Úpravu predlženia núdzového stavu vláda pretlačila do Ústavy v zrýchlenom konaní

Novelu ústavného zákona o bezpečnosti štátu prerokovali v zrýchlenom konaní 

Právna úprava hovorí o tom, že núdzový stav možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane.

Poslanci prerokovali v zrýchlenom režime novelu ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Rozhodli o tom 91 hlasmi zo 141 prítomných. Právna úprava hovorí o tom, že núdzový stav možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. Núdzový stav bude možné predĺžiť aj pred účinnosťou tohto ústavného zákona.

S predĺžením núdzového stavu však bude musieť súhlasiť Národná rada SR (NR SR), a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu. Ako je vysvetlené v dôvodovej správe, ide o vytvorenie ústavnej poistky v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike. Zo zverejneného materiálu vyplýva, že núdzový stav bude možné vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. V prípade, že NR SR nevyjadrí súhlas, predĺženie núdzového stavu zanikne dňom neschválenia návrhu vlády. Súhlas národnej rady bude potrebný aj v prípade opätovného vyhlásenia núdzového stavu, ak od skončenia predchádzajúceho núdzového stavu vyhláseného z tých istých dôvodov neuplynulo 90 dní.

Z návrhu ústavného zákona ďalej vyplýva, že v núdzovom stave možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody. Tiež bude možné uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, napríklad obmedzením nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí alebo evakuáciou na určené miesto.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies