Príbehy nezákonne odvlečených na psychiatriu – Ing. Mozolová, 3.časť

Lekárka falšovala lekárske správy …

Polícia zadržala údajne fyzicky agresívnu schizofreničku …

Psychiatrický pacient

Ing. Mozolová po fyzickom útoku v decembri 2010, pre pocity úzkosti a nespavosť, vyhľadala pomoc psychiatra a niekoľko mesiacov bola ambulantne liečená pre adaptačnú poruchu po fyzickom napadnutí.

Vo februári 2014 opäť po fyzickom napadnutí, obrátila sa s dôverou na spádovú psychiatričku , ktorá jej diagnostikovala posttraumatickú stresovú poruchu ako reakciu na akútny stres po fyzickom napadnutí druhou osobou.  Z lekárskych správ je zjavné, že sa intenzívne sťažovala na nespavosť, pocity úzkosti, bolesti rúk a nôh z nespavosti, a pocity neprimeraného strachu pri pohybe mimo prostredia domu. Sťažovala sa na bežné problémy ľudí po prežití traumatickej udalosti alebo neprimeraného dlhodobého stresu. V medziobdobí od decembra do februára 2014 nebola v liečbe psychiatrom. V lekárskych správach od roku 2010, kedy Ing. Mozolová prvý krát navštívila psychiatra , do 29.1.2015 nie je ani zmienka o jej slovnej a už vonkoncom fyzickej agresivite.

Intrigy

Po podaní podnetov a sťažností Ing. Mozolovou začalo šikanovanie políciou. Tretí krát fyzicky napadnutá navštevovala psychiatrickú ambulanciu,  vrámci možností odolávala psychickému teroru políciou a zo strachu každý kontakt s políciou nahrávala, netušiac, že ataky voči nej sú dôsledkom intenzívnej komunikácie psychiatričky s políciou. V januári 2015 Mozolová prevzala predvolanie z polície, z ktorého vyplývalo, že sa má dostaviť na políciu na základe podnetu psychiatričky. Ing. Mozolová uvedomujúc si, že nedokáže bez liekov spávať a zvládnuť pocity úzkosti, rozhodla sa pre zmenu lekára a dohodla sa s psychiatrom MUDr. Michlíkom, že od 17.2.2015 prechádza k nemu do ambulantnej starostlivosti .

Konfrontácia

Dňa 29.1. 2015 dopoludnia sa Ing. Mozolová zastavila v ambulancii pre lieky, s vedomím, že v ambulancii MUDr. Mudrákovej je posledný krát . Poprosila sestričku o vypísanie receptu, s odôvodnením že sa ponáhľa do Trnavy na konferenciu o globálnom otepľovaní, čo súvisí s jej profesiou a položila lekárke otázku prečo vypisuje na políciu o nej neprístojnosti. Po tomto dotaze psychiatrička ju slovne napadla, označila ju za paranoidnú, a dvihla telefón, že ide kontaktovať políciu. Na reakciu lekárky Ing. Mozolová vytiahla kameru, aby zaznamenala komunikáciu s lekárkou, ukázala jej predvolanie, z ktorého vyplývalo, že na základe jej podnetu má sa dostaviť na políciu, pozvánku na konferenciu a odišla. V  správe z vyšetrenia z 29.1.2015 zaujme záver lekárskej správy – objektívne :

Opakovane nás kontaktuje polícia, že píše sťažnosti, vyhráža sa a máme avízo, že napáda slovne aj fyzicky okolie bez príčiny. Pri opakovaných poruchách jej správania prevoz na PO Levoča, prosím aj o asistenciu polície. Diagnóza schizofrénia.

Lekárka v správe nekonštatuje, že by ju slovne , či fyzicky napadla, vedomá si toho, že Mozolová disponuje so záznamom z komunikácie. Vie aj to, že je viazaná lekárskym tajomstvom a nemôže informácie o pacientovi podsúvať polícii, nakoľko porušiť lekárske tajomstvo je možné iba so súhlasom pacienta, alebo na základe rozhodnutia súdu. Keďže rozhodnutie súdu nemá, v lekárskej správe sa odvoláva na kontaktovanie políciou!

Tvrdenie Ing. Mozolovej nebolo bludom, čo potvrdzuje aj lekárska správa lekárky z psychiatrického oddelenia v Levoči po jej prijatí… bola privezená políciou, ktorú privolala MUDr. Mudráková s odôvodnením, že fyzicky napáda bez príčiny okolie a vyjadrenia policajtov v neskoršom období.

Mozolová sa 29.1. 2015 zúčastnila v Trnave konferencie, na ktorú bola pozvaná. Deň po konferencii dostala teploty a bola jej vypísaná práceneschopnosť.

Neúspešná psychiatricko – policajná akcia

Význam slovného spojenia „pri opakovaných poruchách“ pochopí nezaujatý po prečítaní poslednej lekárskej správy vydanej psychiatričkou 2.2.2015, v deň keď pacientku nevyšetrila, respektíve ani nevidela.

Psychiatrička MUDr. Mudráková vydala 2.2.2015 lekársku správu, v ktorej uvádza, že pacientka je dekompenzovaná s výraznými poruchami v správaní nebezpečná voči sebe aj okoliu. „Prosím“ o prevoz do nemocnice za asistencie polície, diagnóza schizofrénia.

Lekárka vyrábala záznamy, že ju pre bezdôvodné fyzické napadnutia okolia Mozolovou kontaktuje polícia a polícia záznamy, že ju v súvislosti s  agresivitou Ing. Mozolovej kontaktuje ošetrujúca lekárka …

Práceneschopná Mozolová dňa 2.2.2015 postrehla, že sa okolo jej domu pohybujú policajti . Zo strachu policajtom neotvorila a nepozvanú návštevu nahrala zo strachu na videozáznam.

Hospitalizácia a kúzla s diagnózami

Dňa 16.2 2015, deň po ukončení práceneschopnosti, bola Mozolová zadržaná na benzínovom čerpadle políciou a násilím zavlečená na psychiatrické oddelenie v Levoči s odôvodnením, že fyzicky napáda bez príčiny okolie. V čase zadržania nebola obvinená zo žiadneho trestného činu ani z priestupku, nebola pristihnutá pri žiadnej protiprávnej činnosti, nebola spísaná žiadna zápisnica, do ktorej by sa mohla vyjadriť, nebolo vydané súdne rozhodnutie o pribratí znalcov na skúmanie jej duševného stavu, nebolo vydané právoplatné rozhodnutie na skúmanie duševného stavu v zariadení na liečbu psychických chorôb, voči ktorému by sa mohla odvolať.

Lekárka na príjme, ktorá údajnú agresívnu schizofreničku prijala na oddelenie, pochopila, že Ing. Mozolová privezená políciou, nie je agresívna a netrpí schizofréniou.

Zmenila diagnózu na afektívnu poruchu a odstránila z jedálnička pacientky časť liekov.

Čo je zarážujúce, napriek tomu, že vylúčili diagnózu schizofrénia, nepotvrdila sa slovná ani fyzická agresivita, pre ktorú bola na oddelenie privezená, Ing. Mozolovú hospitalizovali na uzavretom oddelení, bez možnosti osobného kontaktu s právnikom, či príbuznými.

Paranoja

Štyri dni po zadržaní, diagnózu zmenili na paranoju … rozprávka o agresivite pri zadržaní nestratila na význame, v momente zadržania ako by sa na prvý pohľad zdalo … fyzická agresivita bola  dôvodom na liečbu…

Štandard

Ak pri bežnom vyšetrení psychiatrického pacienta lekár zistí, že je dôvod na jeho hospitalizáciu, kontaktuje okamžite blízku osobu. V prípade, že nedošlo žiadnemu nezákonnému konaniu pacienta, a pacient ako aj blízka osoba nesúhlasí s hospitalizáciou, podpíše blízka osoba reverz, čím vlastne prevezme na seba zodpovednosť za konanie psychiatrického pacienta.

V prípade, že došlo k fyzickému napadnutiu osobou, respektíve k trestnej činnosti osoby, polícia osobu zadrží, vydá uznesenie o začatí trestného stíhania a pokiaľ osoba vykazuje známky duševnej choroby, vyšetrovateľ požiada súd o pribratie dvoch znalcov z odboru psychiatria, ktorí rozhodnú, či osoba pácha trestnú činnosť pod vplyvom choroby, či je potrebná hospitalizácia v psychiatrickom zariadení.

Prečo psychiatrička nekontaktovala rodinu, keď zistila, že Ing. Mozolová potrebuje hospitalizáciu a neobjasnila príbuzným dôvody na hospitalizáciu?

Ak ju kontaktovala polícia, ako uvádza psychiatrička v lekárskych správach, prečo nevysvetlila policajtom, že ak  Mozolová spáchala trestný čin – údajné fyzické napadnutia – musia požiadať súd o pribratie znalcov na skúmanie duševného stavu, ktorí rozhodnú o potrebe skúmania duševného stavu v zariadení a zaujmú stanovisko k potrebe ďalšej liečby ?

Ak lekárka kontaktovala políciu, prečo v lekárskych záznamoch uvádza, že kontaktovaná políciou bola ona?

Ako je možné, že 2.2.2015 lekárka vydala lekársku správu o stave pacienta, bez jeho prítomnosti?

Ako 2.2.2015 zistila, že Mozolová je nebezpečná pre seba a svoje okolie, keď nevidela pacientku?

Nebála sa psychiatrička kolapsu sotva 45 kilovej Mozolovej, dlhodobo liečenej na vysoký krvný tlak, či vážneho poškodenia zdravia po zadržaní políciou?

Zabudla pani psychiatrička, že je lekár viazaný Hippokratovou prísahou?

Na základe čoho prebiehala komunikácia medzi políciou a psychiatričkou, keď polícia neevidovala ani jeden podnet na trestné stíhanie, alebo spáchanie priestupku?

Prečo polícia s psychiatričkou riešila fyzickú agresivitu Ing. Mozolovej, keď nikdy nezasahovala na základe oznámenia, že Ing. Mozolová niekoho fyzicky napadla a nebolo podané na ňu trestné oznámenie?!

Kde je trestný spis vedený voči Mozolovej za napadnutie?

Kde sú napadnuté osoby a svedkovia?

Prečo bola odvezená políciou do liečebne deň pred vyšetrením u nového lekára, vari by mohol mať iný názor na potrebu jej hospitalizácie a liečby?

Paranoidné predstavy na zadržanie Mozolovej nestačili , bolo potrebné upraviť diagnózu na schizofréniu, podporenú rozprávkou o fyzickej agresivite …

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies