Novinky z dielne majstra Boreca – dôvodom pre začatie trestného konania už nie je spáchanie trestného skutku

Zodpovednosť za trestné konanie nesie obvinený, ktorý využíva zákonné prostriedky na obranu uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR v stanovisku k súdnemu sporu. Totalitný útok na základné princípy demokracie a právneho štátu, ďalší útok na zdravý rozum alebo iba strata zmyslu pracovníkov silových rezortov pre realitu?

Strata zmyslu pracovníkov silových rezortov pre realitu vháňa Slovenskú republiku do nezmyselných sporov, ktoré spravidla končia blamážami na medzinárodnom súde. Slovenská republika v konaniach spravidla ťahá za kratší koniec a rozsudky v neprospech štátu neradia Slovenskú republiku k lídrom v dodržovaní ľudských práv .

Koncom roku 2014 som podala voči Slovenskej republike dve žaloby za trestné konania, ktoré bežali v rokoch 2000 – 2014. Podľa informácie poskytnutej hovorcom Okresného súdu Bratislava som podala žalobu na náhradu škody. Akosi zamlčal, že som podala žaloby o náhradu škody za nezákonné a nesprávne rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, ktorými došlo ku škode veľkého rozsahu a vážnemu poškodeniu zdravia. V prvotnom stanovisku Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že nemám nárok na náhradu škody, pretože ako jediná nesiem za trestné konanie zodpovednosť .

Podľa Ministerstva spravodlivosti som si jedenásť ročné trestné konanie privodila sama , nie síce spáchaním trestného skutku , ale neprimeranou obranou proti nezákonnému trestnému konaniu , podávaním sťažností, námietok , a využívaním opravných prostriedkov , ktoré mi ako účastníkovi konania vyplývajú z platnej legislatívy.

Časť stanoviska , v ktorom ministerstvo uvádza, že občan je povinný podriadiť sa trestnému konaniu bez ohľadu na to, či je zákonné a či spáchal trestný skutok a nemá neuplatňovať práva dané mu zákonom, Ústavou SR, ktoré má zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach, nie je snáď ani možné komentovať .

Podľa ministerstva, pokiaľ orgán činný v trestnom konaní sa rozhodne riešiť občana cestou trestného konania hoci nespáchal trestný skutok, občan je povinný skloniť hlavu a nechať sa dobrovoľne odsúdiť a nepodniknúť právne kroky na svoju obranu. Zodpovednosť za trestné konanie nesie obvinený, ktorý využíva zákonné prostriedky na svoju obranu . Nie policajt , ktorý vznesie obvinenie pre skutok , prokurátor, ktorý podal obžalobu a sudca , ktorý súdil, ale obvinený , ktorý sa domáhal svojich práv  v rámci trestného konania v súlade s platnou legislatívou a využil opravné prostriedky vyplývajúce z platnej legislatívy . Absencia trestného skutku je nepodstatná .

Pracovník ministerstva si možno neuvedomil, že nie je feudál, že s totalitným režimom sme sa rozlúčili v ’89 a jeho stanovisko je vážnym útokom na základné princípy demokracie a právneho štátu .

Zarážajúce však je, že v rámci stanoviska sa Ministerstvo SR ako vrcholný orgán na výkon spravodlivosti uchýlilo k množstvu nepravdivých tvrdení súvisiacich predovšetkým s priebehom konania.

Po preštudovaní stanoviska ministerstva spravodlivosti a dohode s mojimi právnikmi som pristúpila k podaniu tretej žaloby voči Slovenskej republike, na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý prejednáva porušenia Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, nakoľko rozháňať šestnásť rokov nevinného a klamstvami zdôvodňovať zákonnosť, je aj pre civilizovanú Európu silná káva .

Ibaže zneužitie psychiatrie v trestnom konaní je zločinom proti ľudskosti, vyskytujúcim sa predovšetkým v krajinách zmietajúcich sa vo vojne, z čoho vyplýva, že uvedená agenda spadá pod trestný tribunál v Haagu . Zneužívanie psychiatrie v trestných konaniach na likvidáciu politických oponentov vo vykonštruovaných trestných procesoch civilizovaná Európa odmieta, najmä v prípade, že sa nejedná o ojedinelý jav . Desiatky prípadov, ktoré sa mi dostali do rúk jednoznačne hovoria, že maniere moci zavedené pred rokom 1989, úspešne uplatňované v oveľa väčšej miere na obvinených ako v predchádzajúcom období, vážnym spôsobom znevažujú Slovenskú republiku, prezentujúcu sa vo vzťahu k zahraničiu ako demokratický štát.

V Štokholme som absolvovala psychiatrické znalecké skúmanie, detektor lži a vypočutie v súvislosti s tromi nezákonnými konaniami a ďalšími prípadmi , spojenými s nezákonným šikanovaním a psychiatriou. Podľa bývalého sudcu – člena trestného tribunálu v Haagu, náš podnet spĺňa všetky predpoklady na pojednávanie veci pred trestným tribunálom.

Slovenská republika pomaly , ale isto stráca štatút demokratickými pravidlami radiacej sa krajiny. Stav v akom sa slovenská justícia momentálne nachádza, je výsledkom dlhoročných nesystémových opatrení , nedodržiavania zákonov, korupcie , dlhodobej trestnej činnosti sudcov a prokurátorov a v neposlednom rade straty zmyslu pre realitu .

vlasť…

Moji rodičia vraveli, že špinavú bielizeň perieme doma, nie na verejnosti . Postupne som si uvedomila, že bez médií a tlaku verejnosti sa proti štátnej hydre bojovať nedá. Po ukončení troch trestných konaní, kedy bolo zjavné, že konania súvisia s organizovanou trestnou činnosťou orgánov činných v trestnom konaní , som predpokladala, že Slovenská republika sa ospravedlní a odstráni škody vzniknuté nezákonným konaním. Predstavitelia moci, ktorí sa rozhodli odignorovať moje nároky tak plytkým spôsobom, že Európa žasne, nepredpokladali, že neštandardné rozhodnutia v konaniach a stanoviská budú predmetom riešenia skôr ako bude právoplatne rozhodnuté slovenskými súdmi o mojich žalobách .

Termín predloženia kompletnej žaloby na medzinárodný súd uplynie v stredu 7. júla. 2015 . Tento deň, je zároveň dňom, keď Slovenská republika stratí možnosť odstrániť škody spôsobené tromi nezákonnými konaniami v rámci jurisdikcie Slovenska a vystaví Slovensko medzinárodnej blamáži a hanbe .

prvenstvá …  

Každý človek, ktorý má rád svoju prácu chce patriť k špičke v odbore, túži po prvenstvách. Ľudia svojim snom a túžbam venujú neprimerane veľa času a úsilia… Moje neopakovateľné prvenstvá sú výsledkom dlhoročnej práce orgánov činných v trestnom konaní…

Som nepochybne prvá novinárka , ktorú súdili za publikovanie anonymnej veršovanej satiry, ktorá nenapĺňa materiálne ani subjektívne znaky trestného činu …

Som prvá , ktorú osem rokov súdili , pre trestný čin útok na verejného činiteľa , po jeho vypustení z trestného zákona …

Som prvá slovenská novinárka, ktorú sa niekoľko krát pokúsili fyzicky zlikvidovať a jej bezpečnosť museli zabezpečovať niekoľko mesiacov útvary policajného zboru …

Som prvá Slovenka, ktorá v jednej trestnej veci má dve právoplatné rozhodnutia …

Prvá Slovenka, ktorá bude pred medzinárodným trestným tribunálom popisovať zverstvá najvyšších predstaviteľov moci Slovenskej republiky a zločiny proti ľudskosti.

Moje neslávne prvenstvá posúvajúce Slovenskú republiku ku krajinám tretieho sveta mi paradoxne z peňazí daňových poplatníkov zabezpečila štátna moc .

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies