Obráťte sa na svojho praktického lekára so žiadosťou o pomoc

Ak trpíte Vy, Vaše deti, rodičia, starí rodičia zdravotnými následkami z nosenia rúška obráťte sa na svojho praktického lekára a požiadajte ho o vystavenie potvrdenia.

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie akceptované aj v zahraničí je dostupné na tomto linku v slovenskej aj anglickej verzii.
Vytlačte si ho a choďte požiadať svojho lekára o pomoc.
V situácii, kedy naše štátne inštitúcie prijímajú rozhodnutia v rozpore s vedeckou medicínou, ktorá je vyjadrená napríklad aj v aktuálnych odporúčaniach WHO a ktoré preto majú potenciál poškodzovať zdravie našej populácie a to obzvlášť našich detí a seniorov sa musia pacienti a lekári spojiť. Nemôžeme súhlasiť so zneužívaním polície a s vyhrážaním sa použitia armády proti obyvateľstvu bez legitímneho právneho základu.

V centre úsilia spoločnosti musí byť človek. A to najmä starostlivosť o jeho zdravie, výchovu a vzdelanie. Ľudia s morálnou integritou toto nemôžu ignorovať.
A preto sa musia pacienti a lekári spojiť proti zlu, ktoré sa dnes šíri v spoločnosti.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies