Podľa prokuratúry som zabila verejného činiteľa

Spáchala som útok na štátny orgán s následkom smrti podľa §153 odsek 3., za ktorý mi vyšetrovateľ OR PZ Trenčín vzniesol obvinenie.

Ktorý orgán štátnej správy a samosprávy, súdu alebo iný štátny orgán sa stal obeťou môjho násilia, ani akým násilím v úmysle pôsobiť na výkon jeho právomocí som spôsobila smrť, z rozhodnutia prokurátorky Krajskej prokuratúry JUDr. Slabej nevyplývalo. Miesto, skutok, dátum, čas , poškodený … nula bodov, v uznesení svietilo iba paragrafové znenie skutku.

Spáchať zločin uvedený v rozhodnutí je nepochybne zvrhlosť, ale oveľa väčšia zvrhlosť je ak prokurátorka krajskej prokuratúry vydá uznesenie, v ktorom uvedie, že osoba o ktorej rozhoduje privodila násilným konaním smrť, napriek tomu, že táto osoba sa ničoho nedopustila.

Zvrhlá zábava prokurátoriek …

V decembri v roku 2000 vydala JUDr. Slabá prokurátorka Krajskej prokuratúry Trenčín rozhodnutie, v ktorom uviedla, že som spáchala útok na štátny orgán s následkom smrti… podľa §153 odsek 3. , za ktorý mi vyšetrovateľ OR PZ Trenčín vzniesol obvinenie.

Rozhodnutie prevzala od poštovej doručovateľky moja mama … Okamžite po prevzatí uznesenia mi zavolala a dôrazne sa ma spýtala, či som naozaj presvedčená, že ma stíhajú za satiru a či si nespomínam na nejaké to zabitie … ale vraj mala by som si spomenúť a nájsť si dobrého advokáta…

Po pár minútach mlčania som nezvládla počúvať, nesúvislé reči o tom „čoho sa dožila a čo vychovala“. Nedalo sa to počúvať, ukončila som hovor zložením slúchadla, bez pozdravu.

O niekoľko hodín mi zavolala sestra, že mama je hospitalizovaná v kritickom stave na internom oddelení po mozgovej mŕtvici.

Sadli sme do auta a leteli do Nitry. Pohľad na nevládne telo, zdeformovanú tvár pretiahnutú do neprirodzeného úškľabku a neprítomný pohľad deprimoval. Sadla som si na peľasť postele a čakala kedy začne vnímať moju prítomnosť. Pokúšala sa niečo nezrozumiteľné povedať, po celý čas jej po tvári stekali slzy. Slzy aké som naposledy utierala z jej tváre keď nám náhle zomrel otec. Po chvíli sa pokúsila zdvihnúť hlavu a kývla, aby som odišla.

Zdravotný stav bol v prvom momente vysvetlením jej neštandardného správania v dopoludňajších hodinách.

Skutočné precitnutie prišlo až v noci po návrate z nemocnice, keď som otvorila obálku z prokuratúry, ktorú mi podala sestra pri odchode z nemocnice.

Vlastne až vtedy som si uvedomila, že nie choroba ovplyvnila skratové konanie mamy, ale rozhodnutie z prokuratúry bolo príčinou jej skratu a následnej mŕtvice. Hlava mamy nedokázala spracovať fakt, že som niekomu privodila smrť.

Čo cíti rodič , keď sa dozvie, že vychoval vraha ?

Presviedčala som samu seba, že sa jedná o hlúpu pisársku chybu, JUDr. Slabá vydá opravné rozhodnutie a aspoň čiastočne sa situácia upokojí. Ani len vo sne by ma nenapadlo, že rozhodnutie je iba ďalšou zvrhlou zábavou z tvorivých dielní trenčianskej prokuratúry.

Ráno som zavolala prokurátorke  JUDr. Slabej a požiadala ju, aby vydala opravné uznesenie, že som nezaútočila na štátny orgán a útokom nikomu nespôsobila smrť. JUDr. Slabá ma vysmiala s odôvodnením, že vydané uznesenie vraj zodpovedá skutkovému stavu.

Slabej uznesenie som napadla sťažnosťou adresovanou JUDr. Kováčikovej. Samozrejme sťažnosť odstúpila na vybavenie Slabej , nemala odvahu podpísať takú zvrhlosť .

Z rozhovoru so Slabou nebolo ľahké sa otriasť. Útok na štátny orgán § 153 a perspektíva desať až pätnásť rokov vo väzbe traumatizovala a neschádzala z mysle…

Koncom januára dievčatá vydali „opravné uznesenie“. Opravili „pisársku chybu“. Termín vyšetrovateľ OR PZ Trenčín, nahradili termínom „vyšetrovateľ OR PZ Považská Bystrica “ . „Útok na štátny orgán s následkom smrti “ v uznesení ponechali.

Začal kolotoč podávania sťažností, rozhodnutých v môj neprospech… Rozhodnutie JUDr. Slabej bolo vydané v súlade so zákonom . Po niekoľkých mesiacoch Krajská prokuratúra Trenčín moje sťažnosti začala vybavovať v zmysle zákona o prokuratúre… jedinou vetou „O vašej sťažnosti už bolo rozhodnuté“… Sporné uznesenie do dnešného dňa nikto nezrušil.

Po osem mesačnej psychologickej vojne, ktorú dievčatá vyzbrojené pečiatkami úspešne vyhrávali, do hry vstúpili ďalší dvaja experti na trestné právo JUDr. Igor Dorica – prokurátor Generálnej prokuratúry SR a JUDr. Dušan Križka – prokurátor Okresnej prokuratúry Trenčín.

Výroba zločinca na Slovensku v prípade záujmovej osoby je jednoduchá . Nemusíte spáchať trestný skutok , ani násilím spôsobiť smrť. Na výrobu zločinca postačia dve ohybné prokurátorky s pečiatkou krajskej prokuratúry.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies