Generálny prokurátor SR: §363 trestného poriadku využijem vždy, keď budú na to splnené podmienky

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková v dnešnej rozhlasovej relácií uviedla, že “generálny prokurátor by nemal v takej miere využívať ustanovenie § 363 Trestného poriadku“. Aj keď ide o vyjadrenie politika, považujem za potrebné ubezpečiť tak pani ministerku spravodlivosti, ale najmä občanov Slovenskej republiky, že ustanovením § 363 a nasl. Trestného poriadku zverenú kompetenciu generálnemu prokurátorovi SR zrušovať právoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní budem aplikovať vždy, ak zistím, že právoplatným rozhodnutím prokurátora alebo policajta, alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.
Takto budem postupovať na základe návrhov oprávnených subjektov, alebo z úradnej povinnosti, a to bez ohľadu na ich počet. A to preto, že podľa platnej právnej úpravy je to zákonná povinnosť generálneho prokurátora, nie možnosť. Inak by zákon porušil práve generálny prokurátor. Ubezpečujem všetkých, že pri odstraňovaní porušenia zákonnosti a teda aj pri aplikovaní § 363 Trestného poriadku, sa nenechám ovplyvňovať či podriaďovať nikým a ničím.
Jediným imperatívom je pre mňa ako generálneho prokurátora SR zákon a nie prianie alebo predstavy politikov, médií, verejnej mienky či kohokoľvek iného.
.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies