Vláda a hlavný hygienik nezabezpečili súlad svojich príkazov so zákonmi, ale zobrali ľuďom možnosť domôcť sa práva

Nechcete ukazovať test zamestnávateľovi? Takýto je právny stav

Terajšie celoplošné testovanie bolo robené na odlišnom právnom základe ako celoplošné testovanie v novembri 2020. Odvtedy vláda a hlavný hygienik nezabezpečili súlad svojich príkazov so zákonmi, ale zobrali ľuďom možnosť domôcť sa práva.

Posledná perla právnej absurdity pochádza z vyhlášiek pána Mikasa č. 14/2021 a 36/2021, ktorými boli stanovené príkazy preukazovať sa testom zamestnávateľovi a pri vstupe po priestorov do 2. a do 7. februára 2021.

V § 2 ods. 6 týchto vyhlášok pán hlavný hygienik Mikas určuje, že pokiaľ sa zamestnanec nepreukáže pri vstupe do práce negatívnym testom alebo čestným vyhlásením o výnimke, tak sa jedná o nesplnenie požiadavky bezpečnosti a ochrany pri práci na strane zamestnanca.

Také niečo však nemôže určiť Úrad verejného zdravotníctva, ale iba zákon alebo zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a lekárom, a to tiež iba v prípade, ak príslušné opatrenie je spôsobilé zvýšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Preukazovanie sa negatívnym testom však NIE JE spôsobilé zvýšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, práve naopak. Rýchlotesty používané pri plošnom testovaní vykazujú iba 1% nakazených, PCR testy ukazujú v rovnakom čase 20% nakazených. Takže vyhláška pána Mikasa umožní chodiť do práce približne 90%-tám všetkých nakazených, pričom nebudú za nakazených považovaní a budú infikovať ostatných.

Nakoľko však predmetná vyhláška bola zverejnená predpísaným spôsobom, je platná, kým ju nejaký príslušný orgán nezruší. Takže, hoci je vyhláška pána Mikasa protiprávna, pokiaľ je zverejnená a nezrušená, je pre pracujúcich záväzná a absenciu pre nepredloženie testu bude zamestnávateľ považovať za nevykonávanie práce, čiže dôvod na neplatenie mzdy. Zamestnanec môže podať žalobu a domáhať sa neplatnosti vyhlášky, avšak to bude spor na veľa rokov.

Pán Mikas bude musieť za svoje rozhodnutia niesť zodpovednosť. Generálna prokuratúra už začala nesmelo na protiprávnosti jeho vyhlášok poukazovať.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies