Obžaloba Kočnera sa rozpadá na podstrčených dôkazoch a krivých výpovediach – 2.časť

Minulo týždňové pojednávania, ktoré vniesli  do konania vraždy viac svetla a vyplavili kal zákulisných  diletantsky pripravených spravodajských aktivít, oveľa viac poškodili reputáciu našich orgánov činných v trestnom konaní, predstaviteľov justície ako je v právnom štáte únosné.  Prejednávanie obžaloby voči Kočnerovi, prípadne Zsuzsovej v súčasnosti evokuje aj u nezainteresovaného opäť otázku, či vôbec prokurátor a senát ŠTS v Pezinku naštudoval rozsiahly spisový materiál vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Čítanie zápisníc z výpovedí  svedkov, ktorí vykonávali sledovanie baru Next Apache  dáva odpoveď na indície o tom, do akej miery NAKA zasahovala do prípravy rôznych hypotéz, dokonca sa podieľala na pochybnom spôsobe získania dôkazov, na ktorých založila tvrdenie o objednávke vraždy. Preto je potrebné veľmi stručne a autenticky predstaviť významné pasáže z výpovedí troch agentov, ktorých  média nazývajú Kočnerovým komandom.  Sledovanie v roku 2016 v skutočnosti vykonávali osoby, ktoré pracovali pre oficiálne spravodajstvo.

Výroba megaprocesov vraždy a zmeniek na objednávku

Sledovanie

Na pojednávaní dňa 22.1.2020 boli vypočutí svedkovia JUDr. Miroslav Kriak a Mgr. Mlynarčík. Z výpovede svedka Kriaka a jeho odpovedí na otázky vyberáme autentické znenie podstatných častí výpovedí:

 „Ako som sa v úvode vyjadril, bolo to koncom roku 2016. Vtedy to celé začalo.“

 „Na prelome rokov 2016, 2017 ma oslovil bývalý riaditeľ kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth s požiadavkou na vytvorenie skupiny, ktorá by sa podieľala na sledovaní, paparazzovaní, on to nazýva tak, ale vo verejnosti sa ujalo slovo sledovanie, tak ja budem sa držať tohto pojmu, ktorý mi je aj bližší.

Predmetom alebo resp. účelom vytvorenia tejto skupiny mal byť postup proti drogovej kriminalite, proti drogám, či už užívateľom alebo distribútorom a druhý dôvod, resp. druhý dôvod bol únik skutočností z bezpečnostného štátneho aparátu. Tretí dôvod bolo spravodajské zabezpečovanie určitých stretnutí, nejaká akási ochrana. K tomu ale nikdy nedošlo, to znamená ten tretí dôvod sa nikdy nenaplnil, taká požiadavka nikdy nevzišla.

Svoju činnosť sme začali, začali sme s monitorovaním ľudí, ktorí nám boli zadefinovaní v zadaní a skutočne počas tej našej činnosti, to znamená počas prvého polroka 2017, sme aj zachytili drogy a podľa vyjadrenia Petra Tótha aj relevantného distribútora týchto drog, a takisto v jednom prípade aj únik informácií. “

JUDr. Miroslav Kriak pred súdom takto uviedol, aké zadanie dostali a  následne povedal, že do toho baru išli preto, lebo tam môžu chodiť novinári, politici a verejne činné osoby. Predsedníčka senátu Kriaka vyzvala, aby uviedol spojitosť medzi zadaním, novinármi, verejne činnými osobami a politikmi.

„My sme prvýkrát do tohto baru išli, keď kulminovala kauza Čistý deň. V médiách sa objavili dve mladé dievčatá, matka jedného z nich verejne na kamery povedala, že jej dcéra bola zdrogovaná. Následne sa mala niekde objaviť, to mi poslal vlastne Peter Tóth, túto informáciu, na Havajských ostrovoch. Bola to chovankyňa resocializačného centra a bolo mi to samozrejme divné, každému by to bolo divné, ako sa také dievča, ktoré navyše vyzerá byť závislé na drogách, ocitne v takej destinácii. Vtedy, vlastne nejak tesne predtým zarezonovala v médiách aj tá komunikácia medzi nemenovaným poslancom Národnej rady a touto mladou slečnou.

No a to zadanie, ja už teraz by som nerád ho nejak presne hovoril, lebo by som ho mohol aj popliesť, ale súviselo nejak s tým, že… totižto, aby ste tomu, pani predsedkyňa, rozumeli, ten bar, potom tam ešte bol jeden objekt, sa nachádzali na tej istej ulici a na tej istej ulici v tých dvoch objektoch sme neskôr zachytili aj toho drogového dílera, ktorého tak označil Peter Tóth, že je to drogový díler. O týchto osobách zrejme sa vedelo, že chodia do tohto baru, preto sme tam boli poslaní.“

Podľa zadania mal Kriak a spol. skupina sledovať bar Next Apache a Kaviareň „U Krajniaka“. Nemenovaným poslancom bol Boris Kollár.
Drogový díler, v spise označený ako „Milan“ bol podľa záberov na fotografiách Martin Jurika, odsúdený kupliar a drogový díler, ktorý mal blízko k Danielovi Lipšicovi.

 

Obžaloba Kočnera sa rozpadá na podstrčených dôkazoch a krivých výpovediach – 3.časť

Podľa časti spisu zo sledovania, návštevníkmi baru boli Next Apache boli  Daniel Lipšic, Milan Krajniak, Boris Kollár, Egon Gál, Peter Zajac, novinári Štefan Hríb,  Martin Mojžiš, Eugen Korda, Mirek Tóda, bratia Pčolinský, Andrea Andrejuvová, bývalý riaditeľ  rádia Slobodná Európa a dvaja anglicky hovoriaci páni, ktorých mená nie sú v spise uvedené a ďalší.  Pri monitorovaní baru Next Apache na základe komunikácií, ktoré zabezpečili na zvukových nosičoch vzhľadom k závažnosti obsahu  začali monitorovať aj  kaviareň „U Krajniaka“. Z obsahu vyplývalo, že návštevníci týchto barov sú súčasťou skupiny, ktorá pripravuje protesty a rieši pád vlády.

JUDr. Kriak,  Mgr. Mlynarčík, Dr. Škrípa, Mgr. Tóth plnili zadanie štátu

Správa zo sledovania Jána Kuciaka nezodpovedá popisu elitných spravodajcov pred súdom. Jána Kuciaka intenzívne od rána do neskorého večera monitorovali takmer dva týždne a vyhotovovali k tomu relevantné množstvo fotografií, na základe popisu interiéru domu Jána Kuciaka, je možné predpokladať, že v dome mala SIS osadené odpočúvacie zariadenia.   Sledovanie Jána Kuciaka bolo súčasťou viac ako ročného sledovania, z ktorého boli v súlade so zažitými spôsobmi komunikácie  v kontrarozviedke.    

Laická aj odborná verejnosť po prvý krát môže sama posúdiť, do akej miery sú tvrdenia a dôkazy o zadaní sledovania novinárov Mariánom Kočnerom presvedčivé ako dôkaz o objednaní vraždy Jána Kuciaka. Taktiež sa dozvedáme, že Peter Tóth je skutočne aktívnym pracovníkom SIS, aj keď v inej pozícii a že aktívne spolupracoval na spravodajskej činnosti a spolupráci s útvarmi NAKA pri zorganizovaní domovej prehliadky a produkovaní dôkazov, ktoré mali byť použité pri usvedčení Mariána Kočnera.

Svedectvo a zavádzanie súdu „profesionálom“ JUDr. Kriakom

Myslieť si, že vo veci sledovania Jána Kuciaka prišiel vypovedať pred súd zastrašený svedok, ktorý sa celý trasie od strachu kvôli následkom  krivej výpovede je absolútna naivita a ilúzia, ktorej neuverí ani laik , alebo povrchný čitateľ. Pred ŠTS sa postavil profesionál, ktorý svoju kariéru začínal na sledovacom oddelení totalitnej Štátnej bezpečnosti, odkiaľ prešiel do SIS  a v dobe sledovania plnil úlohy pre Kriminálny úrad Finančnej správy, kde prešiel v roku 2012.

Osobe JUDr. Kriaka sa venoval vyčerpávajúcim a profesionálnym spôsobom na svojom portály GINN Martin Daňo. Niet divu, že si zaslúžil pozornosť za svoje aktivity presne tým spôsobom, ako to totalitné služby robia: stíhanie za hlúposti a odvracanie pozornosti od skutočných dôvodov prenasledovania. Na stránkach GINN nájdeme skutočne podstatné informácie k tomu, čo si máme myslieť o činnosti a najmä výpovedi JUDr. Kriaka pred súdom.

Pri hodnotení svedeckej výpovedi svedka JUDr. Kriaka, jej pravdivosti  a vierohodnosti, musíme si položiť otázky, ktoré on na súde nedostal, a zrejme by na tieto otázky ani nedal odpoveď:

Odkiaľ Peter Tóth vedel, že vedie akciu Apach zameranú údajne na sledovanie drogovej stopy?

Odkiaľ Peter Tóth vedel, že sledoval novinárov Hríba, Kordu, Vagoviča, Tódovú, Daniša a Valčeka?

Odkiaľ Peter Tóth vedel, že ho môže osloviť na „ fušku“ spoliehajúc sa na svoje SIS -kárske krytie?

Prečo Kriak, podobne ako ďalší členovia komanda tvrdí,  že považovali Tótha za legálneho zástupcu SIS?

Prečo Kriak hovoril dvojzmyselne, že Tóth síce nebol šéf kontrarozviedky, ale pracoval v SIS?

Prečo tvrdil, že sledovanie Kuciaka robili len na oko a vymýšľali k tomu fantázie od stola a fabulovali?

Kriak nevedel, že vykonáva sledovanie nad rámec svojich oficiálnych povinností a zneužil svoje právomoci a postavenie na nelegálnu činnosť?

Prečo tvrdil, že výsledky sledovania v jedinom exemplári  odovzdal Tóthovi, keď je zjavné, že Tóth nemal dostať celé sledovanie tak ako je to v trestnom spise?

Prečo tvrdil, že  výstupy boli robené na jedno USB, keď je zjavné že v rámci svojej oficiálnej úlohy ich musel odovzdať aj v práci ?

Ako môže profesionál s jeho praxou klamať na súde o tom, že naivne dôveroval Tóthovi a nevedel vyhodnotiť sledovanie Kuciaka ako nelegálnu činnosť?

Na tieto otázky prichádza celý rad logických odpovedí. Sledovanie baru Next Apache  bolo objednané pod zámienkou zistenia drogovej stopy, pričom zameranie sa týkalo monitorovania politikov: Krajniaka, Lipšica, Pčolinského, Kollára, Zajaca, Bútoru a ich kontaktnej siete, ktorá sa schádzala v bare Next Apache a u „Krajniaka“.

Kočner objednávku na sledovanie novinárov nezadal, Tóhta riadil a úkoloval Kriak

Tóth,  a vonkoncom nie Kočner, sledovanie neobjednali. Kriak a jeho skupina sledovanie realizovala na základe oficiálneho poverenia. Pravidelné stretnutia s funkcionárom polície Málikom neboli len ranné kávičky o autách, rybačke a pekných ženách, ale riadna spravodajská komunikácia.

Zadanie cez Kriakovu subordinačnú linku muselo prichádzať z prostredia úradu vlády alebo niektorej vládnej agentúry, za ktorou musela byť vyslovene politická objednávka a vysoký predstaviteľ štátu.

Kriak, ktorý je veľmi inteligentný a mimoriadne skúsený dôstojník služby, vedel, že túto Pandorinu skrinku na súde nikto nebude otvárať a vedel aj to, že bude ťažké ho usvedčiť z klamstva alebo krivej výpovede.

Kriakove  skúsenosti, ale ukazujú, že  príbeh a legenda o Tóthovej objednávke je príbehom, ktorú obžaloba potrebuje a preto solidárne svedčil spôsobom, ktorým urobil zo seba neuveriteľne naivného a dôverčivého radového sledovača, ktorý zo zvyku rešpektoval Tótha ako SISkársku autoritu. Rozvetvovanie príbehu o sledovanie novinárov, z ktorých vylúčili Valčeka a neskôr spomenutým alibistickým spôsobom doplnili pár fotiek na Tóthovu objednávku je naozaj ako z lacného románu do kapsy.

Profesionálni agenti pre verejnosť zahrali na súde divadlo, v ktorom vystupovali ako ochotníci zo začínajúcej kancelárie súkromného očka. Ak ku prezentovanej  rozprávke pripočítajme nepremyslené vyjadrenia o jedinom USB kľúči, ktorý odovzdal Tóthovi a domyslíme, akým spôsobom tento kľúč putoval pokým sa dostal do spisu, kde sa však  ocitol vo verzii s kompletným, respektíve  starostlivo naaranžovaným obsahom , doplneným  správami  aj z baru Apache, výpoveď Kriaka nemôže súd vyhodnotiť ako ani ako vyčerpávajúcu ani ako dôveryhodnú.

V súvislosti so sledovaním novinárov, k výpovediam ostatných členov tímu, ktorí vraj „cvične“ začali sledovaním Martiny Ruttkayovej a následne pokračovali s ostatnými, podal vysvetlenie Peter Tóth vo výpovedi zo dňa 9.10.208 a 26.11.2018,pri odovzdávaní USB kľúča.

 

Peter Tóth sa vyjadril aj k tomu, čo sa s týmto USB kľúčom dialo. K uvedenému vypovedal dňa 25.3.2019 a uviedol kde uviedol:

Z rozprávky do rozprávky s Kriakom  

Komando vedené Kriakom na súde prednieslo slaboduchú rozprávku učesanú do zrozumiteľnej podoby, ktorú nikto nemal ani skúmať a ani spochybniť. Avšak po preverení a rozkreslení schémy tejto komunikácie, pokiaľ dosadíme aj kvalitu a skúsenosti ľudí z tohto komanda, ako aj fakt, že na začiatku niekto skutočne oficiálne objednal sledovanie v bare Next Apache, tak ten príbeh o zadaní sledovania  Kočnerom je holým nezmyslom.

Príbeh o originálnom USB kľúči, ktorý vraj Tóth dostal v jedinom exemplári a prechovával dostal vážnu trhlinu, keď Tóth priznal, že do jeho obsahu zasahoval a upravoval ho. Z expertízy tohto kľúča mali kriminalisti minimálne zistiť z vlastnosti dokumentu. Zároveň z metadát fotografií mali zistiť dátum vzniku a úpravy dokumentu, ako to vie urobiť  akýkoľvek užívateľ. Polícia v čase prevzatia kľúča nevykonala základné zaisťovacie úkony.

Prokuratúra priložila k obžalobe digitálne médium, zhotovené za pochybných okolností, ktoré bolo reprodukované, upravované, k obsahu ktorého sa žiadny oficiálny zadávateľ, u ktorého bol Kriak v služobnom pomere nevyjadril.

Nafúknutá bublina o tom, že obžaloba predložila dôkaz o objednaní vraždy Kuciaka z fotografií, ktoré Kočner odovzdal Zsuzsovej spľasla. Tóth tieto údaje Kočnerovi nikdy nezadal, s Alenou Zsuzsovou nekomunikoval, tá nemala počítač. Rozprávka o prezentácii fotografie Kuciaka pred Andruskóm je zasa len ďalší blud, ktorý niekto vymyslel, olepil s všeobecne známymi údajmi z médií a postavil na fikcii objednávku vraždy.

Kontra sledovanie

Skutočne závažným poznatkom z výpovedí členov komanda je ten, ktorý celkom zanikol. Týka sa zisteného kontra sledovania, keď ich evidentne niekto fotografoval a sledoval.

Skupina významných politikov ako Lipšic, Krajniak, Kollár, Pčolinský, prípadne anglicky hovoriaci páni, z ktorých jeden bol bývalým riaditeľom rádia Slobodná Európa, úplne prirodzene zachytila svoje sledovanie a  za účelom zistenia kto je za sledovaním zmobilizovala vlastné spravodajské mechanizmy.  Bolo by naivné predpokladať, že kto je za sledovaním aj nezistili. Podobne je naivné myslieť si, že vzniknutú situáciu nevedel Kriak vyhodnotiť.

Do tejto vážnej situácie so spravodajskými pozíciami má naivne sa tváriaci Tóth vsunúť banálnu objednávku na doplnenie sledovania Kuciaka.  Kriak sledovanie urobí ako fušku, inkasuje sumu od Tótha sumu cca. 40 tisíc eur, ktorú mal dostať od Kočnera a vydá Tóthovi  v jednom exemplári USB kľúč s nejakými  rozmazanými fotografiami a fabulovanou fantáziou, ktorú ešte Tóth upravil.

Elitní spravodajcovia to dali na debila alebo považujú za hlupákov občanov?

Pri plnení spravodajských zadaní sú vedľajšie produkty jednoducho neprípustné, pretože väčšinou ide o iné hodnoty a priority. 

Príbeh sledovania, ktorý predložila prokuratúra je scenárom pre telenovelu a nie kvalifikovaným výstupom agentov so skúsenosťami Kriaka. Kriak vie, že vzhľadom k zadávateľovi, ktorým bol … nikto ho nedemaskuje. Nikto systematicky nevyhodnotí jeho svedeckú výpoveď, nikto jeho výpoveď nebude konfrontovať s ostatnými členmi sledovacieho komanda, nakoľko nielen obžaloba, ale aj obidve strany politického spektra potrebujú jeho nezmysli na odsúdenie Kočnera.

Súd výpoveď k vzniku a k pohybu fotografií a USB kľúča, keďže  je plná rozporov a klamstiev jednoducho nemôže akceptovať, minimálne preto, lebo jeho tvrdenia vyvracajú listiny žurnalizované v trestnom spise.

MIMORIADNE: Róbert Kaliňák opustil Slovensko. Nadobro?

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies