Minister školstva predstavil viaceré opatrenia na modernizáciu školstva

Bilingválne triedy na stredných školách, otvorenie trhu s učebnicami či digitalizácia školstva. To sú len niektoré kroky, ktoré predstavil na tlačovej konferencii s témou Moderné školstvo minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Medzi ďalšie strategické opatrenia, ktorým by sa malo ministerstvo venovať v tomto volebnom období, zaradilo aj debyrokratizáciu či umožnenie žiakom s mentálnym znevýhodneným študovať na stredných školách odbory, ktoré budú zmysluplnejšie a majú väčšie uplatnenie v praxi. Minister podotkol, že vychádzajú zo všetkých zverejnených dokumentov, akými sú programové vyhlásenie vlády, program strany Sloboda a Solidarita či Učiace Slovensko.

Minister pripomenul, že prvú fázu otvorenia trhu s učebnicami spustili ešte pred letom a do oblasti už investovali približne 16 miliónov eur. V druhej a tretej fáze je v pláne otvoriť trh s učebnicami aj pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Doplnil, že pre druhý stupeň by mal byť trh otvorený od budúceho roku. Gröhling vyzval, aby aj tí, ktorých učebnice boli odmietnuté v minulom vládnom období, podali žiadosti znova. Pripomenul, že učebnice budú posudzovať do marca 2021.

V pláne ministerstva je aj spomínané zjednotenie regionálneho školstva pod ministerstvo školstva, keďže je to nevyhnutný krok k prevzatiu zriaďovateľských pôsobností pri niektorých druhoch škôl a školských zariadení. Dôsledkom toho rozhodnutia by bolo zjednotenie a sprehľadnenie financovania regionálneho školstva. Zmena by mala prispieť aj k lepšej diagnostike pre zapísanie dieťaťa do špeciálnej základnej školy alebo špeciálnej triedy základnej školy.

Medzi plánované opatrenia patria aj osobitné príplatky učiteľov za kvalitu a výkon. Zohľadniť by sa však mali aj ďalšie špecifiká. Doplnil, že v súčasnosti rokujú s Ministerstvom financií SR a pracujú na legislatívnych úpravách.

Zhrnutie 12 oblastí, ktorým sa chce ministerstvo venovať v tomto volebnom období:

Otvorený trh s učebnicami – aj pre 2. stupeň základných škôl a neskôr aj pre stredné školy;
Digitalizácia – digitálne technológie by mali byť k dispozícii pre učiteľov aj žiakov v špeciálnych učebniach s možnosťou zapožičania techniky aj domov;
Zmena v obsahu vzdelávania – rozdelenie obsahu vzdelávania na tri cykly;
Debyrokratizácia – zníženie byrokratických úkonov a administratívy na školách;
Optimalizácia – školy by sa mali zlučovať pod väčšie celky;
Zlúčenie organizácií, ktoré patria pod ministerstvo školstva;
Modelová škola – tá by mali byť v najbližších mesiacoch;
Zjednotenie financovania regionálneho školstva pod rezort školstva;
Materské školy – dobudovanie materských škôl a aj zvýšenie príspevku na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej materskej škole;
Inklúzia a desegregácia – viac podporných tímov na školách;
Vysoké školy – nová metodika financovania škôl, internacionalizácia vysokoškolského prostredia;
Ohodnotenie učiteľov – osobitné príplatky za kvalitu či výkon.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies