Hysterické predvolebné vyjadrenia Kaliňáka

Kaliňákova ilúzia úspechov polície alebo nechutné strieľanie z občanov pred voľbami?

Pred necelým týždňom na tlačovej konferencii   Kaliňák prezentoval historické výsledky polície v znižovaní kriminality,  zvyšovaní objasnenosti a  migračnou krízou obhajoval navýšenie počtu policajtov o 2500 príslušníkov . Takmer týždeň som očakávala tlačovky jednotlivých odborov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR k výsledkom činnosti za rok 2015, avizované ministrom JUDr. Kaliňákom … ostalo však ticho .

Pre dokonalosť ilúzie úspechu, pán minister sa rozhodol pre prezentáciu štatistík vývoja trestnej činnosti od roku 2006 s dôrazom na percentuálne rozdiely. Uvádzaním reálnych počtov objasnených skutkov by totiž občan veľmi rýchlo zistil, že intenzívne sa v polícii zvyšuje iba počet príslušníkov a efektívnosť ich policajnej práce a počet objasnených trestných skutkov sa z roka na rok prudko znižuje . Vyjadrenia Kaliňáka v súvislosti nárastom objasnenosti sa nezakladali na pravde, počet objasnených trestných činov z roka na rok klesá. Historický úspech prezentovaný Kaliňákom na tlačovke 8.januára 2016, respektíve slaboduché žonglovanie s percentami objasnenosti, paradoxne odhalili grafy z dielne Policajného prezídia.

Prvé dve tretiny tlačovky venoval nehodovosti . Za uplynulý rok sa stalo na Slovensku 13 535 dopravných nehôd, čo je o 228 nehôd viac ako v roku 2014, ale v porovnaní s rokom 2009 kedy polícia evidovala 59 000 dopravných nehôd, polícia je spokojná, pretože počet je údajne pod limitom, ktorý chcela „dosiahnuť“ . Pán minister akosi pozabudol na fakt, že pokles dopravných nehôd výraznou mierou znížilo nariadenie, podľa ktorého účastníci dopravnej nehody nie sú povinní hlásiť dopravnú nehodu a pokiaľ nehodou došlo na vozidle ku škode malého rozsahu, kontaktujú iba príslušné poisťovne . Takže reálne sa znížil iba počet nehôd nahlásených polícii, nepochybne štatistiky poisťovní preplácajúce poistné udalosti by boli diametrálne odlišné. Podľa pracovníkov poisťovní nahlasovanie nehôd skôr súvisí s vekom účastníka dopravnej nehody , starší účastníci dopravných nehôd sú skôr nedôverčiví a častejšie privolajú aj pri drobnej kolízii policajtov. Hoci aj mŕtvych na cestách v porovnaní s uplynulým rokom pribudlo, pán minister bol spokojný, pretože nepresiahol plánovaný počet.

V roku 2006 policajti objasnili 774 krádeží motorových vozidiel, v roku 2015 objasnili 560 krádeží motorových vozidiel .

Kľúčovým prostriedkom polície k historickým výsledkom je však v posledných rokoch slovné spojenie polícia „zistila a objasnila „ , respektíve trestné podnety, ktoré zaevidovala a vydala rozhodnutie. Z policajných štatistík sa nedozvieme koľkým oznamovateľom bolo doporučené upustiť od podania podnetu, prípadne koľko podnetov polícia odmietla prijať.

V roku 2006 polícia objasnila 47 481 trestných činov, v roku 2015 počet objasnených trestných činov klesol na 41 684 .

Od roku 2006 kedy polícia objasnila 7475 násilných trestných činov, objasnenosť skutkov neprimerane klesala a v roku 2014 policajti objasnili 4206 skutkov . Násilnej trestnej činnosti   sa pán minister pre istotu vyhol, predsa len účelom tlačovky nebolo rozoberať odmietanie policajtov prijať a riešiť podnety na trestné činy súvisiace s domácim násilím a nedajbože odpovedať na otázky spojené s poslednou zavraždenou niekoľko hodín po príchode z polície .

V roku 2006 polícia objasnila 14 508 majetkových trestných činov, v roku 2015 objasnila historické minimum 11 048 majetkových trestných činov .

Ani štatistiky v súvislosti s vraždami Kaliňákovi nepriali . V roku 2006 policajti objasnili 57 vrážd a v roku 2015 objasnili 32 vrážd . Kaliňák sa síce pochválil objasnenosťou 66,6 %, ale  do jeho nástupu v roku 2006 sa objasnenosť vrážd pohybovala napriek takmer dvojnásobku spáchaných vrážd v priemere 80% .

V roku 2006 polícia objasnila 3809 krádeží vlámaním, v roku 2015 objasnila 2126 krádeží vlámaním.

V roku 2006 polícia objasnila 749 lúpeží, v roku 2015 objasnila 334 lúpeží .

Dôvodom poklesu nápadu a objasnenosti trestnej činnosti podľa Kaliňáka boli opatrenia prijaté v posledných dvoch mesiacoch v súvislosti s terorizmom a nelegálnou migráciou . Do neba volajúci nezmysel však zaklincoval policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý za znížením kriminality vidí vyšetrovateľov riadiacich sa pri vyšetrovaní pokynmi nadriadených …  Gašparove vyjadrenie, ktorým chcel vyzdvihnúť zásluhy a kvalitu vedenia, odhalilo nezákonnosti dlhodobo zavedené v procese vyšetrovania a objasnenosti trestných skutkov, akým je priame zasahovanie do konania a vydávanie rozhodnutí podľa pokynu nadriadeného.

Vyšetrovateľ je v zmysle zákona samostatný, dozor nad vyšetrovaním vykonáva prokuratúra a jediný kto je oprávnený zasahovať v štádiu prípravného konania do vyšetrovania, je dozorový prokurátor . K špeciálnym nariadeniam vedenia polície vyšetrovateľom je zároveň usmerňovanie nahlasovania trestných činov a evidencie trestných činov, respektíve buď vás policajt presvedčí aby ste trestné oznámenie nepodali, a ak podáte jednoducho podnet odmietne alebo rekvalifikuje na priestupok . Špecialitou polície v posledných rokoch je vyšetrovanie trestného činu podvodu. V evidentne podvodnom konaní, ktorým došlo k  nezanedbateľnej škode na majetku,  doporučiť účastníkovi konania domáhať sa svojich práv súdnou cestou, žalobou v občiansko- právnom konaní. K nezanedbateľnému poklesu trestnej činnosti najväčšou mierou prispeli občania, ktorí po predchádzajúcich negatívnych skúsenostiach v snahe predísť nepríjemnostiach, trestnú činnosť neohlásili. Jedna vec sa však policajným funkcionárom uprieť nedá, kozmetickými úpravami štatistík dosiahli, že v rebríčkoch bezpečnosti Slovenskej republike patrí popredné miesto v Európe.

Neuplynul ani týždeň a televízna správa o vlámaní troch tínedžerov do rodinného domu dôchodcu nenechala Kaliňáka chladného … akosi pozabudol na svoje vyjadrenia spred niekoľkých dní   a verejnosti podsunul informáciu, či skôr dezinformáciu o náraste množstva lúpeží, ktorým hrdinsky zabráni prijatím 2500 príslušníkov do policajného zboru . Nie je isté, či pozabudol na svoje vyjadrenia spred týždňa, keď navýšenie počtu policajtov spájal s nelegálnou migráciou a hrozbou teroristických útokov alebo iba predpokladal, že nahlúpli občania zabudli, ale predsa len bezprostredne Slovensko nečelí náporu žiadateľov o azyl a ani nárastu počtu lúpeží a jeho predvolebné strašenie vyznievalo skôr ako nevydarený pokus o žart.

V piatok, keď Kaliňák sa rozhodol obšťastniť občanov vyjadrením k stavu v zdravotníctve a školstve, občan už nechápavo pokrútil hlavou, nakoľko  médiá informovali o smrti ďalšej neúspešnej oznamovateľky domáceho násilia .

Po pánovi ministrovi sa akoby zľahla zem , ani obraz ani zvuk . Polícia, podobne ako v iných prípadoch zavraždených násilným partnerom, zareagovala prostredníctvom hovorcu .   Na zabránenie tragédii stačilo možno málo poctivo vypočuť oznamovateľku , spracovať návrh na vzatie do väzby z dôvodu nebezpečného vyhrážania a požiadať o väzobné stíhanie páchateľa. Tento prípad vylepší štatistiku objasnenosti určite. Otázna je objasnenosť policajta, ktorý tomu mohol a mal zabrániť.

Kvalitnej práci polície nepomôžu vylepšené, ale ani pravdivé štatistiky ak sa z nich nikto nepoučí. Politikárčenie v ozbrojených zložkách vždy vedie k pokynom, príkazom, zákazom, ktoré zdeformujú a zmaria aj najušľachtilejšie úmysly každého policajta. Profesionalita, precíznosť a slušnosť sú v polícii, v posledných rokoch javom skôr ojedinelým . Kaliňákovi zrejme oveľa viac vyhovujú vyšetrovatelia a nadriadení pracovníci, ktorí ani neumožnia poškodeným stať sa procesnou stranou a ich podnet riadne vyšetriť.

Krádeže, sprenevery, obmedzovania práv, falšovania sa v súčasnej dobe bežne odmietajú akademickými úvahami vyšetrovateľov. Najčastejšie však sa pamätá na 30 dňovú lehotu, v ktorej má policajt má legitímne právo od podania trestného oznámenia vec vyhodnotiť a o nej rozhodnúť. Za 30 dní sa nemusí nič stať, alebo jedna guľka vyrieši všetko .

Historické, respektíve hysterické výsledky, ako sa preriekol pán minister v úvode tlačovky, sú výsledkom dlhoročných nesystémových zmien zavádzaných od roku 2003 a odchodom množstva kvalitných dlhoročných policajtov po zavedení nariadenia, že policajt musí splniť pokyn nadriadeného bez ohľadu na jeho zákonnosť .

Najväčším problémom polície je neodbornosť, ktorá v kombinácii s povrchnosťou nevedie ani k objasnenosti ani výsledkom …

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies