Vzbúrené reštaurácie sa obrnili právnikmi: Náš segment nie je šíriteľom nákazy, nebudeme páchať ekonomickú samovraždu

Niekoľko reštaurácií a fitnescentier na Slovensku aj napriek opatreniam otvorilo. Sú pripravené vzdorovať, až kým vláda nezapne lockdown.

Košická reštaurácia Domček Ťahanovce otvorila 8. decembra pre svojich zákazníkov aj vnútorné priestory. „Mám najatú právnu kanceláriu, ktorá ma bude zastupovať v prípade nejakých problémov,“ opisoval pre HN dnes okolo obeda majiteľ prevádzky Braňo Jura. Je jedným z členov iniciatívy Bojujeme za naše gastro, ktorí sa rozhodli v utorok otvoriť dvere aj napriek súčasným pandemickým opatreniam.

Inšpiráciou podľa zakladateľa iniciatívy Miroslava Heredoša bolo otvorenie reštaurácií v Českej republike. „Ďalším impulzom je, že vláda Igora Matoviča nerokuje s nami na takej úrovni, ako by sme si predstavovali. Tiež sme zistili, že náš segment nie je šíriteľom nákazy, v reštauráciách sa nakazilo 20 ľudí. Reštaurácie sú ekonomicky na kolenách a musíme na seba upozorniť,“ hovorí Heredoš, ktorého organizácia združuje 600 spoločností. „Veľká väčšina z nich bude otvárať. Sme však za to, aby dodržiavali opatrenia, ktoré boli aktuálne na jar,“ dodal.

Viac vo videu:

Mikas posiela do reštaurácií kontroly, tie majú od právnika manuál, ako postupovať: Nevzdáme sa!

Reštaurácie a fitká sa odvolávajú na fakt, že núdzový stav bol na Slovensku predĺžený v rozpore so zákonom, a preto nevidia dôvod, prečo by mali byť ďalej zatvorené. Opierajú sa pritom o analýzu právnika.

„K predĺženiu núdzového stavu možno povedať, že okrem toho, že núdzový stav bol vyhlásený v rozpore s Ústavou SR, bol následne aj protiústavne predĺžený,“ uvádza v analýze advokát súkromnej advokátskej kancelárie Peter Weis a dodáva, že núdzový stav možno vyhlásiť najdlhšie na 90 dní, pričom nie je možné ho platne predĺžiť.

„Prečo potom vláda SR opätovne nevyhlásila núdzový stav, ale pokúša sa o jeho predĺženie? Odpoveď je jednoduchá, pretože nemôže. Núdzový stav nemôže byť opätovne vyhlásený za rovnakých podmienok, t j. na rovnakom území a z rovnakých dôvodov. Išlo by totiž o obchádzanie Ústavy SR,“ píše sa v dokumente.

Advokát však pripúšťa, že otvorenie prevádzok nie je úplne právne v poriadku: „Otvorením vašich prevádzok za aktuálneho, hoci aj protiprávneho stavu, žiaľ, porušíte právne predpisy, ktoré sú síce v evidentnom rozpore s právnym poriadkom SR v rovine ústavného práva, avšak kým nebude tento stav označený kompetentným orgánom (ústavným súdom) ako protiprávny, orgány verejnej moci budú oprávnené sankcionovať vás za takého konanie.“

Nepôjde však o trestný čin: „Otvorením vašich prevádzok sa však nenaplní skutková podstata žiadneho trestného činu, keďže samotným otvorením prevádzok nedochádza k šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, ani nedôjde k spáchaniu žiadneho podobného trestnému činu, nejde teda o konanie s následkami v trestnoprávnej rovine,“ dodal v analýze advokát.

Hlavný hygienik Ján Mikas včera na margo podnikateľov, ktorí otvorili svoje prevádzky povedal, že ide o nešťastné riešenie a zároveň upozornil, že budú prebiehať kontroly a takéto správanie nebudú tolerovať:

„Komunikoval som s regionálnymi hygienikmi, aby monitorovali situáciu, a v prípade, že sa takéto niečo potvrdí, budeme konať v súlade s platnou legislatívou.“ Za porušenie nariadenia hygienikov hrozí reštaurácii pokuta do 20-tisíc eur.

Prevádzky sú na kontroly pripravené. Advokát im vypracoval manuál, podľa ktorého majú postupovať. Ide o interný dokument pre všetky reštaurácie a fitká obsahujúci popis odporúčaného postupu v prípade vzniku konfrontačnej situácie v súvislosti s otvorením prevádzok.

Advokát Peter Weis: Ak Vás v súvislosti s otvorením Vašej prevádzky navštívi polícia, pracovník SOI, hygieny, úradu práce, alebo ktokoľvek, kto o sebe tvrdí, že vykonáva verejnú moc, postupujte nasledovne:

1. Situáciu od začiatku dokumentujte, najlepšie zvukovým záznamom (o zaznamenávaní čo najskôr informujte zaznamenávanú osobu vykonávajúcu verejnú moc);
2. Vyzvite osobu vykonávajúcu verejnú moc, aby sa preukázala služobným alebo iným preukazom či dokladom preukazujúcim jej príslušnosť k orgánu verejnej moci (iné osoby, napr. pracovník SBS, nie sú oprávnené vykonávať vo Vašej prevádzke žiadne úkony);
3. Vyzvite osobu vykonávajúcu verejnú moc na predloženie dokumentu, na základe ktorého u Vás vykonáva úkony (oznámenie o začatí kontroly, poverenie, či príkaz na vykonanie služobného zákroku, a pod. Ak ide napr. o zásah privolanej polície, alebo ak osoba nedisponuje listinným dokumentom, na základe ktorého u Vás vykonáva úkony, požiadajte ju o ústne vysvetlenie);
4. Ak z predloženého dokumentu, alebo z ústneho vysvetlenia nevyplýva, v akej veci a v akom rozsahu osoba vykonávajúca verejnú moc vykonáva úkony vo Vašej prevádzke (napr. čo konkrétne sa v prípade kontroly kontroluje – v akej veci sa začína kontrola), požiadajte ju o (najlepšie písomné) doplnenie predmetnej informácie na mieste;
5. Oznámte osobe vykonávajúcej verejnú moc, že vo veci máte právneho zástupcu, predložte jej fotokópiu nášho stanoviska a požiadajte ju, aby v ďalšom priebehu veci komunikovala výhradne s našou advokátskou kanceláriou;
6. Strpte vykonanie úkonov a osobe vykonávajúcej verejnú moc poskytnite požadovanú súčinnosť (umožnite jej vstup do priestorov prevádzky, poskytnite jej požadované informácie a vysvetlenia, predložte jej požadované dokumenty, umožnite jej vyhotoviť si kópie dokumentov a zaznamenávať priebeh vykonávania úkonov. Ak si osoba vykonávajúca verejnú moc vyžiada odovzdanie technického nosiča, vzorky, alebo originálu dokumentu, žiadajte potvrdenie o ich odňatí);
7. Odmietnite riešenie veci v blokovom konaní a neprevezmite blok o uložení pokuty;
8. Informujte nás o vyššie uvedených skutočnostiach.

Na záver advokát doplnil, že ÚVZ nemá právo prevádzky zatvoriť: „Úrad verejného zdravotníctva nemá kompetenciu zatvoriť Vašu prevádzku. Môže vám uložiť pokutu, ale nemôže Vás fyzicky donútiť zatvoriť Vašu prevádzku.“

Weis & Partners: Ide o prejav zúfalstva a riešenie ich vlastnej ekonomickej situácie v čase, keď im štát nepomáha

Komentár právnickej kancelárie Weis & Partners k aktuálnemu dianiu:

Iste ste si všimli otvorenie reštaurácií a fitnescentier. Niekto ich zbytočne vyhranene nazýva protestom, vyjadrením občianskej nespokojnosti a podobne. Samotní prevádzkovatelia to nazývajú ako jediní úplne presne – ide o prejav zúfalstva a riešenie ich vlastnej ekonomickej situácie v čase, keď im štát nepomáha. Presnejšie dokáže pomôcť, ale nechce. O to je to frustrujúcejšie, že ide o diskrimináciu voči iným segmentom, ktoré majú k podpore prístup.

Štát, ktorý dokáže za deň zmeniť Ústavu SR, zákony a zásadným spôsobom meniť štruktúru demokratického zriadenia bez širšej odbornej diskusie, by v rovnakom čase mal vedieť otvoriť dialóg aj s takýmito nespokojnými podnikateľmi. Napriek tomu si vybral cestu represie. Je na mieste rečnícka otázka: O čo predstaviteľom štátnej moci ide? O polarizovanie v spoločnosti? O vyhrocovanie situácie? Cui bono?

Nehovorí to náhodou nič o tom, ako si štát váži podnikanie v týchto segmentoch?

Richard Sulík dnes pre Trend uviedol, že prípadné zavretie reštaurácií a terás považuje za ich cielenú likvidáciu.

A my cielene ponechávame túto vetu bez ďalšieho komentára.

Štát plánuje vyhlásiť tzv. lockdown. Na základe čísel získaných z testov.

Naša advokátska kancelária sa vyslovene špecializuje na tému funkčnosti testov, či už antigénových, resp. RT-PCR a iných.

Už dnes vieme zodpovedne na základe vedeckých materiálov, ktoré máme k dispozícii, vyhlásiť, že všetky druhy testov, ktoré sa u nás používajú, sú pre hromadný zber dát vo vzťahu k infekčnosti obyvateľstva NEPOUŽITEĽNÉ. K tomu chystáme osobitný článok a právne podania pre našich klientov.

Lockdown je preto nedôvodný a považujeme ho za svojvoľné rozhodnutie. Čas, kedy sme mohli posilniť ľudské kapacity Úradu pre verejné zdravotníctvo SR za účelom trasovania kontaktov vrátane zriadenia call centra skončil spolu s nesprávnym rozhodnutím o plošnom nedobrovoľne dobrovoľnom testovaní. Testy, ktoré nie sú určené na účel, na ktorý sa používajú, nie sú atómovou zbraňou proti infekcii. Výsledky, ktoré sa na základe nich získali sú však živnou pôdou pre šírenie dezinformácií. A preto všetci tí, vrátane médií, ktoré nekriticky preberajú údaje o pozitívnych prípadoch, môžu byť podľa aktuálne trendujúcej definície konšpirácie, označení za konšpirátorov.

Ľudia si zaslúžia pravdu. Jediná cesta je osveta. Hovoriť o zodpovednosti bez uvedenia o akej zodpovednosti hovoríme, je vyslovene nezodpovedné. Treba vysvetliť ľuďom, že k relevantným dátam sa dostať nevieme, rozsah nákazy nepoznáme a poznať nebudeme, sprístupniť relevantné štúdie o smrtnosti choroby, inkubačnej dobe, vysvetliť rozdiel medzi pozitivitou a infekčnosťou, pochopiť podstatu ochorenia a až potom odborne hovoriť o potrebe a vedľajších účinkoch vakcín. Podrobiť členov krízového štábu verejnej odbornej diskusii, aby sme vôbec zistili, či sú vôbec relevantnými odborníkmi.

Tak jednoduché to je. A možno jediným riešením bude naučiť sa s tým žiť. Ale bez vyššie uvedeného je o tom zatiaľ skoro hovoriť.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies