Jaroslav Paška: Dnešný Globsec je manifestáciou arogancie, cynizmu a pohŕdania pravidlami

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s alarmujúcou situáciou v druhej vlne pandémie Covid-19 núdzový stav. Znamená to okrem iného dôrazný zákaz organizovať veľké spoločenské, športové a iné podujatia. Napriek tomu nám dnes do hlavného mesta prichádzajú desiatky zbrojných expertov, lobistov a ich politických tútorov na „bezpečnostné“ konferencie GLOBSEC BRATILAVA FORUM 2020 a GLOBSEC TATRA SUMMIT 2020.

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, č. OLP/7694/2020, zo dňa 30. 09. 2020, sa organizátori týchto podujatí pri účasti nad 50 osôb počas núdzovéHo stavu dopúšťajú správneho deliktu, podľa § 57 ods. (39) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Odvolávka organizátorov GLOBSEC-u na akúsi všeobecnú výnimku v zmysle konzultácií s konzíliom epidemiológov, hlavným hygienikom, ako aj ministerstvom zdravotníctva je logickým nezmyslom. Veď nikto z uvedených nemá oprávnenie individuálne, formou „per huba“ meniť usmernenia, opatrenia, či iné právne predpisy príslušných inštitúcií Slovenskej republiky

Výsledok akreditovaného testu PCR SARS-CoV-2 RNA je v praxi reálne dosiahnuteľný za cca 12 – 36 hodín od odberu materiálu. To znamená, že účastník konferencie, ktorý pricestoval bez testu, by mal po odobratí vzorky čakať kdesi v izolácii vyše pol dňa na svoj výsledok, aby sa vôbec dozvedel či sa konferencie môže zúčastniť. Iné, rýchlejšie antigénové testy, ktoré usporiadatelia svojvoľne používajú, zatiaľ 9. aktualizácia Usmernenia hlavného hygienika oficiálne neakceptuje. Keďže výsledky týchto testov nemajú patričnú legitimitu, konferencia GLOBSEC v Bratislave pravdepodobne prebieha v rozpore so zákonom.

Ale nielen vyše stovka účastníkov z rôznych kútov sveta, aj početný obslužný personál (prekladatelia, tlmočníci, dopravný, ubytovací, či konferenčný servis, mediálny suport, ochrankári, policajti a pod.) zabezpečujúci priebeh podujatí v Bratislave aj na Štrbskom Plese, predstavujú veľmi vážne riziko zavlečenia a rozšírenia infekcie COVID-19.

Odhliadnuc od neprijateľne militantného charakteru uvedených podujatí považuje Slovenská národná strana za nanajvýš nevhodné, aby v čase, keď štát pod hrozbou prísneho trestu zakazuje ľuďom akékoľvek početnejšie zhromaždenia (protestné akcie, štrajky, spoločenské, športové, či kultúrne podujatia, väčšie svadby, oslavy a pod.) naša štátna politická elita (prezidentka, členovia vlády, či poslanci NR SR), prehliadala falošnú hru spoločnosti GLOBSEC o akejsi výnimke a 100% bezpečnosti podujatí a fyzickou prítomnosťou na týchto súkromných, luxusných spoločenských akciách a ignorovala vlastné platné zákony, aj protiepidemické opatrenia štátu.

Slovenská národná strana tiež považuje za absolútne neprijateľné, aby štát v čase hlbokého rozvratu ekonomiky, keď údajne nemá peniaze na vyplácanie 13. dôchodkov, či materiálnu podporu športu a kultúry, financoval v státisícoch eur z daní našich občanov privátne aktivity akejsi súkromnej spoločnosti. Spoločnosti, ktorá aj programom súčasnej konferencie a výberom prednášajúcich očividne ignoruje elementárne princípy Charty OSN, stojacej na „nezávislosti a zvrchovanej rovnosti všetkých štátov sveta a ich vzájomnom rešpekte so vzájomným nezasahovaním si do vnútorných záležitostí“ a provokuje napätie v regióne.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies