Bola to skutočne samovražda?

Prvý pracovný deň v novom roku som využil na klikanie do počítača. Najskôr som hľadal podklady k väzbe gen. Lučanského. Väzbu upravuje zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby. Podľa § 7 odsek 3 obvineného možno umiestniť do cely samostatne, ak

a/ o to obvinený požiada a v ústave sú na to vytvorené podmienky
b/ o to požiada orgán činný v trestnom konaní
c/ riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník Zboru z dôvodov, ktoré sú v zákone uvedené.

Inak možno umiestniť obvineného do samoväzby až na 10 dní (§ 40 ods. 3 písm. f) za disciplinárne previnenie. Mimo týchto dôvodov nemožno umiestniť obvineného na cele osamote. Možno písať ministerke spravodlivosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. , z akého dôvodu uvedeného v zákone bol nebohý gen. Lučanský umiestnený na cele osamote. Ak bol z dôvodu podľa b/, bude možné písať vyšetrovateľovi, v čom videl dôvody, aby bol generál osamote.

Hľadal som aj podklady k vyšetreniu, či to bola samovražda. V internete je dizertačná práca z roku 2009 – MUDr. Petr Hejna: Morfologické nálezy u oběšení, Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty v Hradci Králové Karlovej univerzity Praha. V práci sú popísané (aj s fotografiami) vonkajšie aj vnútorné znaky pri obesení. Medzi vonkajšie znaky patrí spravidla – až na výnimky – tzv. strangulačná ryha na krku obete. Všetky zistené znaky musia byť uvedené v pitevnom protokole. Za správnosť protokolu zodpovedá lekár, vedúci pitvy, ktorý protokol podpísal. Tento podklad, ktorý uvádzam, nie je pre ľudí so slabšími nervami.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies