Čižnárove sľuby

Pri nástupe na post generálneho prokurátora, JUDr. Čižnár prezentoval záujem zmenou systému riadenia vrátiť prokuratúre vážnosť, prokurátorom pracovné návyky a ukončiť dlhodobé kauzy.

Čižnárove vyjadrenie vyvolávalo ilúziu, že zavedie nad činnosťou prokurátorov systém kontroly, ktorý obmedzí možnosti vydávania rozhodnutí v rozpore so zákonom, neštandardné postupy prokurátorov a nečinnosť bude trestať .

Po roku pôsobenia vo funkcii generálneho prokurátora, v exkluzívnom rozhovore pre televíziu Ta3, nezabudol uviesť počet disciplinárnych trestných stíhaní, zdôrazniť úspechy pri riešení káuz , ktoré prešetrili na základe informácií zverejnených v médiách, pochváliť sa ukončením kauzy Malinová a zlepšením spolupráce s policajným prezídiom. Občan, ktorý nikdy nemal tú česť držať rozhodnutie prokuratúry v rukách, nadobudol dojem, že prokuratúra práve prechádza radikálnou očistou. Diametrálne odlišne ozdravenie prokuratúry vnímali ľudia, prokuratúrou riešení.

Hoci pán JUDr. Čižnár bol po nástupe vo vzťahu k médiám v podstate zdržanlivý, po dvoch rokoch otvorene hovorí o riešení trestnej činnosti verejných činiteľov, čím pravdepodobne prezentuje zrovnoprávnenie občanov pred zákonom a zdôrazňuje, že ak prokurátor zistí, že bol spáchaný trestný skutok, je povinný konať . Zdôrazňuje, že prokurátor je povinný konať, nie pretože chce, ale pretože mu to ukladá zákon.

Priznám sa, už dlho mi nič nevyčarilo tak široký úsmev ako vyjadrenie JUDr. Čižnára.

JUDr. Čižnár k škandálom vzniknutým tesne po jeho nástupe za dva roky ani napriek medializácii nenabral odvahu zaujať postoj a nepocítil potrebu vyjadriť sa ani k tak vážnej veci ako je zneužívanie psychiatrie v trestnom konaní, falšovanie uznesení vydávaných prokurátormi , v konaniach nad ktorými vykonávajú dozor, prípadne k rozhodnutiam, ktorými úmyselne na základe nepravdivých tvrdení privodili osobe trestné stíhanie. Netuším, či po mojich textoch o spôsobe riešenia organizovanej trestnej činnosti nechcel alebo nemohol zaujať postoj, ale ak verí tomu, čo hovorí, ak už nechce riešiť v konaní trestnú činnosť podriadených, nejaké stanovisko ku kauze by jednoznačne vydať mal .

Hoci kauza voči mne bola medializovaná, opozícia k nej zvolala tlačovku, bola riešená na pôde parlamentu a generálny prokurátor zastúpený JUDr. Švábiovou, o nej niekoľko krát rozhodoval, JUDr. Čižnár zaryto drží bobríka mlčanlivosti. Evidentne nie je príjemné rozoberať trestnú činnosť orgánov činných v trestnom konaní, najmä ak plnili pokyn nadriadeného prokurátora, po úspešnom spláchnutí kauzy prokurátorom generálnej prokuratúry zo sveta.

Dôvodov na mlčanie je v tomto prípade viac ako dosť .

Od roku 1989 nebola psychiatria zneužitá tak brutálnym spôsobom ako po jeho nástupe. Zneužívanie psychiatrie, podľa dlhoročných znalcov z odboru psychiatria, vraj vždy patrilo k tradičnému folklóru v súvislosti s trestnými konaniami . Psychiatriu zneužívali s obľubou komunisti a ani demokrati sa tejto radosti nevedeli vzdať. Psychiatri však jedným dychom  zdôrazňujú, že počas pôsobenia JUDr. Hanzela na poste generálneho prokurátora, neštandardné posudky z oblasti psychiatria vydávali spravidla za účelom zníženia trestu páchateľovi, z dôvodu oslobodenia páchateľa, prípadne diagnostikou psychickej poruchy sa predlžovalo trestné konanie, čo malo vplyv opäť iba na výšku trestu. Pre páchateľov trestných činov stanovenie psychickej poruchy bolo priam darom z nebies . Väzba bola nahradená psychiatrickou klinikou a  krátko po ukončení konania boli prepustení na slobodu. Nikto neprotestoval, ani neriešil a v konečnom dôsledku všetci boli spokojní.

Ani počas Trnkovho pôsobenia sa s ľuďmi nenakladalo ako so zvieratami. Prvý pokus o klinické skúmanie duševného stavu Hedvigy Malinovej, po odmietnutí vyšetrenia psychológom,  v čase keď generálnu prokuratúru riadil JUDr. Trnka skončil fiaskom. Mediálny tlak, otvorenie diskusie renomovanými psychiatrami, a pohoršenie verejnosti zabránili umiestneniu napadnutej študentky do  zariadenia na liečbu psychických chorôb a škandalózny posudok vyhotovený k jej osobe bol spochybnený. Hoci v jej prípade nebol dôvod na skúmanie duševného stavu, zákonný postup prokuratúra aspoň predstierala.

Po nástupe Čižnára, začal sa uplatňovať v praxi spôsob znaleckého skúmania, ktorý väčšina z nás pozná iba z kníh o zverstvách totalitného režimu, keď boli politickí oponenti, odvlečení násilím z domu a bez rozhodnutia súdov vláčení po psychiatriách. (Blog: Tú babu treba zničiť – likvidácia cestou psychiatrie

Hoci prokuratúra konanie voči mne zastavila s odôvodnením, že som sa trestného skutku nedopustila ,trestná činnosť voči zodpovedným orgánom činným v trestnom konaní bola potichúčky, s požehnaním vedenia generálnej prokuratúry, zametená pod koberec JUDr. Žákom.

Pravdou je, že výkon dohľadu nad trestným konaním prešiel po roku 2013 radikálnymi zmenami , podobne ako rozhodnutia . Škandalózne rozhodnutia prokuratúr, ktorými zdôvodňovali prokurátori odmietnutie podnetu súvisiaceho s predvádzaním a nezákonným dokazovaním, nie je možné snáď ani brať vážne.

Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, je nezákonné, ale nie je trestným činom,

marenie práv obvineného, je nezákonné, ale nie je trestným činom,

falšovanie a pozmeňovanie úradnej listiny  je nezákonné, ale nie je trestným činom,

falšovanie spisu je nezákonné , ale nie je trestným činom ,

zbavenie práv obvineného sfalšovaním zápisnice o vzdaní sa všetkých práv obvineného je nezákonné, ale nie je trestným činom,

vykonať znalecké dokazovanie duševného stavu obvineného bez rozhodnutia súdu, je nezákonné , ale nie je trestným činom,

marenie výkonu spravodlivosti, je nezákonné , ale nie je trestným činom .

Prokurátor JUDr. Žák, ktorý ako posledný rozhodoval o mojej sťažnosti, nepocítil ani potrebu vyjadriť sa k jednotlivým bodom sťažnosti . Niekoľkými nič nehovoriacimi riadkami podnet odmietol .

Po nástupe JUDr. Čižnára aj naďalej trestné oznámenia na prokurátorov, v rozpore s trestným poriadkom, vybavujú pracovníci odboru kontroly v zmysle „zákona o prokuratúre.“ Kohože už napadne, prečítať zákon o prokuratúre ? Kto  zistí , že prokurátor po prijatí trestného oznámenia postupuje v zmysle § 196 odsek 1, 2. Trestného poriadku a v prípade trestnej činnosti sudcov a prokurátorov má prokuratúra postupovať podľa § 196 ods. 1, čiže bez meškania upovedomiť úrad špeciálnej prokuratúry o podanom trestnom oznámení, nakoľko sa týka pôsobnosti špeciálneho súdu ?

Kto bude študovať, čo je náplňou odboru kontroly vyplývajúcou zo zákona o prokuratúre ? Kto si dovolí povedať, že úlohou odboru kontroly je riešiť sťažnosti proti postupu prokurátora rozhodnutím, a nie trestnú činnosť prokurátorov ?

Prokuratúra nemôže ani pripustiť diskusiu o funkčnosti odboru kontroly, nieto ešte dodržiavať zákon.

Takže osvedčená klasika zavedená po nástupe jeho predchodcu je prvým predpokladom, že žiadny prokurátor za trestnú činnosť v súvislosti s výkonom funkcie trestne stíhaný ani potrestaný nebude, nakoľko strata pracovných návykov súvisí so zabezpečením beztrestnosti prokurátorov v rámci výkonu funkcie.

Začarovaný kruh, z ktorého bez zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti za rozhodnutia vydané je návrat vážnosti prokuratúre iba fikciou.
blog: Sedem rokov degenerácie generálnej prokuratúry JUDr. Trnkom

Pán Čižnár je inteligentný chlap, ktorý vie, že dodržiavanie zákona o prokuratúre a postup prokurátora v zmysle trestného zákona, by zbavil prokurátorov beztrestnosti. Zároveň som presvedčená, že pokiaľ pán prokurátor zistí, že bol spáchaný trestný čin – § 326 Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, v záujme zachovania vážnosti prokuratúry, v záujme zachovania vážnosti a úcty k sebe samému, zabezpečí riadne vyšetrenie kauzy, vyvodí zodpovednosť za nezákonné rozhodnutia, a príjme rozhodnutie na sanáciu škody , spôsobenej predovšetkým nezákonnými rozhodnutiami prokurátorov .

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies