Kolíkovej reforma je v rozpore s princípom Európskeho Dohovoru o ľudských právach

Kolíkovej nie reforma, ale deforma justičného systému

Cieľom reformy z dielne Kolíkovej je zmarenie prístupu k súdu občanovi, ktorému Matovič a spol. postupne likviduje základné ľudské práva a zároveň korupčne,  cez blízke firmy, získať 400 miliónov EUR. bez obstarávacieho konania počas núdzového stavu.
Zavedenie Najvyššieho správneho súdu  do sústavy súdnictva znamená posilnenie právnej destability a zníženie právnej istoty. Najvyšší súd, ústavný sud a najvyšší správny súd budú tie isté právne predpisy vykladať v troch líniách. Padne vyše dvadsať okresných a väčšina krajských súdov.

Ľudia plačú pre dlhé súdne konania a je málo sudcov, tí sa sťažujú nad množstvom sporov.

Kolíková reformuje súdnictvo, aby zvýšila svoj vplyv na súdnu moc.

Včas a vhodne preložený sudca bude proste vďačný.
Súdna rada bude hodnotiť sudcu. Jej predseda Mazák už vyjadril nezávislosť výkladom, že počas núdzového stavu Ústava Slovenskej republiky neplatí. Núdzový stav je naďalej v platnosti.  Aj pohyb sudcov sa teda môže udiať nezávisle od Ústavy  – známa nečinnosť súdov. mlčia o tom, ako s nimi naložia.

Najskôr berú ľuďom ľudské práva a následné i prístup k spravodlivosti, ktorý spočíva v zavedení dostupnosti práva pre všetkých. Reforma je v rozpore s týmto princípom Európskeho Dohovoru o ľudských právach.

Súdy rozhodujú o množstve banalít. Systém opravných prostriedkov vedie každú smiešnosť od okresného cez krajský na najvyšší súd. A potom nazad, od okresu po najvyšší súd. Odvolania a obnovy konania iba za výslovne a jednoznačne určených podmienok. Ping – pong zdola nahor, zhora nadol .

Je správne, že u sudcov Majetkové priznania sa sprísňujú, ale prečo sa nezavádzajú aspoň na doterajšiu úroveň sudcov majetkové priznania pre poslancov, prezidenta, ministrov, štátnych tajomníkov, šéfov ústredných orgánov štátnej správy, policajtov, vyšetrovateľov, daniarov, colníkov, ale aj u Mazáka, resp. členov súdnej rady, najmä, ak podľa doterajších mediálnych poznatkom tam je najväčšia korupcia?

Racionálna reforma sa robí vždy aj v záujme úspor, ale Kolíková chce  na ňu vynaložiť 400 miliónov EUR. Pritom plánuje zrušiť asi 25 súdov, čiže by logicky mala ušetriť peniaze a rekonštrukcie sa dajú robiť cez prácu väzňov a nie cez firmy jej blízke, bez obstarávacieho konania za núdzového stavu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies