Súdna rada SR bude preverovať majetkové pomery sudcov, už zriadila potrebné kontrolné komisie

Majetkové pomery sudcov budú pod drobnohľadom. Súdna rada k tomu už robí potrebné kroky. Od začiatku roka má totiž novú ústavnú kompetenciu, a to konať vo veciach majetkových pomerov sudcu. Preverovanie sudcovskej spôsobilosti vrátane majetkových pomerov môže vyústiť do disciplinárneho konania. Tieto zmeny platia vďaka ústavnému zákona v oblasti justície, ktorý presadila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Preverovať majetkové pomery sudcu a tiež prijímať stanoviská k sudcovskej spôsobilosti bude môcť súdna rada na základe vlastného konania a preverovania ňou zaobstaraných alebo od štátnych orgánov vyžiadaných podkladov a vyjadrenia dotknutej osoby. Súdna rada tak sama autonómne rozhodne, aké podklady potrebuje, aké informácie si od ktorých orgánov verejnej moci vyžiada a sama tieto informácie vyhodnotí. Preverovanie sudcovskej spôsobilosti vrátane majetkových pomerov môže vyústiť do disciplinárneho konania. To má po novom viesť Najvyšší správny súd SR, ktorý môže uložiť sudcovi najprísnejšiu sankciu – odvolanie z funkcie sudcu.

S posilnenou kompetenciou súvisí aj personálne posilnenie. Kancelária Súdnej rady zatiaľ predbežne prijíma piatich zamestnancov novovzniknutej sekcie vyhľadávania informácií, ktorá bude zameraná na zhromažďovanie údajov o objektívnosti priznaných majetkových pomerov u sudcov, uchádzačov o funkciu sudcu a ďalších funkcionárov súdov. Ide o špecialistov na ekonomické veci a finančné preverovanie s dlhoročnými skúsenosťami. Zároveň pripravujú vnútorný predpis upravujúci postupy tejto pracovnej činnosti.

Samotné majetkové previerky sudcov budú robiť kontrolné komisie. Tie boli už vytvorené a sú zložené z členov Súdnej rady. Komisie sa budú venovať úplnosti majetkových priznaní sudcov a vykonávať dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u sudcu týkajúcich sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu.

Ak sudca hodnoverným spôsobom nepreukáže statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku, kontrolná komisia navrhne Súdnej rade, aby prijala stanovisko o nespôsobilosti sudcu hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku. Súdna rada síce nie je viazaná takým návrhom, ale zásadne z neho bude vychádzať pri odporúčaní podať návrh na disciplinárne konanie.

Najbližšia úloha kontrolných komisií je venovať sa majetkovým pomerom uchádzačov o funkciu sudcov a otázke, či mali alebo majú vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies