Kyselove postupy pri výkone dozoru v kauze Basternák už dávno mali byť predmetom záujmu OČTK, nie referenciou pri obhajobe postu špeciálneho prokurátora

„Koncovka prišla v roku 2020, kedy boli neprávoplatne odsúdení objednávatelia tejto vraždy, ”

konštatoval v rámci verejného vypočutia kandidát na špeciálneho prokurátora  Peter  Kysel.  Vyjadrenie sa týkalo vraždy Lászlóa Basternáka.

Podľa obžaloby si Roman Ostružlík objednal vraždu u Aleny Zsuzsovej preto, že sa rozhodol zbaviť svojho konkurenta vo voľbách a Alena Zsuzsová  zo zištných dôvodov vraždu zabezpečila.

Od začiatku konania Peter Kysel vedel, že László Basternák nebol Ostružlíkovým konkurentom, nakoľko vo voľbách nekandidoval, čiže nemal dôvod sa ho zbaviť.

Podľa výsluchov svedkov, Ostružlík nemal s Basternákom osobné spory a kvalifikované trestné oznámenia podané za nezákonné nakladanie s finančnými prostriedkami Mesta Hurbanovo pripravovali ľudia,  s dlhoročnými skúsenosťami napr. vodohospodárstve, ktorí sa podieľali na Ostružlíkovej predvolebnej kampani.

Prokurátor Kyseľ mal vedomosť o intenzívnych útokoch na Lászlóa Basternáka od roku 2003, kedy Roman Ostružlík ani nezvažoval vstup do politiky, dokonca mal v spise zdokumentované aj to, že tieto útoky silneli po realizácii veľkých investičných akcií.

Zištné dôvody Zsuzsovej spláchli výpovede,  podľa ktorých  so zabezpečením finančných prostriedkov na kampaň Ostružlíkovi pomáhala Zsuzsová.

Peter Kysel postavil obžalobu vo veci vraždy na jedinej výpovedi kajúcnika Zoltána Andruskóa, neodradili ho ani klamstvá vyvrátené v samom začiatku konania

Keď boli tvrdenia Zoltána Andruskóa  postupne všetky vyvrátené listinami, Peter Kyseľ prišiel s novým scenárom a aj novým svedkom, kajúcnikom Patrikom Puškom, drogovým dílerom, umiestnenom s Ostružlíkom na cele, ktorému sa mal Ostružlík pochváliť, prečo dal zavraždiť Lászlóa Basternáka.  Samozrejme Puškovi, ktorému hrozil vysoký trest, prisľúbili prepustenie z väzby.

Herec Puška nezvládol svoju úlohu, domotal nacvičený text  a na pojednávaní sa vyjadril, že  László Basternák ako hlavný kontrolór prišiel na  to ako rozkrádal Ostružlík so Zsuzsovou finančné prostriedky poskytnuté Mestu Hurbanovo z eurofondov.

Napriek okolnosti všetci zvyšní spoluväzni odmietli Puškovu verziu. Rozpadla sa aj rozprávka o tom, že Roman Ostružlík bol v pozícii, v ktorej by mohol rozhodovať o prostriedkoch z eurofondov, teda ich zneužiť. Sudca Hrubala uveril Patrikovi Puškovi.

Posledná verzia, odpremiérovaná v písomnom rozsudkunemôže konkurovať ani najplytkejšej mexickej telenovele. Sudca Hrubala ako motív konania Aleny Zsuzsovej uviedol, že vraždu Ostrúžlik dostal ako dôkaz lásky … Tento motív v rozsudku je rovnako zvrátený ako morálka a bezcharakternosť nielen prokurátora Kysela, ale aj nastavenie sudcu Hrubalu.

Falšovanie spisu

Celé konanie dozorované prokurátorom Kyselom bolo poznačené falšovaním spisu, uvádzaním nepravdivých tvrdení, o ktorých mal vedomosť, že popisované okolnosti sa udiali inak.  Prokurátora Kysela  aj sudcu Hrubalu z falšovania konania usvedčujú nielen listiny z konania, ktoré bežalo bezprostredne po vražde Lászlóa Basternáka, ale aj informácie z verejne dostupných zdrojov.

Všetky výpovede Zoltána Andruskóa boli vyvrátené už prípravnom konaní  a aj napriek tejto vážnej okolnosti podal obžalobu, ktorá sa nezakladala na pravde a trval na svojich tvrdeniach  ako on vraví  „do koncovky“.

Ako môže takáto osoba vôbec pôsobiť na pozícii prokurátor?

Ak vezmeme do úvahy len údajný motív Ostružlíka zbaviť sa politického rivala vo voľbách zistíme, že údajný motív vraždy je čistou fabuláciou.

Všetci svedkovia uvádzali že László Basternák nekandidoval vo voľbách, nakoľko mal v tom čase veľmi naštrbenú povesť. Ešte aj jeho manželka vypovedala, že nekandidoval vo voľbách.

Zo všetkých  listín evidovaných v súvislosti s voľbami vyplývalo, že Ostružlík nemal dôvod sa nikoho zbaviť.

Takto by sme mohli pokračovať vetu po vete … Čo veta, to klamstvo vyvrátené už v prípravnom konaní.

Po oboznámení sa so spisom, ktorý prokurátor Kysel nazval koncovkou, každého musí prepadnúť hrôza nakoľko si uvedomí, že prokurátor Kysel je zvrátený zmätok, schopný všetkého.

Z verejného vypočúvania prokurátora JUDr. Petra Kysela však aj nestranný zistil, že jeho pohľad na výkon prokurátora odporuje nielen ľudským právam, ale aj zásadám právneho štátu.

V právnom štáte by  výkon  dozoru aký predviedol vo veci Basternák bol koncom jeho prokurátorskej kariéry a dôvodom na trestné stíhanie za marenie spravodlivosti a zneužitie právomocí verejného činiteľa.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies