Obžaloba Kočnera sa rozpadá na sfalšovaných dôkazoch a krivých výpovediach – 1.časť

Po dvoch rokoch medializácie rozprávky o tlačovke, na ktorej mal Ján Kuciak „dostať Kočnera do úzkych, o ohrozenom podnikaní Mariána Kočnera Jánom Kuciakom, ktoré malo viesť až k sledovaniu a následnej objednávke vraždy pri prejednávaní obžaloby vyplavuje sa predovšetkým nezákonná činnosť orgánov činných v trestnom konaní, orgánov justície a svedkov obžaloby.

Sledovanie začalo presne 8.11.2016. Svedok Škríp uviedol, že sledovaní boli Hríb, Korda, Tódová, , Adam Valček, Vagovič, Daniš, na Kuciaka prišla objednávka neskôr

Dňa 16.4.2020 na ŠTS v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej čítaním zápisníc svedkov, pričom najfrekventovanejšou témou bol obsah USB kľúča nájdeného pri domovej prehliadke u Mariána Kočnera. USB kľúč obsahuje sledovaciu správu a fotografie  Jána Kuciaka. Podľa obžaloby práve fotografie z kľúča že poslúžili na identifikáciu Kuciaka pri zadaní objednávky vraždy. Daniel Lipšic sa kŕčovito drží uvedeného dôkazu, hoci z vypočutia svedkov Kriaka, Mlynarčíka a Škrípa vyplývajú informácie, ktoré potvrdzujú, že sledovaniu Kuciaka venovali len okrajovú pozornosť a vnímali to ako dodatočnú objednávku  do akcie Apache a sledovania 8-9 novinárov. Okrem piatich, či šiestich fotografií, iba vyfantazírovali informácie ako fabulovaný obsah. Najpodstatnejšia, ale bola cesta a osud USB kľúča, na ktorom tieto fotografie z celej akcie boli v jedinom originálnom exemplári vraj odovzdané Petrovi Tóthovi. Jedinečný USB kľúč mesiace po zadržaní Mariána Kočnera, mal byť nájdený pri domovej prehliadke jeho domu.

Polícia uvádza, že v dome sa našli  tri USB kľúče. Jeden na chodbe na komode a dva na pracovnom stole. Boli označené ako dôkazy číslo 10 a 12. Predpokladáme, že Marián Kočner celkom stratil súdnosť a kontrolu nad sebou, ak      na týchto kľúčoch zanechal akýkoľvek vážny dokument alebo dôkaz. Nebolo tam nič zo sledovania Jána Kuciaka. V skutočnosti na nich bola jeho obľúbená hudba do auta…Takže originálne USB doručil polícii Peter Tóth. Ak by nedoručil jedinečný orginál, tak polícia a súdy celý čas pracujú pre proces  bezcennou reprodukciou

 

 

 

 

V priebehu pojednávania mali strany sporu možnosť vyjadriť sa k čítaným zápisniciam. Z výstupov médií, respektíve z veľmi skrátených reakcií, je ťažké vyvodzovať objektívnejší názor na to, čo s čím súvisí a kto v skutočne mal záujem na vytvorení  a použití dôkazu k objednávke vraždy.

Z výsluchov totiž vyplýva, že celá skupina JUDr. Kriaka mala oficiálne pracovať na realizácii podozrenia okolo drogovej činnosti, sledovania úzkej skupiny novinárov, medzi ktorými Kuciak ani nebol a pritom narazili na protištátnu činnosť skupiny zaoberajúcej sa úspešne prevratom v bývalej východnej Európe.

Tóth na základe osobných kontaktov s Kriakom vstupoval do práce tejto skupiny s objednávkou na Kuciakove zdokumentovanie. Členovia skupiny potvrdili, že Tóthove vzťahy považovali za výsledok jeho pôsobenia na funkcii v SIS, ktorá sa síce menila, ale mala všetky vonkajšie znaky profesionálneho služobného pomeru. Nakoniec tvrdenie JUDr. Kriaka, že sledovací materiál odovzdal v jedinom exemplári na USB kľúči Tóthovi napovedá, aká bola cesta a rozmnožovanie spomínaného kľúča do doby, kým sa „našiel“ počas domovej prehliadky u Mariána Kočnera a vznikol z neho dôkaz o objednaní vraždy Jána Kuciaka.

Potrebné je však presnejšie uviesť námietky, ktoré odzneli k týmto výpovediam na pojednávaní, pretože ich obsah, formulácia a kauzálna príčinná súvislosť dávajú celkom iný význam a poslanie, ako tvrdí obžaloba.

Iniciatíva, aktivita a postavenie Petra Tótha

Tóthove svedecké výpovede v trestných veciach vedených voči Kočnerovi sú fikciou bez reálneho základu

Vo veci pojednávania zmeniek Pavla Ruska dňa 4.11.2019, na základe návrhu Mariána Kočnera vypovedala Karolína Kočnerová. Pred súdom sa vyjadrovala ku komunikácii s Petrom Tóthom,  o ktorom Kočner tvrdil, že je nebotyčný klamár.

Karolína Kočnerová k Petrovi Tóthovi vypovedala: „Stretol sa aj s mojou rodinou, so sestrou, s mamou, povedal, že sa máme na otca vykašlať, že otec skončil, že máme predať celý majetok, odsťahovať sa, lebo nás čaká peklo, že on nás ľutuje. Vtedy som si povedala, že tento človek buď nie je normálny, alebo neviem, ako môže niečo takéto o svojom priateľovi povedať.“

Tóth sa podľa jej slov po Kočnerovom zadržaní ozval s tým, že by bolo dobré ísť domov a poupratovať tam.

„Keď k nám chodil (pozn. Peter Tóth), často sa pýtal, či máme doma tajné skrýše, či vieme, kde tie zmenky sú,…“

Megaproces založený na domnienkach, fabuláciách a presvedčení

Na spravodajských aktivitách Tóth spolupracoval s NAKA

Peter Tóth komunikoval s políciou mimo procesné úkony už počas vyšetrovania a prípravy domovej prehliadky, spočiatku ako utajený svedok. Tóth vo výpovedi na súde uviedol, že o samotnom spôsobe odovzdania rôznych usvedčujúcich materiáloch hovoril so šéfom NAKA osobne a mimo zápisnicu. Tóth nebol jediný, s kým neštandardným spôsobom komunikovala NAKA, pretože aj JUDr. Kriak na otázku Mariána Kočnera:

“ Pán svedok, predtým ako ste urobili svoju prvú oficiálnu výpoveď, ste sa stretli s nejakým nemenovaným funkcionárom polície? „na hlavnom pojednávaní dňa 22.1.2020 odpovedal, že: „  Áno, je to tak. Stretnutie mi sprostredkoval Peter Tóth a išlo o vtedajšieho šéfa proti zločineckej jednotky NAKA.“

Podobne odpovedal aj na otázku advokátky JUDr. Vestenickej, že na koho podnet došlo k tomuto stretnutiu, keď povedal: „ To neviem, u mňa sa objavili operatívci, teda príslušníci kriminálnej polície na pracovisku a neviem na to odpovedať. Ospravedlňujem sa, príslušníci NAKA teda, Národnej kriminálnej agentúry.“

Je potrebné si všimnúť aj odpovede JUDr. Kriaka na otázky predsedníčky senátu na pojednávaní dňa 22.1.2020:

„Predsedníčka senátu: Hovoríte, že ste nevedeli, pre koho pracoval Peter Tóth, pred súdom ste to uviedli. Vysvetlite súdu, teda na základe akej skutočnosti ste sa domnievali, že pracujete pre štát, keď ste nevedeli, pre koho pracuje Peter Tóth.

Svedok JUDr. Kriak: Na základe tých okolností, ktoré som uviedol už na úvod, to znamená tých okolností bolo veľmi veľa, jednak jeho komunikácia vo vzťahu ku mne, jednak jeho osoba a minulé zaradenie, povolanie aj charakterové črty, ktoré som ja vždycky poznal v pozitívnom zmysle, pretože s týmto človekom som v minulosti čosi zažil a nikdy by som nepredpokladal ani nepripustil, že ten človek by jednoducho išiel v inej línii ako je táto.

 Predsedníčka senátu: A v rámci tej komunikácie Vám zmieňoval, pre koho pracuje?

 Svedok JUDr. Kriak: Áno, on mi hovoril, že vlastne, nie, že pre koho on pracuje, lebo ja som nevedel, že či on pracuje pre Slovenskú informačnú službu, pre Vojenské spravodajstvo alebo pre kriminálne spravodajstvo polície, v tom zmysle znela moja odpoveď vtedy, keď ste sa ma na to pýtali, že nevedel som, kto to zastrešuje, či to zastrešuje jedna služba, druhá služba alebo tá tretia služba, ktorá vlastne funguje v rámci polície.

Predsedníčka senátu: Pýtali ste sa Petra Tótha, pre koho on pracuje, pre ktorú inštitúciu? Položili ste mu takúto otázku?  

Svedok JUDr. Kriak: Nie, takú otázku som mu nepoložil.“

Vznik, cesta a prerody USB kľúča, ktorý má dokázať Kočnerovu vinu

Peter Tóth nemá len neobyčajnú predstavivosť, ale aj schopnosť kombinovať známe okolnosti, dátumy a fakty s fabuláciami, prípadne vymyslenými tvrdeniami a príbehmi. Na tejto schopnosti a jeho spolupráci s políciou je postavený nielen celý projekt vytvárania dôkazov proti Kočnerovi v prípade zmeniek, ale aj v prípade vraždy. Tóth bol jediný, ktorý s Mariáno Kočnerom komunikoval. Mal jeho dôveru ešte aj po jeho zadržaní a oznamoval mu dokonca akciu NAKA na zadržanie podozrivých z vraždy, čo vyplýva z prepisu jeho telefonátov s Kočnerom. Tóth s Kočnerom telefonoval až do  2.10.2018, keď sa snažil Kočnera presvedčiť, aby Šantovi vydal zmenky.

Ak situáciu vnímame v kontexte a nepodľahneme sugescii Daniela Lipšica a pochybnej argumentácii prokurátora, zistíme, že starostlivo  pripravený scenár, podľa ktorého pri  domovej prehliadke zabezpečila polícia USB kľúč vyrobený v jednom originály niekde u Kočnera doma, vyvolá možno široký úsmev na tvári Petra Tótha a jeho spolutvorcov z NAKA, ale nemôže mu uveriť Turan. Z prostredia polície, v súvislosti s domovou prehliadkou,  uniká čoraz viac informácií o troch USB kľúčoch s obľúbenou hudbou Kočnera, zaistených spolu s jeho dokladmi pri domovej prehliadke.

Nikto súdny nemôže stráviť ani pochybné použitie Kuciakových fotografií v Zsuzsovej notebooku, ktorý nikdy nemala, prefotenie do Andruskóovho telefónu, ktorý tvrdil, že používa len tlačidlové prístroje a primitívne vyrábanie dôkazov je neuveriteľnou urážkou intelektu bežného jedinca, nieto senátu trestného súdu.

Vražda Jána Kuciaka, časť 3. – 23 rokov pre zabijaka

Ako vidíme samotné čítanie zápisníc  svedkov, ktorí vykonávali sledovanie baru APACHE dáva odpoveď na indície o tom, že do akej miery NAKA zasahovala do prípravy rôznych hypotéz, dokonca aj dosť pochybného spôsobu získania dôkazu, na ktorom zakladá tvrdenie o objednávke vraždy. Preto je potrebné veľmi stručne a autenticky predstaviť významné pasáže z výpovedí troch agentov, ktoré média nazývajú Kočnerovým komandom, v skutočnosti od  roku 2016 sledovanie vykonávali osoby, ktoré pracovali pre oficiálne spravodajstvo a boli zneužité Petrom Tóthom na jeho účely.

nasledujúce: Obžaloba Kočnera sa rozpadá na podstrčených dôkazoch a krivých výpovediach – 2.časť

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies