Vláda SR povoláva Armádu Rakúskej republiky na testovanie COVID-19

Pochybuje ešte niekto z vás (keď si prečítate včerajšie rozhodnutie Vlády SR), že Matovič buduje absolutistickú moc, podľa môjho názoru tak, ako hitler v 1939 roku?

Vláda SR dnes povoláva Armádu Rakúskej republiky na testovanie COVID-19

Viď na web Úradu vlády SR /Rokovania/schôdze vlády 30.10.2020/vlastný materiál/návrh uznesenia:

Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov
ozbrojených síl Rakúskej republiky na území Slovenskej republiky za
účelom zabezpečenia pomoci ozbrojeným silám Slovenskej
republiky pri príprave a vykonaní celoštátneho testovania
obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť
ochorenia COVID-19 v čase a v rámci odstraňovania následkov
núdzového stavu

A.1.
NÁVRH
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. … z …
k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl Rakúskej republiky
na území Slovenskej republiky
za účelom zabezpečenia pomoci ozbrojeným silám Slovenskej republiky pri príprave a vykonaní celoštátneho testovania obyvateľstva
na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19
v čase a v rámci odstraňovania následkov núdzového stavu
Číslo materiálu:
Predkladateľ: minister obrany
Vláda
A. schvaľuje
súhlas s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl Rakúskej republiky na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia pomoci ozbrojeným silám Slovenskej republiky pri príprave a vykonaní celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase a v rámci odstraňovania následkov núdzového stavu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies