Príbehy nezákonne odvlečených na psychiatriu – dnes Ing. Mozolová

Nebezpečnou pre spoločnosť sa stala zdokumentovaním trestnej činnosti polície a podaním trestného oznámenia.

Začiatok šikanovania

Ing . Helena Mozolová bola v novembri 2014 zastavená policajnou hliadkou kvôli nezapnutým svetlám na automobile Škoda Felícia. V tom čase mala svoje nové auto značky Citroen v autoservise a jazdila na staršom požičanom aute, na ktorom sa musia svetlá zapínať ručne, na čo však zabudla. Keďže sa stmievalo, bola zastavená policajnou hliadkou. Ing. Mozolová sa pokúšala policajtom vysvetliť, že svetlá zabudla zapnúť, pretože bola zvyknutá na Citroen, na ktorom sa svetlá zapínali automaticky. Svoju chybu si priznala a z dôvodu, že žije sama so zdravotne postihnutou matkou a chorým otcom z invalidného dôchodku požiadala policajtov o zhovievavosť a riešenie napomenutím. Policajti, ktorí ju chceli za každú cenu pokutovať začali reagovať neprimerane podráždene a Ing. Mozolová, ktorá mala so sebou kameru, začala policajtov nahrávať. Výsledkom konfliktu medzi ňou a policajnou hliadkou boli krvné podliatiny na rukách. Po lekárskom ošetrení podala sťažnosť na policajtov pre neprimeraný zákrok a trestné oznámenie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa na riaditeľa policajného oddelenia v Poprade pplk. Fedora.

Podnet podaný vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa sa rozhodla polícia riešiť šikanovaním oznamovateľky. Po niekoľkých mesiacoch odolávania policajnému šikanovaniu, rozhodol sa „oznamovateľku trestnej činnosti“ vyriešiť poloboh v pozícii riaditeľa radikálne. Vydal policajtom pokyn Ing. Mozoľovú zadržať a odvliecť na psychiatrické oddelenie do Levoče.

Zadržanie

Šestnásteho februára 2015 Ing. Mozolová viezla otca na kontrolu kardiostimulátora do nemocnici v Poprade. Cestou sa zastavila na benzínovom čerpadle medzi Popradom a Matejovcami doplniť benzín. Pri odchode z čerpacej stanice, údajne z dôvodu kontroly dokladov, ju zastavila hliadka, zo strachu pred políciou začala zákrok nahrávať.

Z videa, ktoré bolo vyhotovené z policajnej kontroly je zrejmé, že policajti po predložení dokladov privolali na miesto ďalšiu hliadku a predstierali, že pokračujú vo vykonávaní kontroly. Kontrolovali úplne všetko…  paradoxne kontrolovaná osoba od dokladov po lekárničku mala všetko v poriadku a cestná kontrola prebehla bez incidentov a neprimeranej konfrontácie.

Policajti zdržiavali Ing. Mozolovú pokým neprišli privolané posily. Po príchode ďalšej hliadky z polície a sanitky Rýchlej záchrannej pomoci, bez udania akéhokoľvek zákonného dôvodu, oznámili Ing. Mozolovej, že ju eskortujú do psychiatrickej kliniky v Levoči. Okamžite sa pokúsila s kontaktovať s právnikom a žiadala, aby jej predložili uznesenie o zadržaní a dôvod eskorty na psychiatriu. Policajti jej neumožnili kontaktovať  právnika a napriek žiadosti o vysvetlenie na základe akého rozhodnutia má byť umiestnená na psychiatrickej klinike, nedostala žiadnu odpoveď. Jediným momentom v tej absurdnej situácii bol jej otec, ktorý celé zverstvo zdokumentoval kamerou.

Násilím, bez jej súhlasu a proti jej vôli, bola odvlečená do ústavu na liečbu psychických chorôb. Samozrejme, ako je na Slovensku dobrým zvykom, diagnostikovali u nej paranoju. Prekročením prahu oddelenia stal sa z nej psychiatrický pacient.

V čase zadržania prebiehala medzi ňou a policajnou hliadkou bežná komunikácia, nebola obvinená zo žiadneho trestného činu ani z priestupku, nebola pristihnutá pri žiadnej protiprávnej činnosti, nebola spísaná žiadna zápisnica, do ktorej by sa mohla vyjadriť, nebolo vydané súdne rozhodnutie o pribratí znalcov na skúmanie jej duševného stavu, nebolo vydané právoplatné rozhodnutie na skúmanie duševného stavu v zariadení na liečbu psychických chorôb, voči ktorému by sa mohla odvolať .

Prvým predpokladom na umiestnenie osoby v akomkoľvek zdravotníckom zariadení je vyšetrenie aktuálneho stavu pacienta … je vôbec možné aby skúsený lekár psychiater nezistil , že osoba, ktorú má pred sebou nie je agresívna a  fyzicky neútočí  ? Ako si lekár , ktorému nebol predložený dôkaz o napadnutí , prípadne znalecký posudok vydaný znalcom psychiatrom dovolí rozhodnúť o hospitalizácii na uzatvorenom oddelení , najmä pacient odmieta hospitalizáciu a rodina žiada o prepustenie nakoľko nikoho nenapadol ?

Pokyny vydávané personálu, ktorý mal zabezpečiť izolovanie Ing. Mozolovej od príbuzných , známych a právnej zástupkyne naháňajú hrôzu . Zabudla vážená pani primárka Gernáthová na Hippokratovú prísahu, mala zníženú schopnosť rozoznať nebezpečnosť príkazu , ktorým mohlo dôjsť k zrúteniu Ing. Mozolovej ? Izoláciou sa lámali nielen pacienti, ale aj väzni. Osvedčená metóda psychického týrania jedného dňa musí priniesť výsledok . Kto už po niekoľkých týždňoch spochybní oprávnenosť hospitalizácie ?

Ing. Mozolovú údajne pre neprimerané správanie a fyzickú agresivitu, vzhľadom na riziko ohrozovania spoločnosti, umiestnili na uzatvorené oddelenie, neumožnili skontaktovať sa právnikom a znemožnili prístup jej blízkych, údajne aby zabránili zhoršeniu zdravotného stavu. Opäť nebol spísaný žiadny úradný záznam o použití donucovacích prostriedkoch , ich spôsobe a doby trvania. Nebola spracovaná ani žiadna lekárska správa, vypracovaný znalecký posudok o duševnom stave znalcom odboru psychiatria. Podávali jej psychofarmaká a posúvali na podpis tlačivo na súhlas s hospitalizáciou.

Tri dni otec, brat Ing. Mozolovej a aktivisti zo združenia SOS atakovali policajné oddelenia Levoča a Poprad a lekárov so žiadosťou o osobné stretnutie s ňou. Nikto im nevedel vysvetliť prečo a ako sa Ing. Mozolová ocitla na uzatvorenom oddelení psychiatrickej kliniky . Od personálu sa dozvedeli, že majú príkaz neumožniť osobné stretnutie s nikým blízkym, že zhoršenie zdravotného stavu je rozprávka a skutočným dôvodom je pripravované divadlo, akože súdne pojednávanie v budove psychiatrickej kliniky . Personál nevedel, ktorý súd sa na realizáciu predstavenia podujal, na základe akého návrhu koná a kto dal pokyn na jej zadržanie, či a kde je o tom zápisnica.

Ako to už v prípadoch, kde došlo k závažnej organizovanej trestnej činnosti zo strany polície, na ktorej sa podieľali lekári „špecialisti“, stáva bohorovní aktéri prepadli panike a začali strácať zmysel pre realitu … vymysleli súdne pojednávanie v budove psychiatrickej kliniky.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies