Tú babu treba zničiť – likvidácia cestou psychiatrie

Vtáka poznáš po perí, človeka po reči a prokurátora podľa rozhodnutia, ktoré vydal v pozícii orgánu činného v trestnom konaní. Za pätnásť rokov, čo začalo prvé trestné konanie, som prevzala množstvo uznesení hraničiacich so zdravým rozumom, ale ani v najhoršom sne by ma nepadlo, že prokurátor je schopný vydať rozhodnutie s odôvodnením, že som si jedenásť rokov trestného konania vymyslela.

expresná výroba psychiatrického pacienta …

Kolúznu väzbu a zničenie cestou psychiatrie mali zakomponované v scenári už pri vznesení obvinenia, ktoré mi doručili 4.júla 2013. Obvinenie vznesené vyšetrovateľom JUDr. Kovarčíkom za moje výroky v relácii Paľba z roku 2008, pôsobilo v prvom momente opäť ako útok na zdravý rozum.

Podľa uznesenia, jedenásťročné trestné konanie v trestnej veci ČVS: OÚV 345/PB vedené od roku 2000 , ukončené 7.11 2011 rozsudkom okresného súdu Trenčín, prebehlo iba v mojej hlave tým, že som si to vyfabulovala ako predstavu . Premýšľala som nad tým, ako chcú naložiť so spisom z trestného konania z mojich predstáv.

Odprezentujú , že sila mojej predstavy a telepatické schopnosti ovplyvnili myslenie a konanie prokurátorov a sudcov do tej miery, že jedenásť rokov vydávali rozhodnutia v rozpore so zákonom ?

Takouto telepatiou som vtiahla do hry – JUDr. Kováčikovú – Krajskú prokurátorku Krajskej prokuratúry Trenčín, JUDr. Ingrid Slabú – prokurátorku Krajskej prokuratúry Trenčín, JUDr. Dušana Križku – prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín, Mgr. Michalca – vyšetrovateľa OR PZ Považská Bystrica, JUDr. Stanislava Bačíka – riaditeľa OR PZ Trenčín, JUDr. Igora Doricu – prokurátora Generálnej prokuratúry SR, JUDr. Porubenovú – sudkyňu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, JUDr. Krčovú – prokurátorku Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou, JUDr. Oslej – predsedu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, JUDr. Turana – prokurátora Generálnej prokuratúry SR, JUDr. Trnku – generálneho prokurátora SR, JUDr. Takáča – námestníka Generálnej prokuratúry SR, JUDr. Vidóa – prokurátora Generálnej prokuratúry SR, Senát JUDr. Janíka z Krajského súdu Trenčín, JUDr. Fialu – sudcu Okresného súdu Trenčín, JUDr. Pompovú ( Prokešovú) – prokurátorku Okresnej prokuratúry Trenčín, senát JUDr. Klimenta – Najvyšší súd SR, senát JUDr. Tomana – Najvyšší súd SR , JUDr. Gabriela Žedényiho – prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín, JUDr. Michala Antalu – sudcu Okresného súdu Trenčín, JUDr. Porubskú – prokurátorku Krajskej prokuratúry Trenčín , JUDr. Ňiňaja – prokurátora Generálnej prokuratúry SR, JUDr. Šumichrasta – prokurátora Generálnej prokuratúry SR, JUDr. Švábiová – prokurátorku Generálnej prokuratúry SR, JUDr. Čentéšovú – prokurátorku Generálnej prokuratúry SR, JUDr. Bereca – predseda Okresného súdu Trenčín?

Alebo som sa jedenásť rokov zabávala výrobou trestného spisu voči sebe, vyrobila desiatky rozhodnutí, ktoré som opatrovala pečiatkami nešťastných sudcov a prokurátorov bez ich vedomia ?

A čo novinári, ktorí  z pojednávaní  publikovali pravidelne texty a advokáti , ktorí ma vo vymyslenom  konaní zastupovali ?

Z uznesenia vyplývalo jediné, že v tomto konaní sa nebude riešiť výrok, ktorý sa mi kládol za vinu,  nebude sa viesť vyšetrovanie, nebudem v súlade so zákonom vypočutá , nebude podaná obžaloba , ale po vzatí do kolúznej väzby budem dodaná na psychiatriu .

Od začiatku bolo zjavné , že proti zvrhlému scenáru z dielne JUDr. Dušana Šramku – prokurátora krajskej prokuratúry Bratislava, školiteľa súdnych znalcov z oblasti psychiatria, nemám takmer žiadnu šancu. JUDr. Šramko, ktorého úlohou bolo zahladiť trestnú činnosť dvadsiatich siedmych sudcov a prokurátorov, si bol vedomý, že aj pokiaľ sa kauza prevalí, v médiách sa bude premieľať meno vyšetrovateľa Kovarčíka , ktorý špinavú prácu na jeho pokyn vykoná. Talár dvadsiatich siedmych sudcov ohrozený nejakou chuderou vyžadoval radikálne riešenie raz a navždy.

Nemýlila som sa. Najskôr ma odmietali vypočuť. Na výsluchu 9.9.2013, ktorý som si vydupala, Kovarčík s prokurátorkou Adamovičovou odmietali protokolovať moju výpoveď a podsúvali, že žiadne trestné konanie voči mne vedené nebolo. Po mojom odchode z výsluchu vyrobili zápisnicu, podľa ktorej som sa vzdala všetkých práv obvinenej a úradný záznam o tom , že sa vyhýbam trestnému konaniu. Na základe nepravdivého úradného záznamu sa rozhodli ma zadržať a vziať do kolúznej väzby. Dňa 16.9.2013 ma zadržali a po niekoľkých hodinách transportovali na oddelenie kriminálnej polície Bratislava IV, kde pripravovali materiály na vzatie do kolúznej väzby. Ibaže manžel v tom čase už podával na inšpekcii trestné oznámenie na Kovarčíka spolu s nahrávkami zo stretnutia s riaditeľmi , kde som žiadala stanovenie termínu výsluchu . Vzatie do kolúznej väzby sa zosypalo ako domček z karát a Kovarčík dostal pokyn okamžite vydať uznesenie o pribratí znalkyne z odboru psychiatria a eskortovať ma k psychiatričke MUDr. Stanislavovej – k expertke na stareckú demenciu .

MUDr. Stanislavová podľa uznesenia mala skúmať , či môj pobyt na slobode nie je nebezpečný pre spoločnosť , rozhodnúť o spôsobe liečby a posúdiť potrebu ďalšej liečby . Dvojhodinové  psychiatrické vyšetrenie som ukončila, keď Stanislavovú – Mengeleho v sukni začal zaujímať môj pohlavný život . Vysvetlila som počestnej znalkyni, že predmetom trestného konania nie je sexuálny delikt , ale jedna veta vytrhnutá z kontextu . Na moju poznámku zareagovala ukončením vyšetrenia. Po celodennom cirkuse na inšpekcii Kovarčík vedel , že ma musí prepustiť a ja som vedela , že slovenské tance na oddelení kriminálnej polícii a nedobrovoľné psychiatrické vyšetrenie som absolvovala prvý a posledný raz. Po príchode domov som na blog pravda vyhodila dva texty …

MUDr. Stanislavová , ktorá vykonala psychiatrické vyšetrenie vedela, že jej konanie bolo nezákonné , pretože ako dlhoročný súdny znalec vie, že znalecké skúmanie obvineného môže vykonať iba na základe súdneho rozhodnutia, v prítomnosti blízkej osoby a po poučení obvineného o možnosti odmietnutia podrobiť sa znaleckému skúmaniu. Po zverejnení informácie o jej neštandardnom postupe v chaose, deň po vyšetrení 17.9. vyrobili s Kovarčíkom nové uznesenie o pribratí znalca , podľa ktorého nemala skúmať môj duševný stav, ale zdravotný. Ďalšie vyšetrenie, pri ktorom som mala byť zadržaná naplánovali na 20.9.2013 . Rozhodli sa totiž prezentovať , že 16.9. po mojom zadržaní , som nebola MUDr. Stanislavovou vyšetrená, nakoľko som odmietla spolupracovať a z toho dôvodu vyšetrenie bolo presunuté na nový termín. Prepísala som nahrávku zo znaleckého skúmania a telefonické rozhovory s MUDr. Stanislavovou a na blog SME zavesila text Nová tvár zneužívania psychiatrie. Po zverejnení textu požiadala MUDr. Stanislavová o vylúčenie z konania.

V deň podania žiadosti o vylúčenie pribral Kovarčík na skúmanie duševného stavu obvinenej do konania „ďalšieho znalca “ psychológa Kešického, ktorý zo zákona po vznesení obvinenia nemá právo vydávať znalecké posudky k osobe obvinenej. Navyše Kovarčík opäť pribral znalca bez rozhodnutia súdu . Po výsmechu Kovarčíka na blogu  a upozornení , že na skúmanie duševného stavu obvineného sú v súlade so zákonom poverení dvaja znalci z oblasti psychiatria “ poveril Kešický“  , vypracovaním posudku dlhoročného súdneho znalca z oblasti sexuológia MUDr. Ivana Andrého .

Človek má tendencie uveriť kadečomu , ale nedá sa uveriť , že dlhoročný súdny znalec  nevie , že do konania na vykonanie znaleckého posudku je pribratý súdom . Po štyroch týždňoch intenzívneho prenasledovania som pred násilným vyšetrením vychudnutá na kosť utiekla do Českej republiky s vedomím , že to je jediný spôsob ako si zachrániť hlavu na krku .

Po mojom odchode panstvo najskôr zorganizovalo niekoľko poľovačiek na môj odchyt, a keď zistilo , že sa nezdržujem na Slovensku, rozhodlo sa priviesť ma k rozumu zmenou miestnej príslušnosti a vyšetrovateľa . Plytké povrchné scenáre bohorovných poukazovali iba na stratu súdnosti a ja som si uvedomovala , že moje rozhodnutie reagovať na trestné konanie cez blog bolo správne . Po zhovädení JUDr. Švábiovej, zastupujúcej prokurátorky generálneho prokurátora Čižnára a zverejnení menného zoznamu sudcov a prokurátorov rezignovali a konanie voči mne zastavili s odôvodnením, že som trestný skutok nespáchala.

Do špinavej hry JUDr. Šramku – prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, rozohranú jediným pokynom, realizovali :

JUDr. Ján Kovarčík – vyšetrovateľa kriminálky Bratislava IV,   Mgr. Adamovičová – prokurátorku prokuratúry Bratislava IV mjr. Ing. Mišáková, nadporučík Jaro, nadporučík Urban, Šoreková, Bocskayová, Markusek, Jendruščák, podporučík Nagy, Ing. Kohútek, JUDr. Kubička , Mgr. Adamovičová – prokurátori prokuratúry Bratislava IV, JUDr. Šramko – prokurátor krajskej prokuratúry Bratislava ,MUDr. Stanislavová, MUDr. André – súdni znalci z odboru psychiatria , RNDr. Kešický súdny znalec z oblasti psychológia , sudkyňa JUDr. Kráľová , JUDr. Dobroslav Trnka – prokurátor generálnej prokuratúry .

[ Radi čítate blogy? Aktivujte si pondelkový newsletter Karola Sudora s piatimi najlepšími blogmi týždňa. ]

Trestnú činnosť všetkých , ktorí sa na mojom nezákonnom šikanovaní podieľali, sfalšovanými zápisnicami, úradnými záznamami a uzneseniami vydávanými v rozpore so zákonom alebo mojim nezákonným predvádzaním ošetril rozhodnutím JUDr. Žák – prokurátor generálnej prokuratúry .

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies