16 miliónový tunel pod taktovkou bývalých Penťákov a ministra Gála pri dohode o predaji „Zváračáku“ ministersvu spravodlivosti?

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej – Pavol Forisch, Stanislav Žiaran a Václav Nedvěd podali trestné oznámenie pre podozrenie z viacerých trestných činov.

Bývalý vysoký manažér nemocníc Penty Ľuboš Lopatka spolu s ďalším bývalým penťákom Vladimírom Brodňanom prenajali priestory v „Zváračáku“ Ministerstvu spravodlivosti SR a porušili pri tom zákon !!! Gábor Gál, ako minister spravodlivosti podpísal zmluvu na prenájom priestorov pre ministerstvo v „Zváračáku“ a vôbec pritom netušil, kto je konečným užívateľom výhod v spoločnosti Račianská – Reality a aj tak jej pomohol zarobiť 16.000.000 EUR !!!

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej – Pavol Forisch, Stanislav Žiaran a Václav Nedvěd podali trestné oznámenie pre podozrenie z viacerých trestných činov, ktorých sa dopustili Ľuboš Lopatka, Vladimír Brodňan a ďalej Ján Sabol a Mgr. Gábor Gál ako minister spravodlivosti pri prenájme budov Výskumného ústavu zváračského.

Od roku 2014 ovláda majetok Výskumného ústavu zváračského Vladimír Brodňan, ktorý predtým pracoval ako investičný riaditeľ v Pente. Okrem iného pôsobil aj v spoločnostiach Penty, ktoré sa podieľali napríklad na privatizácii Paroplynového cyklu Bratislava známej aj s nahrávok Gorila. V dôsledku tejto „Gorilej“ privatizácie musela ešte minulý rok spoločnosť Bratislavská teplárenská zaplatiť Pente 30 miliónov euro. Spoločnosť Vladimíra Brodňana Fundamental Solutions Holding, cez ktorú ovláda majetok Výskumného ústavu zváračského bola pôvodne registrovaná na adrese Križkova 9, kde mal v tej dobe trvalý pobyt uvedený aj spolumajiteľ Penty Jaroslav Haščák. Vladimír Brodňan má dnes trvalý pobyt v uzatvorenom areály Na Holom vrchu v Záhorskej Bystrici a jeho susedmi sú okrem bratov Haščákovcov aj ostatný spoluvlastníci Penty. Vladimír Brodňan teda nie je obyčajný podnikateľ a manažér, je to človek, v ktorého má Jaroslav Haščák obrovskú dôveru.

Výskumný ústav zváračský ako jediný akcionár si založil v decembri 2017 spoločnosť Račianská – Reality, a.s. a vložil do nej nehnuteľný majetok ako nepeňažný vklad. Hodnota nepeňažného vkladu sa podľa Obchodného zákonníku určuje znaleckým posudkom. Podľa údajov zapísaných na liste vlastníctva bol nehnuteľný majetok do spoločnosti Račianska – Reality, a.s. vložený vyhlásením vkladateľa V-652/2018 až dňa 14.08.2018 čo tak úplne neodpovedá účtovnej závierke za rok 2017. Do majetku spoločnosti Račianská – Reality, a.s. boli vložené okrem pozemkov v hodnote 9 695 863,- EUR aj budovy v cene 5.383.592,- EUR. V polovici roku 2019 bola medzi spoločnosťou Račianská – Reality, a.s. a Ministerstvom spravodlivosti SR dohodnutá výška budúcej kúpnej ceny budov z majetku spoločnosti Račianská – Reality, a.s. v hodnote minimálne 21.844.322,- EUR. Rozdiel medzi cenou za predmetné budovy určenou znaleckým posudkom a predajnou cenou pre Ministerstvo spravodlivosti je 16.460.730,- EUR, čo je viac ako 300% navýšenie ceny. Zo zmlúv a dodatkov uzatvorených medzi spoločnosťou Račianská – Reality, a.s. a Ministerstvom spravodlivosti SR nevyplýva akým spôsobom a na akom základe bola určená tak vysoká budúca kúpna cena. Pre uvedené skutočnosti je dôvodné podozrenie, že pri dohode o budúcej kúpnej cene došlo k jej niekoľko násobnému nadhodnoteniu v prospech predávajúceho a minister spravodlivosti Mgr. Gábor Gál pri podpisu zmluvy o výške budúcej kúpnej ceny si dôsledne neplnil svoje právomoci a postupoval proti záujmom Slovenskej republiky, čím mohol spôsobiť škodu Slovenskej republike vo výške 16.460.730,- EUR.

Súčasne pri uzatváraní Nájomnej zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti SR musela byť spoločnosť Račianská – Reality, a.s. podľa zákona zapísaná do Registra partnerov verejného sektora. Tento zápis vykonala oprávnená osoba – spoločnosť COMALEX Consult a podľa verifikačného dokumentu uloženého v registri partnerov verejného sektora boli koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora Račianská – Reality, a.s. ku dňu 05.06.2019 uvedený Vladimír Brodňan  a Ján Sabol. Lenže jediným akcionárom spoločnosti Račianská – Reality, a.s. je od jej založenia do súčasnosti Výskumný ústav zváračský (ďalej len VÚZ) a podľa verifikačného dokumentu uloženého v registry partnerov verejného sektora bol konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora VÚZ ku dňu podpisu Nájomnej zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti – iba Vladimír Brodňan, čo je v rozpore s údaji  uvedenými v registri o spoločnosti Račianská – Reality, a.s..

Pri podpisu Nájomnej zmluvy medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a spoločnosťou Račianská – Reality, a.s. teda nebolo možné podľa údajov zapísaných v registry partnerov verejného sektora jednoznačne určiť, kto je konečným užívateľom výhod spoločnosti Račianská – Reality, a.s. čo je v rozpore so zákonom a preto vzniká podozrenie, že zodpovedné osoby nepostupovali podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a minister spravodlivosti Gábor Gál tieto nezrovnalosti zámerne prehľadal. Konanie ministra spravodlivosti Gábora Gála je o to závažnejšie, pretože práve Ministerstvo spravodlivosti SR je správcom a prevádzkovateľom registra partnerov verejného sektora a Gábor Gál ako minister spravodlivosti by mal byť garantom zákonnosti. Takéto konanie samotného ministra spravodlivosti dopĺňa obraz v akom úpadku sa nachádzalo Ministerstvo spravodlivosti SR za jeho ministrovania, na čo poukazuje aj obvinenie jeho štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej zo závažnej trestnej činnosti.

V auguste 2018 boli Agentúrou na podporu výskumu a vývoja poskytnuté finančné prostriedky pre Výskumný ústav zváračský vo výške 246.786,- EUR určené na riešenie projektu pod názvom „Výskum aplikácií trecieho zvárania s premiešaním na vysokopevné ocele a ľahké konštrukčné materiály v automotive a energetike“. Na tom by nebolo vôbec nič špatného, lebo si myslíme, že na rozdiel od iných príjemcov podpory na vedu a výskum mohli byť finančné prostriedky opravdu využité na poskytovaný účel. Problém VÚZ je opäť v zápise do Registra partnerov verejného sektora.

Podľa verifikačného dokumentu uloženého v registri bol konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora VÚZ ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí prostriedkov (august 2018) uvedený iba Vladimír Brodňan. Avšak už vo februáru 2018 Ľuboš Lopatka poskytol rozhovor pre Denník N, v ktorom bolo uvedené: „Medzi vlastníkmi VÚZ sú bývalý manažér Penty Vladimír Brodňan či Ján Sabol. Kto vás najal? Oslovil ma pán Sabol, pána Brodňana som dovtedy nepoznal, nakoniec išlo, samozrejme, o spoločné rozhodnutie všetkých.“

Ľuboš Lopatka teda vykonaným verejným vyhlásením potvrdil, že Ján Sabol mal minimálne od februára 2018 – teda už pol roka pred podpisom uvedenej zmluvy – neoblomný vplyv na spoločnosť Výskumný ústav zváračský a vystupoval ako jej spolumajiteľ. Súčasne tento stav potvrdzuje aj zápis z valného zhromaždenia VÚZ, ktoré sa konalo v decembri 2018 a v ktorom je uvedené, že riadnymi členmi VÚZ boli právnické osoby, ktoré pravidelne prispievali k splneniu spoločných cieľov združenia a to spoločnosť Fundamental Solutions Holding, za ktorou stál Vladimír Brodňan a spoločnosť AZC, a.s., s za ktorou stál Ján Sabol. Teda vo verifikačnom dokumentu partnera verejného sektora VÚZ boli v auguste 2018 podla všetkého uvedené nepravdivé údaje a jednotlivé osoby Vladimír Brodňan, Ján Sabol a Ľuboš Lopatka museli mať o tomto stave vedomosť, preto vzniká podozrenie svojím konaním jednotlivé zodpovedné osoby skresľovali údaje obchodnej evidencie a dopustili sa subvenčného podvodu.

A tak sa dostávame k obrovskému rozporu, kde na jednej strane bývalý vysoký manažér Penty Ľuboš Lopatka stále šéfuje spoločnosti Račianska – Reality, a.s., jej majiteľom je Vladimír Brodňan – sused a blízky spolupracovník Slava Haščáka a táto spoločnosť na obchode s ministerstvom spravodlivosti za tri roky zarobí viac ako 16.000.000 euro, čo sa dá nazvať tunelom štátnych financií. A na druhej strane minister priemyslu Richard Sulík vymenuje toho istého Ľuboša Lopatku ako predsedu predstavenstva štátnej spoločnosti MH Manažment, ktorá rozhoduje o majetku štátu a Ľuboš Lopatka vysvetľuje ako sa bude starať, aby zefektívnila činnosť štátnych podnikov a tým štátu ušetril finančné prostriedky. Lopatka následne dosadil do niektorých s štátnych spoločností osvedčených manažérov z Penty.

Majitelia Digital parku tak pravdepodobne budú konečnými užívateľmi výhod z práce Ľuboša Lopatku „pre štát“. 

Bývalý minister Gábor Gál si údajne vybral priestory v areálu „Zváračáku“ po odmietnutí priamych ponúk od skupín J&T a Penta a podľa jeho slov – pre ich „nie najlepšiu povesť“. Prepojenie osôb Lopatku a Brodňana na Pentu dáva tušiť, že štát naletel a Penta niekoľkonásobne zarobí. To však nie je jediným negatívom na tomto obchode. Druhým je zistenie, že zápisy v registri partnerov verejného sektora neodrážajú skutočnosť a v pozadí zapísaných spoločností nakoniec stojí ďalšie osoby a najväčším problémom je však bezpečnostné riziko, na ktoré upozornil už sám bývalý minister Gál, keď odmietol priamu ponuku Penty na prenájom priestorov pre jeho ministerstvo, pretože Penta má so štátom a nielen s ním mnoho súdnych sporov v hodnote stá miliónov euro a dnes drží v rukách nástroj na možné vydieranie ministerstva spravodlivosti, ktoré sídli v „jej“ budove….

Členovia občianského združenia Prinášame nádej – Pavol Forisch, Stanislav Žiaran a Václav Nedvěd. 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies