Príbehy nezákonne odvlečených na psychiatriu – Ing. Mozolová, 2.časť

Sudkyňa v budove psychiatrickej kliniky zbavila svojprávnosti príčetnú osobu a ustanovila opatrovníka.

Štvrtý deň zadržania Ing. Mozolovej , hneď ráno sa opäť dostavil brat a otec do budovy psychiatrickej kliniky v Levoči a od personálu sa dozvedeli, že nie je možné s Ing. Mozolovou hovoriť pretože údajne prebieha súdne pojednávanie. Okamžite kontaktovali právnikov a aktivistov zo združenia SOS a čakali na uznesenie súdu.

Výkon spravodlivosti sudkyne  JUDr.Moniky Dubjel.

Dvadsiateho februára 2015 sa do budovy psychiatrickej kliniky dostavila sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová Ves, ktorá predviedla pôsobivý výstup v štýle „súdna sieň“ a  vydala dve neštandardné uznesenia.

V prvom uznesení rozhodla, že ustanovuje Ing. Mozolovej opatrovníka Mesto Levoča, pretože bolo zistené, že opatrovníka nemá. Rozhodnutie odôvodnila § 191 odst.2 – ak ten koho ústav prevzal nemá iného zástupcu, ustanoví mu súd pre toto konanie opatrovníka. Herečka v talári akosi pozabudla, že opatrovníka možno ustanoviť iba osobe zbavenej svojprávnosti …

Väčšina bežných ľudí nemá opatrovníka, na to aby Ing. Mozolová mala opatrovníka, musela by byť súdom zbavená svojprávnosti, a keďže ona bola svojprávna a v predchádzajúcom období nikdy nebola hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení, nebol dôvod jej ho ustanoviť. Opatrovníka súd ustanovuje v prípade, že osoba zbavená svojprávnosti nemá blízku osobu, prípadne právne zastúpenie, ktoré by  v jej záujme a veciach konalo.

V čase vydávania uznesenia bol brat Ing. Mozolovej spolu s otcom pred dverami, právna zástupkyňa na ceste z Bratislavy na psychiatrickú kliniku a počestná sudkyňa o občanovi Slovenskej republiky čarovala z bludov uznesenie ako zarytý inkvizítor v stredoveku. Chce to talent predbežným opatrením zbaviť osobu svojprávnosti, ustanoviť opatrovníka , správoplatniť uznesenie poučením, že  rozhodnutie nie je možné napadnúť a o necelú hodinu po vydaní uznesenia o ustanovení „opatrovníka“ vydať uznesenie „vo veci samej“.

V druhom rozhodnutí rozhodovala o dôvodnosti hospitalizácie Ing. Mozolovej. Nutnosť zotrvania na uzatvorenom oddelení psychiatrickej klinike sudkyňa JUDr. Monika Dubjel odôvodnila neprimeraným správaním so slovnou a fyzickou agresivitou. Nič viac, ani menej.

Ošetriť závažnú trestnú činnosť spojenú s likvidáciou občana cestou psychiatrie, spáchanú policajnými dôstojníkmi v spolupráci s lekármi psychiatrickej kliniky, spravidla nie je možné ak vo veci prebehne riadne súdne pojednávanie a dokazovanie v prítomnosti právneho zástupcu poškodeného. Závažnosť situácie si uvedomovala aj sudkyňa, ktorá sa rozhodla organizovanú trestnú činnosť policajného riaditeľa, jeho podriadených a psychiatrov zniesť zo sveta, marením práv účastníka konania. JUDr . Dubjel vedela, že pojednávanie by bolo pre všetkých úplnou katastrofou. Ing. Mozoľová mala nahrávku nielen z napadnutia príslušníkmi , ale aj nahrávku z cestnej kontroly, pri ktorej bola zadržaná. Z nahrávok bolo jednoznačné, že sa nejedná o osobu s agresívnymi prejavmi, od umiestnenia na psychiatriu intenzívne komunikovala s rodinou, právnikmi a aktivistami . Z komunikácie vyplýva, že nielen v čase zadržania, ale aj po nej Ing. Mozolová nejavila známky psychickej poruchy a agresivity .

JUDr. Dubjel si uvedomovala, že ošetriť trestnú činnosť aktérov špinavej hry bude možné iba tým, že ponechá Ing. Mozolovú v psychiatrickej liečebni na uzatvorenom oddelení, kde po obmedzení prístupu príbuzných a liečby psychofarmakami k zhoršeniu jej zdravia a intelektu skôr, či neskôr dôjde.

Sudkyňa Dubjel si plne uvedomovala , že jej konanie je brutálnym zneužitím právomoci verejného činiteľa, marením výkonu spravodlivosti a  pojednávanie v budove psychiatrickej kliniky v Levoče je v príkrom rozpore so zákonom. Punc zákonnosti dala uzneseniu sfalšovaním miesta pojednávania. Klamstvom , že pojednávanie sa konalo v budove Okresného súdu Spišská Nová Ves.

Po pojednávaní odmietali Ing. Mozolovej najskôr vydať rozhodnutie, aby sa údajne nezhoršil jej zdravotný stav, ibaže na chodbe stáli príbuzní a konfrontáciu si panstvo nemohlo dovoliť. Uznesenie dali do ruky Ing. Mozolovej, s vedomím, že po odchode príbuzných si uznesenie vezmú späť. Neodhadli však intelekt obete. Duchaprítomná Ing. Mozolová po prečítaní odovzdala uznesenia bratovi, ktorý ich mal odniesol k právnej zástupkyni.

Základné právo občana na spravodlivý súdny proces a práva občanov garantované mu Ústavou Slovenskej republiky ako aj Európskym dohovorom o ľudských právach sú pre sudkyňu Dubjel evidentne španielskou dedinou.

Slovenská legislatíva neumožňuje polícii zadržať a bezdôvodne umiestniť občana do zariadenia na liečbu psychických chorôb, dokonca ani v prípade, že sa jedná o osobu obvinenú. Ak je osoba zadržaná a obvinená a je zjavne potrebné preskúmanie jej stavu vzhľadom na okolnosti, znaky nebezpečnosti jej chovania pre okolie alebo pre seba, tak sa priberá znalec. Vykonať znalecké skúmanie duševného stavu obvineného v slovenskom právnom systéme najmä za predpokladu, že bude realizované v súlade s trestným poriadkom § 142 a §148, ktoré upravujú postup orgánu činného v trestnom konaní, nie je jednoduché. Podľa obidvoch paragrafov duševný stav vyšetrujú vždy dvaja znalci z odboru psychiatrie. Na vyšetrenie duševného stavu obvineného, je ale potrebný príkaz súdu a v prípravnom konaní sudcu pre prípravné konanie. Obvinený sa má možnosť proti uzneseniu súdu, uzneseniu o pribratí súdneho znalca odvolať. Sťažnosť proti uzneseniu má odkladný účinok, čiže znalecké vyšetrovanie obvineného nemôže byť realizované bez právoplatného uznesenia súdu o pribratí súdneho znalca. Samotné zbavenie svojprávnosti bez účasti rodinných príslušníkov, prípadne nariadenie ochrannej liečby alebo liečebného režimu je riadne upravené zákonom a nie je možné ani príbuzných zbaviť ich práv nedôvodným ustanovením opatrovníka, ktorý nekonáva svoje povinnosti voči zverenej osobe.

Po niekoľkých týždňoch bola Ing. Mozolová z psychiatrie prepustená … bol to však iba začiatok šialenstva spusteného štátnou mocou …

Predošlá časť – Príbehy nezákonne odvlečených na psychiatiu … Ing. Mozolová …

pokračovanie …

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies