činnosť sudcov a prokurátorov, konanie nezastavil . Nezabezpečil právny stav , jedenásť rokov nechal súdiť nevinnú osobu. Dokonca nezriadil nápravu ani potom , ako sa zverstvo prevalilo v roku 2008 v reportáži televízie Markíza a on sa vyjadril, že konanie ukončí. Spôsob akým vykonával svoje kompetencie v rámci sťažnosti v roku 2014 odporuje nielen zákonu, ale aj zdravému rozumu. Pretože ak prokurátor má porovnať nahrávku z výsluchu so zápisnicou a on porovná nahrávku s prepisom nahrávky, jednoznačne nie je schopný zastávať post prokurátora generálnej prokuratúry.

Podľa JUDr. Žáka – prokurátora generálnej prokuratúry sa postup orgánov činných v treťom trestnom konaní bol zákonný . Môžete mi vysvetliť ako je možné , že konanie bolo zastavené s odôvodnením, že som trestný skutok nespáchala ?

Pán Čižnár, skutočne ste presvedčený , že sa nič nestalo a nezákonným konaním mi nevznikla ujma ? Skúsim bilancovať … nútený odchod z domova, s jediným predsavzatím uchrániť si zdravý rozum, množstvo psychiatrických vyšetrení a niekoľko znaleckých posudkov, vyvracajúcich psychickú poruchu , vyšetrenie na detektore lži, posudok z oblasti toxikológia, škody spôsobené pobytom – náklady vynaložené ubytovanie v cudzom prostredí, prudké zhoršenie zdravotného stavu spôsobené nedostatkom financií na liečbu, psychicky zrútená pätnásťročná dcéra, ktorá po mojom odchode niekoľko krát pre psychické problémy prerušovala štúdium, zničená firma, ktorú som budovala niekoľko rokov , brutálne poškodenie mena …

Chápem , že pre kariérnych prokurátorov , prisatých na štátny rozpočet ako pijavice štandardné hodnoty, morálka ani budovanie firmy veľa nehovoria, ale dodržiavanie zákona by malo byť prioritou pri dodržiavaní dohľadu nad zákonnosťou .

Pán Čižnár, predpokladám , že zabezpečíte preverenie mojich podnetov a vydáte rozhodnutie v súlade so zákonom, adekvátne k postu generálneho prokurátora , že Vaše rozhodnutie bude rozhodnutím kariérneho prokurátora a nie rozhodnutím kolegu, ani spolužiaka a nájdete odvahu postaviť sa pred médiá a zaujať postoj k pätnásťročnej kauze…

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies