Poskytovanie zliav na tovar trestným činom krátenia daní?

Informačný chaos alebo nezákonný postup pri vyšetrovaní trestnej činnosti v rodinnej firme Matoviča?

Včerajšia reportáž z dielne TA3 v súvislosti s obvinením “ Matovičovej firmy“ bežnému podnikateľovi ak neprivodila infarkt, tak jednotlivé informácie mu museli privodiť minimálne ťažký šok. Už v prvých dvoch vetách bolo viac rozporov ako je na serióznu spravodajskú televíziu prípustné.

„Národná kriminálna agentúra vedie voči trnavskému RegionPressu trestné stíhanie. Vyšetrovateľ, na základe anonymného podania, v júni firmu obvinil z krátenia dane a poistného. „

Slovenský právny poriadok respektíve trestný zákon nepozná trestnú zodpovednosť právnickej osoby. Návrh zákona o trestnej zodpovednosti bol začiatkom augusta 2015 v pripomienkovom konaní . Evidentne ak by aj bol prijatý, nebolo by ho možné aplikovať na obdobie od roku 2011 – 2014, nakoľko nebol v čase „údajného spáchania skutku“ trestným činom.

Trestnú zodpovednosť za spoločnosť spravidla nesie konateľ, prípadne osoba poverená za konkrétnu činnosť. Obvinenie musí byť vznesené konkrétnej osobe v zmysle trestného zákona, v súlade s trestným zákonom. Zároveň musí byť v zmysle zákona doručené osobe obvinenej neodkladne a prokuratúre do 48 hodín.

Čo urobil reálne vyšetrovateľ?

Začal v júni 2015 trestné stíhanie vo veci krátenia daní a poistného?

V rozpore so zákonom vzniesol obvinenie právnickej osobe napriek tomu, že náš zákon o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb nie je doposiaľ schválený?

Ak bolo vznesené obvinenie konateľom firmy, prípadne zodpovedným osobám, prečo do dnešného dňa im v súlade so zákonom nebolo doručené obvinenie?

Vedenie polície sa rozhodlo zviditeľniť obvinením právnickej osoby, pred prijatím zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý by im takýto postup umožňoval?

Ďalšou perlou ducha bola informácia, že“ RegionPress poskytol od roku 2011 do roku 2014 rôzne služby, najmä politickým subjektom. Firma si vraj do účtovníctva zaúčtovala také faktúry a platby, ktorých skutočnú výšku znížili fiktívnou zľavou až do výšky deväťdesiatich percent. „

Anonymný oznamovateľ buď nevie, že k daňovému priznaniu sa vyhotovuje kontrolný výkaz so zoznamom všetkých faktúr, alebo úplne presne vie aká faktúra bola vydaná, ale nebola do výkazu zahrnutá . V prípade rodinnej firmy s devätnásťročnou tradíciou, takúto fatálnu chybu si žiadna účtovníčka nedovolí urobiť. Pre podnikateľa, ktorý buduje 19 rokov od základov svoju povesť a firmu, je nepredstaviteľné , aby si takouto banalitou spôsobil problémy.

Je skutočne možné hovoriť o fiktívnej zľave, ak bola výška zľavy riadne uvedená na faktúre, pôvodná suma bola znížená o zľavu a z výslednej sumy riadne uhradená daň?

„Páchateľ konajúci za RegionPress takto konal v doposiaľ nezistenom počte faktúr za realizovanú reklamu a následne vždy k príslušnému termínu podal na Daňový úrad v Trnave daňové priznanie.“

Môže v právnom štáte vyšetrovateľ vzniesť obvinenie za poskytovanie zliav a z výšky zliav poskytnutých klientovi vypočítať škodu spôsobenú štátu?

Zmapuje Národná kriminálna agentúra všetky reťazce a obchodné spoločnosti a ak zistí poskytovanie zliav, zhabe firmám servery, obmedzí činnosť všetkých nepohodlných spoločností?

Vari prokuratúra aplikuje nový výklad zákona o krátení daní a poistného, alebo iba testuje servilnosť a hlúposť podnikateľov?

Stanovisko Národnej kriminálnej agentúry , že „Páchateľ konajúci za RegionPress úmyselne znížil základ dane a uplatnil si ako daňový základ sumu poníženú uvedenými faktúrami a nie sumu skutočného zdaniteľného zisku, čím protiprávne zmenšil svoju daňovú povinnosť“  snáď nebolo možné brať ani vážne. Pre výpočet dane je predsa smerodatná suma uvedená na vystavenej faktúre a reálne prijatá platba.

Cenotvorba ako aj poskytovanie zliav, zľavových kupónov, či rôznych benefitov, je bežným nástrojom obchodnej súťaže, závislé výlučne na rozhodnutí vedenia firmy. Nikto z nás v čase výpredajov, či pravidelných zľav reťazcov, neuvažuje nad tým, že cieľom akcií obchodných spoločností je krátiť daň, pretože súdnemu človeku je jednoznačné, že cieľom akcií je predovšetkým získať zákazníka, prípadne udržať stabilného klienta, konkurencie schopnosť, zbavenie sa sezónneho tovaru, tovaru pred ukončením záruky a množstvo aspektov súvisiacich so spoločnosťou.

Už len predstava , že konkurenčná súťaž o zákazníka bude prebiehať bez poskytovania zliav a výhod  zaváňa príkrym zápachom totality. Nuž a socialistická predstava o tom, že ceny RegionPressu alebo akéhokoľvek podnikateľa bude regulovať štát ako cenu plynu či elektriny, je len pokus o zavádzanie komunistických prežitkov. Dať preto komukoľvek, akúkoľvek cenu je slobodným rozhodnutím každého podnikateľa a len konkurencia a jeho zákazník môže rozhodnúť o tom, či tá ponuka je prijateľná a bude zaplatená.

Výpočet daňového základu podľa vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry priam vyrazí dych:

Cena tovaru … 100 eur, zľava … 50%, daňová povinnosť 20 eur.

Cena tovaru po zľave 50 eur, daňová povinnosť po zľave 10 eur, podľa vyšetrovateľa 20 eur.

Podľa scestnej teórie vyšetrovateľa, podnikateľ pri výpočte daňovej povinnosti musí odviesť daň z pôvodnej ceny tovaru a nie z ceny, za ktorú tovar reálne predal, inak sa dopustí trestného činu krátenia daní.

Treba sa skôr zamyslieť nad tým , či poskytnutie zľavy na tovar, respektíve na reklamu, je trestným činom, či celý cirkus s odobratím serveru a trestné konanie nebolo náhodou len chybou aktívneho hlupáka horšieho ako triedny nepriateľ alebo nejakého vyčerpaného ITčkára podobne ako v sociálnej poisťovni .

Poučenie je tu ale iné … niekto potreboval mediálny cirkus , zažonglovať si s obchodnými informáciami, know-how úspešnej firmy a dehonestovaním politického rivala vyťažiť čo najviac politického kapitálu v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies