Ilúzia bezpečnosti – SIS s. r. o.

Netransparentné prelievanie peňazí, rodinkárstvo, protekcia, obchod s informáciami, hrozba následkov diletantizmu.

Verejnosť vie málo o vzniku, štruktúre , poslaní SIS , o spôsoboch jej kontroly a riadenia. Inštitúciu spravidla vníma cez medializované škandály ako mystifikovaného nepriateľa štátu. Príčinou sú silne filtrované informácie parlamentným výborom, vládou, či konfrontačné stanoviská predstaviteľov silových rezortov, ktoré zakladajú podhubie ku špekuláciám žurnalistov bažiacich po senzácii. Samotné strašenie  vplyvom SIS cez spolupracujúcich novinárov – spolupracovníkov SIS má byť strašiakom a povestnou veľkou záplatou na veľkej diere.

Čo však vrie v skutočnosti v Slovenskej informačnej službe?

V službe niekoľko rokov vládne anarchia. Riaditelia jednotlivých útvarov – rozviedky, kontrarozviedky a ďalších útvarov – zneužívajú svoje postavenie, z pozície  vyplývajúce práva prístupu k informáciám a k ich zhromaždeniu pre svoje alebo skupinové záujmy.

Vo vnútri služby sa rozmohol a plošne funguje iba princíp vydierania. Každý zhromažďuje kompromitujúce dôkazy, resp. dôkazy o činnosti – nečinnosti toho druhého  cielene, alebo z obavy pre svoju vlastnú ochranu. Kto sa  neprispôsobí, nedokáže sa  brániť , stáva sa zraniteľným a ešte viac vydierateľným. Pri množstve zadaných úloh a pokynov mnoho príslušníkov ani nepredpokladá nezákonné pozadie a nezákonné konanie, na ktorom sa takto nedobrovoľne zúčastnilo a stalo sa vydierateľnými .

Z informácií, ktoré príslušníci  zbierajú, analyzujú a zostavujú, sa stáva mimoriadne výhodný zdroj príjmov. Pre mnohých funkcionárov je pokušenie  väčšie ako vedia uniesť. Dochádza k vedomému i neopatrnému podsúvaniu závažných informácií jednotlivo aj vo veľkých skupinách mimo službu.   Obchod s informáciami v súčasnosti ohrozuje nielen bezpečnosť Slovenska , nakoľko Slovensko ako člen Európskeho spoločenstva je súčasťou oveľa do väčšieho chráneného bezpečnostného priestoru, kde s informáciami kooperuje viacstranne. Podľa mnohých odborníkov na bezpečnosť   doterajšie podozrenia,  že o stave SIS majú presný prehľad služby ukrajinskej a ruskej rozviedky sú oprávnené.

Pri používaní prostriedkov služby sa v posledných rokoch  v rozsiahlej miere rozmohlo zneužívanie motorových vozidiel v rozpore s internými a služobnými predpismi a rodinkárstvo. Vedenie pri  výbere pracovníkov uprednostňuje príbuzných, priateľov alebo kolegov z predošlých zamestnaní bez ohľadu na prinášané riziká a zachovanie služobného tajomstva.   Pri  obsadzovaní  protežantov na rôznych úsekoch , vedenie priam pozoruhodne uplatňuje zásady kupeckej matematiky – aby sa ušlo na každého.  Nezabúda sa ani na funkcionárov SIS, ktorí už roky v jej radoch nepôsobia, ich súkromné spoločnosti prednostne zabezpečujú pre službu nadštandardne finančne  ohodnotený servis.

V rámci služby súperí v súčasnosti niekoľko skupín s rôznym pozadím a prepojeniami s vysokým počtom kvalifikovaných pracovníkov bývalej ŠTB, ktorí vzhľadom na svoje predošlé skúsenosti sú  mimoriadne adaptovateľní , zorganizovaní,  schopní komunikovať s bývalými kolegami zahniezdenými v iných rezortoch a  v  prípade potreby sa napájať aj na svoje kontakty v civilnom sektore.  Nadštandardnou vzájomnou komunikáciou  vykonávajú aktivity výlučne v prospech svojich osobných a spoločných cieľov.  Týmto spôsobom SIS umožňuje za peniaze štátu fungovanie štruktúr, proti ktorým  bola ustanovená.

Kadencia šokujúcich údajov naznačuje to, čo za múrmi SIS nemá byť vidno . Pracovníci ŠTB kooperujúci vo vnútri SIS nielen s inými pracovníkmi v službách štátu, ale aj pracovníkmi zahraničných služieb.

Vo svetle poznatkov, ktoré z času na čas uniknú a signálov, ktoré naznačujú rozmery rozloženosti SIS, sa tieto vety nestávajú novinárskymi bombami zvyšujúcimi  čítanosť, ale signálmi o tom, ako SIS bude schopná v budúcnosti plniť svoje poslanie pre bezpečnosť Slovenska a bezpečnosť celej Európy. Je logická otázka, či za tohto stavu je schopná SIS sa so stavom  vnútorne vysporiadať, alebo pri tejto prepojenosti rôznych skupín SIS sú  schopné  zasiahnuť iné kontrolné zložky štátu.

O tom, ako a koľko služieb je etablovaných a v akej profesionalite na Slovensku – prípadne aké riziká sú s nimi spojené, sa samozrejme nehovorí, ale to, čo pôvodná terminológia socializmu označovala ako vnútorný nepriateľ,  sa  cez pracovníkov ŠTB spoľahlivo zahniezdilo do viacerých štruktúr štátu vrátane SIS a systematicky rozdrobuje mechanizmy na  ochranu demokracie. V kontexte prepojenia týchto skupín na cudzie služby sa z bezpečnostného hľadiska funkčnosť SIS nedá zúžiť na problém Slovenska a politický problém Slovenska, pretože sa jedná o mimoriadne zložitý a nebezpečný stupeň zločinov proti republike a zločin nepozná hranice.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies