Komunikácia v aplikácii Threema medzi Alenou Zsuzsovou a Mariánom Kočnerom, 1.časť

Prepis časti  komunikácie, ktorá podľa obžaloby usvedčuje Mariána Kočnera z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

V dňoch 18.- 19. mája  bude na ŠTS v Pezinku pokračovať  prejednávanie obžaloby vo veci vraždy Jána Kuciaka čítaním vybratých častí komunikácie v aplikácii Treema, ktoré podľa obžaloby usvedčujú Mariána Kočnera  a Alenu Zsuzsuovú z objednávky a sprostredkovania vraždy.

Samozrejme, nezávislá predsedníčka senátu pripustila iba niekoľko správ vytrhnutých z kontextu, , pretože pokiaľ by pani sudkyňa pripustila do konania celú komunikáciu v aplikácii Treema, verejnosť by si možno vypočula zopár vulgarizmov, ale pochopila by, že Alena Zsuzsová nie je sprostredkovateľkou vraždy a Marián Kočner objednávateľom.

Pani sudkyňa má však oveľa väčší problém, pri vypočúvaní expertov z Europolu sa preukázalo, že telefóny prevzali bez riadneho zabezpečenia a po ich zaistení bolo s nimi  manipulované. V svojej bohorovnosti si pravdepodobne neuvedomila, že informácie z utajeného výsluchu expertov preniknú na verejnosť.

Šesť verzií komunikácie v aplikácii Treema

Pani sudkyňa, najskôr komunikáciu z aplikácie Treema ako dôkaz odmietla. Dokonca jej prístup k návrhom na vykonanie dôkazov evokoval, že má záujem konať v súlade so zákonom.  V čase rozhodovania, vo verejnom priestore lietalo šesť verzií komunikácie, a senát si uvedomoval, že v zmysle zákona prepis komunikácie nie je možné akceptovať ako dôkaz v trestnej veci. Po niekoľkých pojednávaniach, zmenila názor a rozhodla, že pripustí časť komunikácie z verzie, ktorá je na súde.

Kvalitne naprogramované bohabojné médiá hovoria „o novej Kočnerovej Treeme“. Treemu predsa nie je možné doplňovať.

Ako je možné, že v čase keď sa bude preukazovať Kočnerovi vina komunikáciou čítaním z aplikácie Treema, riešia komunikáciu Kočnera so Zsuzsovou?

 Údajné zabezpečenie vykonávateľov

Táto časť má preukazovať akým spôsobom dohadovali vykonávateľov vraždy. Podľa chorých hláv majster je Andruskó a robotníci sú Szabó a Marček.

V tejto súvislosti Alena Zsuzsová niekoľkokrát vypovedala, že celá komunikácia sa týkala výlučne rekonštrukcie detskej izby, ktorú realizovala počas pobytu dcéry na lyžiarskom pobyte. Jej tvrdenia mohlo potvrdiť minimálne desať ľudí, ktorí rekonštrukciu detskej izby realizovali. Susedia, respektíve priateľky jej matky, ktoré sa po rekonštrukcii boli pozrieť ako izbu prerobili, dokonca v mobile mala fotografie zrekonštruovanej izby, ktoré posielala Mariánovi Kočnerovi. Žiadny zo svedkov nebol k uvedenej konverzácii vypočutý.

V súvislosti s rekonštrukciou obžaloba poukazuje aj na ďalšiu komunikáciu,  v ktorej sa Kočner zaujíma o cenu rekonštrukcie, pretože podľa obžaloby aj komunikácia o cene prác súvisí s vraždou.

O cene prác komunikovali z toho dôvodu, že rekonštrukciu hradil Marián Kočner.

Zuby v sne znamenajú smrť  

Prezentácia komunikácie pred súdom, o sne Aleny Zsuzsovej v súvislosti so zubami, z ktorej podľa obžaloby jednoznačne vyplýva,  že hovorili o smrti Jána Kuciaka, ako dôkaz o sprostredkovaní a objednávke vraždy odporuje nielen trestnoprávnej legislatíve, ale najmä zdravému rozumu.

Aj z vyššie uvedenej konverzácie, z ktorej nespochybniteľne vyplýva, že nehovorili a neriešili žiadne vraždy,    bolo vytrhnutých iba niekoľko správ, ktoré sú momentálne prezentované ako komunikácia súvisiaca s vraždou Kuciaka.

Podobným spôsobom zo šestnástich dní komunikácie, vytrhli nesúvisiace vety, na základe ktorých sa rozhodli odsúdiť dvoch ľudí, ktorí evidentne s vecou nič nemali na dvadsaťpäť ročné tresty až doživotie.

nasledujúce:

Komunikácia v aplikácii Threema medzi Alenou Zsuzsovou a Mariánom Kočnerom, 2.časť

Prepis Threema – časť komunikácie, ktorá podľa obžaloby usvedčuje Mariána Kočnera z objednávky vraždy Jána Kuciaka

Prepisy  zo šestnástich dní komunikácie medzi Mariánom Kočnerom, z ktorých súd zostavil usvedčujúci dôkaz o objednávke vraždy. Z komunikácie jednoznačne vyplýva, že riešili zber hárkov potrebných na založenie strany, texty o Kočnerovi, rekonštrukciu detskej izby.

JUDr. Sabovej, ktorá evidentne odmieta intenzívne dokazovanie, rozhodli sme sa pomôcť – zverejnením všetkých dôkazov, z ktorých jednoznačne vyplýva Kočnerova a Zsuzsovej nevina.

Pretože v súčasnosti pani predsedníčka Sabová koná spôsobom odporujúcim základným normám právneho štátu, ktorý ani zďaleka nemôže konkurovať vedeniu procesov v päťdesiatych rokoch,  redakcia zverejní nielen komunikáciu v aplikácii Treema, ale aj podstatné listinné dôkazy o nevine Zsuzsovej.

Komunikácia v aplikácii Threema medzi Alenou Zsuzsovou a Mariánom Kočnerom, 2.časť

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies