Kauza falšovania zmeniek obnažila predovšetkým, akým brutálnym spôsobom sú na Slovensku presadzované záujmy ambasády USA.

Kauza zmenky bola od samotného začiatku nákladným predstavením pripraveným tvorivou dielňou Lipšic a spol. Avšak ako je o tejto partii známe spravidla predstavenie vymyslí, ale nedomyslí detaily. Od predchádzajúcich Lipšicových bomba káuz sa líšila iba tým, že na príprave sa podieľala ambasáda USA, čo spôsobilo aplikovanie niektorých teatrálnych prvkov, ktoré boli v príkrom rozpore so slovenským trestným poriadkom do konania.

Keďže urovnanie sporu nebolo záležitosťou niekoľkých dní, ale mesiacov a predchádzalo mu množstvo právnych úkonov existovalo aj množstvo listín poukazujúcich na urovnanie sporu zmenkami. Takže bolo viac ako zrejmé, že skôr, či neskôr dôkazy o existencii zmeniek preniknú na verejnosť.

Doriešenie sporu medzi Gamatexom a Markízou prebiehalo pod dohľadom Slovenskej informačnej služby a v rámci monitorovania situácie boli priebežne dokumentované jednotlivé kroky súvisiace s urovnaním sporu. Z tohto pohľadu bolo viac ako jednoznačné, že nebude možné dokumenty zniesť jednoducho zo sveta. CME,  nebola v roku 2000 etalónom čestnosti a ani poctivosti, ale hlasnou trúbou bezpečnostných zložiek USA. Zároveň bolo verejným tajomstvom, že na ochranu svojich záujmov v Európe využíva príslušníkov ruskej mafie.

Z tohto uhla pohľadu bolo jednoznačné, že elitný odbor SIS všetky listiny súvisiace s urovnaním sporu nezničil. Pretože  Slovenská informačná služba neviedla spisy vo veci Markíza, ani Zmenky. Spravodajské informácie k urovnaniu sporu zmenkami boli súčasťou spisov z monitorovania jednotlivých aktérov a ich kontaktov.

Kauza zmenky obnažila predovšetkým, akým brutálnym spôsobom sú na Slovensku presadzované záujmy ambasády USA.

 

Zmenky neboli sfalšované,  JUDr. Daniel Lipšic a prokurátor JUDr. Šanta oklamali celé Slovensko

Od klamstiev, ktoré dokázala posúdiť bežná nezainteresovaná verejnosť, cez nezákonnosti súdneho procesu, nad ktorými sa právnickej verejnosti pozastavoval rozum, až po výpoveď bývalej sudkyne Jankovskej, ktorá  na výsluchu uviedla, že sudcovia boli zastrašovaní ľuďmi z bezpečnostných zložiek štátu a ambasády USA.

Hrôzu budilo nielen porušovanie základných práv obvinených,  porušovanie obžalobnej zásady, neodstupovanie námietok voči senátu, odmietanie pripustiť do konania svedkov obhajoby a odmietanie riadneho vykonania dôkazov, ale aj akceptovanie klamstiev právneho zastúpenia Markízy.

V súvislosti s urovnaním sporu bolo hlúposťou Markízy spochybňovať ohrozenie licencie, pretože všetci si pamätáme na kvantum sobotných relácií  „Volajte riaditeľa“, kde Pavol Rusko postupne informoval o prebiehajúcom boji o licenciu.

Bolo chybou, vypočúvať bývalých riaditeľov Markízy, ktorí z hľadiska náplne nemali kompetenciu o čomkoľvek rozhodovať a najmä bolo chybou zaradiť Kočnera na Magnického zoznam …

V eufórii, prinesenej vraždou Jána Kuciak a Martiny Kušnírovej, najmä po tom ako začali prezentovať Mariána Kočnera ako objednávateľa vraždy bolo možné všetko…

Videli sme svedkov, ktorí sa nevedeli a ani nemohli na základe zaradenia v Markíze ku zmenkám vyjadriť, sledovali sme znalcov, ktorí v skutočnosti neboli znalcami. Právne zastúpenie Markízy nám obnažilo aj spôsob podplácania médií, keď pri uplatnení trov konania vyčíslilo takmer dva milióny na medializovanie sporu.

Po prevalení svinstiev a zverejnení listín zo SIS je situácia podstatne iná. Čas zároveň ukázal, že vyčlenenie spoluobvineného JUDr. Štefana Agha neprinieslo želaný efekt, nakoľko ho nezlomili a neprijal  ponúkané benefity.

Každému súdnemu človeku bolo  jasné, že po podaní odvolania na najvyšší súd nebude mať senát inú možnosť ako rozsudok zrušiť a vec vrátiť na ŠTS.

Po neopodstatnených útokoch médií, ktorým sa dnes pokúsili o diskreditáciu a zastrašovanie sudkyne JUDr. Šiškovej, rozhodol jej senát o prejednaní veci na neverejnom zasadnutí.

Nuž a čo bude nasledovať v prípade potvrdenia rozsudku?

V prípade potvrdenia rozsudku  zverejníme všetky listiny súvisiace so zmenkami z obdobia rokov  1998 – 2000, nakoľko verejnosť by mala vedieť ako bol zmenkami nielen doriešený konflikt medzi Markízou a Gamatexom, ale najmä aby poznala spôsob fungovania justičnej mašinérii, riadenej ambasádou USA, s vnášaním do súdneho konania  prvky, ktoré odporujú slovenskému právnemu poriadku, respektíve trestnoprávnej legislatíve…

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies