Vražda Jána Kuciaka, časť 3. – 23 rokov pre zabijaka

Marček sa priznal k trom vraždám, včera mu súd vymeral v oddelenom konaní trest vo výške 23 rokov. Prokurátor sa odvolal.

Trojnásobný mechanický zabijak a jeho motív konania

Keď Slovenskom otriasla správa o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,  občania netušili, že medzi nimi sa pohybuje vrah, ktorý má na svedomí aj vraždu Petra Molnára. Vyšetrovanie, ktoré začalo s rôznymi variantmi sa nakoniec zúžilo na jednu, na základe ktorej po vykonaní domových prehliadok, boli  27. septembra  2018 zadržaní a obvinení traja podozriví: Andruskó, Marček a Szabó.

Na základe výpovede Zoltána Andruskóa, ktorý po zadržaní označil iba Marčeka a Szabóa ako osoby, s ktorými hovoril o vražde, bola deň na to zadržaná a obvinená aj Alena Zsuzsová. Počas prvého výsluchu sa Andruskó o Zsuzsovej vyjadroval ako o Alene a údajne si nevedel spomenúť ani na jej priezvisko.

Zaujímavý spôsob zázračného ozdravovania pamäte Andruskóa

Po konzultáciách a návštevách pracovníkov operatívy  na cele, si spomenul  na veci, ktoré nikdy sám osobne nemohol zažiť a ani si pamätať. Hovoril o veciach súvisiacich s Kočnerom, o ktorých nemohol vedieť ani z priameho styku so Zsuzsovou. Na základe presne vykonštruovaných a časovo odladených sledov udalostí tieto spojil do príbehu, do ktorého na konci zatiahol aj Mariána Kočnera, ako objednávateľa vraždy.

Výpoveď a konanie Andruskóa , ako aj jeho vierohodnosť a dôkazy o krivých obvineniach prinesieme neskôr vzhľadom na ich rozsah a strategický význam pre odhalenie manipulácie celého procesu. V tejto chvíli je podstatné, že Marček a Szabó dostali od neho objednávku na likvidáciu Kuciaka  a nikdy pred tým nehovorili s Andruskóm o Zsuzsovej a vonkoncom nie o Kočnerovi. Andruskó vo svojich výpovediach potvrdil, že Marček ani Szabó nevedeli od neho o objednávateľoch. Pre vykonávateľov Marčeka a Szabóa bol objednávateľom vraždy  Andruskó. Čím aj v skutočnosit bol.

Citovo otupený vykonávateľ vraždy Marček, sa priznával postupne

Polícia ho zadržala po domovej prehliadke dňa 27.9.2018, pri ktorej našli u Marčeka samopaly Škorpion a inú výzbroj .

Vyšetrovateľ Marčekovi následne oznámil, že je podozrivým z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy podľa § 144 ods. l, ods.2, písm. bi Trestného zákona vykonaného v jednočinnom súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 11 Trestného zákona na skutkovom základe, že ste sa ako účastník podieľal na vyššie uvedenom skutku dvojnásobnej úkladnej vraždy poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ktorí boli zastrelení v rodinnom dome v obci Veľká Mača.“

Marček, ktorý vedel vyhodnotiť zadržanie zbraní ako dôkaz voči sebe, vypovedal jednou vetou: „Ja k tomuto nemám čo povedat‘, ani čo napísat‘, môj jediný trestný čin, ktorého som si vedomý sú tie zbrane, tie škorpióny, ktoré sa u mňa našli. To je všetko čo som chcel uviesť.“ O deň neskôr opakovane odmietol do zápisnice priznanie a uviedol, že skutky, ktoré sú mu kladené za vinu v uznesení o vznesení obvinenia sa nezakladajú voči jeho osobe na pravde. Ďalej odmietol vypovedať a odpovedať na otázky vyšetrovateľa. Prehlásil, že bude vypovedať neskôr, o čom v dostatočnom časovom predstihu upovedomí vyšetrovateľa. O pol roka neskôr, využijúc právo obvineného 29.3.2019 odmietol k veci vypovedať.

Marčekov prístup a odkrytie okolností vraždy Petra Molnára

Medzitým však Andruskó oznámil vyšetrovateľom, že v súvislosti s prípravou vraždy Kuciaka sa obrátil na Marčeka, pretože vedel o ňom, že zabil podnikateľa Molnára. Pri doplnení svojej  výpovede na výsluchu dňa 11.9.2019 uviedol, že na konci roka 2016 po vražde Petra Molnára z Kolárova prišli obvinení Ing. Tomáš Szabó a Miroslav Marček k nemu do reštaurácie a z ich rozprávania a správania vycítil, že vraždu spáchali práve oni dvaja. Obvinený Ing. Tomáš Szabó to najskôr potvrdil prikývnutím hlavy a neskôr mu to aj povedal. Polícia na základe výpovede Andruskóa pribrala do konania spis vo veci prerušeného konania vo veci vraždy Molnára a 3. apríla 2019  vypočula Marčeka ku vražde.

Marček vecne a bez akéhokoľvek pocitu popísal vraždu Molnára

Dôvodom zabitia Molnára, ktorého Marčekov spolupáchateľ Szabó dobre poznal bola snaha ulúpiť 70 tisíc eur. Marček do zápisnice bez emócií popísal vraždu:

Marček pri výpovedi vo veci vraždy Jána Kuciaka uviedol, že od Andruskóa dostal objednávku na vraždu Žilinku  

K obvineniu z vraždy Jána Kuciaka začal vypovedať už 11.4.2019. Marček však uvádzal situácie a okolnosti evidentne pochádzajúce z výpovede Zoltána Andruskóa, ktoré on sám nikdy nezažil:

Z tejto výpovede Marčeka vyplývalo, že  Andruskó zadával objednávku  na vraždu prokurátora Žilinku, pričom vraj ukazoval aj informácie v mobile o Kuciakovi. Andruskó vo svojich výpovediach tvrdil, že on mal vždy iba tlačidlový telefón, pretože ten sa nedá sledovať. Počas domovej prehliadky u Andruskóa polícia zaistila u neho celkom osem telefónov, z čoho štyri boli špičkové novinky z kategórie Samsung galaxy a triedy S.To znamená že bol nadštandardne mobilný a schopný komunikovať,.

Marček  počas tohto výsluchu popísal  priebeh vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorý mal spáchať:

 

Vražda Jána Kuciaka, časť 1.

Ak pozorne sledujeme jednoduchosť popisu spáchania brutálnych skutkov, uvedomíme si, že v obidvoch prípadoch bol motívom finančný prospech. Marček potreboval peniaze a v jeho chápaní hodnôt zabitie človeka bolo len technickým problémom, ktorý sa dal zvládnuť. Podľa psychologického posudku sa od neho nedal očakávať nejaký súcit, hoci sa snažil uviesť, že skutky už ľutuje. Možno ľutuje, ale jeho egoizmus najviac smeruje na vlastné obmedzenia ,komfort a očakávaný trest. Marček aj režim kolúznej väzby považoval za obmedzenie pohodlia, preto opakoval na hlavnom pojednávaní, že sa priznal, a že chce byť čím skôr súdený aby bol vo výkone trestu.

Andruskó poznal a vyhodnotil Marčekovu chamtivosť a citovú tuposť, preto si ho najal na vraždu

Vyšetrovací spis a zápisnice z výsluchu Marčeka skladajú doplňujúci obraz o tom, akým spôsobom a od kedy komunikoval Marček s Andruskóm. Marčekovým tvrdeniam je možné relatívne veriť, pretože nevsúva do výpovedí medializované informácie, len aby si urobil zásluhy napríklad na dokázaní viny Alene Zsuzsovej a Mariánovi Kočnerovi.

Naopak Andruskó od prvej chvíle si uvedomil nielen svoju vinu na vraždách, ale aj závažnú trestnú činnosť v iných veciach a určite nechcel, aby sa s jeho trestnou činnosťou zaoberalo v spojení s touto kauzou. Oveľa skôr začal intenzívne kalkulovať so svojim vlastným trestom a s mierou zásluh, ktoré môže zobchodovať.  Na znížení trestu pravdepodobne intenzívne pracoval od svojho zadržania, keď postupne pridával neuveriteľné kombinácie medializovaných faktov o Kočnerovej zmenkovej kauze, prepojenia Lipšica, Šufliarskeho, Žilinku ako Kočnerových nepriateľov a uvádzal naivne fabulované príbehy, ktorým z nepochopiteľných príčin vyšetrovatelia dávali punc reálnosti, hoci od začiatku klamal pri bežných veciach, ktoré bezprostredne po výpovedi vedeli vyhodnotiť.

Vymyslené príbehy Zoltána Andruskóa po jeho zadržaní

Matka Martiny Kušnírovej  mala pýtať úplatok 300 tisíc v súvislosti s rozhodnutím Martiny v pamiatkových veciach, preto terčom útoku mala byť Martina a nie Ján Kuciak.Aj tento príbeh odznel na začiatku jeho zadržania spolu s príbehmi o Žilinkovi, Lipšicovi, jeho komunikácii so Zsuzsovou, prípadne o ohrozovaní Šufliarskeho.  V Andruškových výpovediach sa postupne objavovali v predchádzajúcom období medializované informácie.  Andruskó sa dokonca priznal, že počas väzby ho navštevovali operatívci, ktorí vraj z rozhovorov s ním spracovávali úradné záznamy.

Pracovníci operatívy zisťujú okolnosti, vyťažujú osoby podozrivé, prípadne svedkov v predprípravnom konaní, čiže pred začatím trestného konania a záznamy robia po skončení úkonu. Vyťažovaná osoba nepozná   ich obsah. Po vznesení obvinenia a vzatí do väzby má v zmysle zákona prístup k obvinenému iba vyšetrovateľ, ktorý realizuje úkon v prítomnosti obhajcu.

Andruskóové spontánne výpovede pripravovali a postupne dolaďovali policajti  

JUDr. Štefan Neszméry, obhajca Aleny Zsuzsovej, dňa 28.2.2019 uviedol do zápisnice:

V znaleckom posudku je skutočne uvedené, že Andruskó v záujme svojej vlastnej záchrany narozprával príbeh, do ktorého zaplietol Alenu Zsuzsovú a Mariána Kočnera ako  najväčšieho nepriateľa Lipšica, Šufliarskeho a Žilinku.

 

Vražda Jána Kuciaka, časť 2.

Andruskó však v dobe objednávky vraždy  nemohol mať poznatky o tom, do akej miery a aký konflikt medzi Kočnerom a Kuciakom reálne existoval. Nevedel, že Kočner s Kuciakom medzi sebou normálne elektronicky komunikovali, Kočner odpovedal Kuciakovi na jeho maily a rozbor ich vzťahov ukázal, že to vonkoncom nebolo tak, ako konflikt popisovali počas pojednávania Kuciakovi kolegovia, ktorí uvádzali, že mali strach len z obchodných žalôb a nie z fyzického ohrozenia.

Šéfredaktor Bárdy pred súdom popísal sofistikovanú trestnú činnosť novinárov pôsobiacich v redakcii Aktuality.sk

Z uvedeného vyplýva, že Andruskó upravoval dodatočne okolnosti a dôvody objednávky vraždy podľa informácii, ktoré v priebehu jeho väzby prinášali média a hlavne záhadní návštevníci, s ktorými dolaďoval svoje výpovede, aby boli na súde čo najviac vierohodné a najmä  namierené voči Alene Zsuzsovej a Mariánovi Kočnerovi.

Andruskó mal osobitný motív do veci zatiahnúť Alenu Zsuzsovú, od ktorej mal požičané peniaze a vedel o jej kontaktoch s Kočnerom. Zsuzsová sa k jeho osobe bezprostredne po zadržaní vyjadrila:

Po oboznámení s Andruskóovými tvrdeniami, dňa 16.11.2018 počas výsluchu popísala  nenávisť ku Kočnerovi, na ktorého sa chcel Andruskó prilepiť a parazitovať rôznymi aktivitami, čo sa mu nepodarilo:

„Taktiež ma viac krát žiadal, aby som pánovi Kočnerovi tlmočila jeho prosbu o pôžičku, a že mu za to založí pizzériu Alegra alebo niektorú z jeho prevádzok. Nakoľko pán Kočner nemal záujem sa s nikým zoznamovať a nemal záujem o žiaden nový spoločný biznis s nikým koho nepozná a komu nedôveruje, žiaden z týchto obchodov som pánovi Andruskovi nevybavila a ja som odmietala požičať si od pána Kočnera peniaze pre pána Andruska alebo pre seba nakoľko mi cez dcéru aj tak veľmi pomáhal. Pán Andrusko sa za to na mňa hneval a nevedel pochopiť, že prečo mu neviem so žiadnym biznisom pomôcť, keď mám tak bohatého a vplyvného rodinného priateľa. O pánovi Kuciakovi som vedela len z médií a to len od toho dňa ako bola zverejnená ich hádka a žaloba pána Kuciaka. Nevedela som o ňom až do medializácie jeho smrti okrem toho, že je novinár nič ani ako vyzerá ani kde býva ani, či má alebo nemá priateľku, či rodinu.“

Zsuzsová k špekuláciam a pokusom Andruskóa uviedla:

Ešte sme sa nedozvedeli od Zsuzsovej a Kočnera, či sa Andruskó nepokúšal o ich vydieranie ešte pred svojim zadržaním, čo by znamenalo, že tento príbeh už mal pripravený a preto sa tak rýchlo priznal. To ukáže čas.

K Andruskóvi ako objednávateľovi vraždy 12.12.2018 medzi inými vážnymi informáciami uviedla:

Buď sa ten človek zbláznil alebo bol a je niekým riadený. Veď celý svoj život robil kšefty a podvody vždy pre niekoho a nie len sám pre seba ale vždy pre človeka, ktorý ho len využíval a úkoloval. On sa vždy len chvastal svojími známosťami vplyvnými alebo nebezpečnými ľuďmi a megakšeftami a vždy z toho preňho hovno bolo. A preto som aj tie jeho obchodné ponuky pre Kočnera a jeho reči nikdy nebrala vážne.“

Marček a Szabó o Andruskóových konšpiráciách nikdy nevedeli a ani netušili, kto vraždu u Andruskóa objednal.

Prečo mu verili ?

Bolo na Marčkeovi a Szabóovi, či sa rozhodnú Kuciaka zabiť. Oni museli vyhodnotiť objednávku a z toho vyplývajúce výhody pre nich. Keďže už v minulosti spolu beztrestne vraždili, nemali žiadne obavy. Boli presvedčení, že výberom a prípravou zbraní a rýchlym prevedením akcie budú mať zarobené.

Kriminalisti, s ktorými som hovorila povedali, že dve veci nie sú pre nich typické ako u nájomných vrahoch,. Nájomný vrah nepodceňuje riziká, odmenu za vraždu inkasuje vopred, spoľahlivo sa zbaví zbrane  a bezprostredne po čine zmizne. Títo dvaja už pred tým spolu vraždili a nič nezískali.Tentokrát to bolo ešte divnejšie.

Aký vážny dôvod mali pred zaplatením ( čo len zálohy) veriť Andruskóovi?

Nedozvieme sa aké legendy zo svojho bohatého podnikateľského – mafiánskeho života im Andruskó predvádzal pre uplatnenie svojej autority( k tomu sa ešte vrátime), ale v prípade Marčeka po vražde došlo ku strate vnímania reality, pretože Szabó v panike vyhľadal Andruskóa s upozornením, že Marček  míňa peniaze v bordeloch, chvastá sa svojej priateľke a rozpráva, že prišiel o kšefty za desiatky tisíc. O aké kšefty šlo to nevieme…

Nech konšpiroval Andruskó po svojom zadržaní akokoľvek, ak odfiltrujeme z jeho vyjadrení informácie, ktoré pred jeho výpoveďou prebehli médiami, zistíme, že reálny záchytný bod o jeho spojení so Zsuzsovou v tejto veci neexistuje.  Andruskóove tvrdenia o sprostredkovaných informáciách od Zsuzsovej v súvislosti s Kočnerom neobstoja ani vecne, ani  z hľadiska procesnej prípustnosti do konania.

Kto potrebuje príbeh o objednávke vraždy?

Andruskó má dva dôvody k takejsto výpovedi: Po prvé zakrývať skutočného objednávateľa vraždy Jána Kuciaka ( alebo Martiny Kušnírovej ?) a v tomto prípade treba hľadať a preverovať aj tie informácie,k ktoré Zsuzsová v súvislosti s Pentou už poskytla (ale o tom až v pokračovaní).

Andruskó  dňa 11.9.2019 spomína na aktivitu a iniciatívu Tomáša Szabóa rok pred vraždou:

 

Druhým dôvodom, ktorý možno súvisí s prvým viac zorganizovane a svojim spravodajským štýlom,  je získanie čo najnižšieho trestu v prípade, ak napomôže v likvidácii Mariána Kočnera. Uspokojí takto svoje ego a pomstí sa Kočnerovi za ignorovanie.

Pre obsiahlu výpoveď Tótha nestihnú dnes v prípade vraždy novinára Kuciaka vypočuť niektorých svedkov

Utajený svedok Peter Tóth

V tej druhom variante významnú úlohu zohral aj Peter Tóth, ktorý najskôr ako utajený svedok tvrdil, že obv. Mgr. Marián Kočner reagoval mimoriadne urazene a podráždene na svedkovu otázku, či „papparazovanie“ novinárov nemá niečo spoločné s touto vraždou.

Peter Tóth pritom si uvedomoval, že  sledovanie Kuciaka vybavil osobne u skupiny SISkárov, ktorí pre drogovú činnosť sledovali bar Next Apache.

Dohodnutý spôsob sledovania Jána Kuciaka popísal 14.05.2019 svedok Mlynarčík:   „Následne povedal, že túto činnosť nebudú vykonávať, ale, že keď to dakto chce tak v rámci voľna po práci treba vyhotoviť nejakú fotku sledovanej osoby a on tú produkciu nejako napíše. Proste naznačil, že to vyfabrikuje od stola a takýmto spôsobom to bolo aj celé robené. V rámci tohto sledovania bol pár krát odfotený aj novinár Ján Kuciak. Fotografie Kuclaka posunuli Kriakovi na spracovanie. Ohľadom Kuclaka sa možno takto vybehlo 3-4 krát, svedok vedel, že to bolo pred redakciou po práci a vtedy keď išiel Ján Kuciak autobusom domov.“

Z výpovede Mlynarčíka je zjavná nielen skutočnosť, že Tóth zámerne zveličil sledovanie Kuciaka ako iniciatívu Kočnera ale aj to, že sa fotografie do Andruskóvho mobilu mohli dostať celkom iným spôsobom  ako tvrdil Marčekovi. Z toho vyplýva, že Tóth veličoval a fabuloval o okolnostiach Kuciakovho prenasledovania jeho významu pre Kočnera. Peter Tóth vedel, že cieľom nebola príprava vraždy, ale hľadanie kompromitujúceho materiálu.

Tóthové telefonáty s Kočnerom po jeho uväznení a obchodná ponuka Tótha

Je však zaujímavé, že v deň zadržania Marčeka, Szabóa a Andruskóa,keď telefonoval Marián Kočner z basy s Petrom Tóthom, ten mu podával informácie, ktoré neboli ani medializované:

Večer už Tóth doplňil informáciu, že do toho je zapletená tlmočníčka, čo mala tlmočiť pre neho do taliančiny. Zsuzsová a jej identita bola známa až na druhý deň … !!!

Rozhovor však končí zaujímavou obchodnou ponukou Petra Tótha, ktorý navrhuje  Kočnerovi ako sa má dohodnúť s prokurátorom Šantom:

K obchodu evidentne nedošlo. O týždeň Peter Tóth v pozícii utajeného svedka odovzdáva materiály a vypovedal proti Kočnerovi …

Vina a trest pre Marčeka – prípad nekončí

Tým, že sa Marček priznal ku spáchaniu skutku, súd využil možnosť sa zaoberať iba s dôkazmi, ktoré súvisia so samotným výkonom vraždy a s určením výšky trestu. Pri skúmaní okolností troch vrážd vyhodnocuje, či vrahovia konali pod nátlakom alebo ohrozením, prípadne, či sa jednalo o čisto finančný motív. Autorita a vierohodnosť objednávateľa, s ktorými boli v kontakte vrahovia v prípade Kuciaka  Kušnírovej je jasná, je ním Andruskó. Výška finančnej motivácie a spôsob vyplatenia je dosť zmätočný, možno súd to nebude chcieť ani rozlúštiť pri situácii, že má dve priznania. K osobe páchateľa trojnásobnej vraždy sa vyjadril psychológ cez skúmanie osobnostných vlastností Marčeka už pri vražde Petra Molnára takto:

„Prejavenie ľútosti nad skutkom, k vykonaniu ktorého sa svojou poslednou výpoveďou hlási, sa tak javí ako menej autentické. Motiváciu konania probanda vo vzťahu k skutku, z ktorého je obvinený, možno zo psychologického hľadiska označiť za zištnú, s jednoznačným vylúčením eventuality chorobnej motivácie. Konanie obvineného mohlo vyplynúť z jeho vlastného rozhodnutia, nemožno však vylúčiť ani konanie na objednávku za určitú odmenu.“

K charakteristike Marčeka sa v podudku uvádza:

„Introvert, tichý, vyhýba sa ľuďom. Má rád ticho, nemá rád ľudí. Tú zbraň kupoval Szabó už na ten účel , že pôjdu na Molnára. To bolo tak, že Szabó dostal informácie od Harsányiho, že Molnár má doma peniaze, okolo 70.000 … Szabó mu ukázal, kde býva, lebo on to nevedel – to bolo niekedy na jeseň 2016 …No a chceli sa zmocniť tých peňazí, chceli peniaze. Molnár bol odstránený z toho dôvodu, že Molnár sa so Szabóm poznal a mohol by ho tak spoznať podľa hlasu… Išli tam s nastavením, že ho zastrelia. On určite nie a pred ním o tom ani Tomáš nehovoril s nikým. On sa priznal, tak sa to odhalilo. K tomu sa už veľa nedá povedať, je mu to nesmierne ľúto ale vie, že sa to nedá zvrátiť, kiež by to vedel. Účasť na pripravovanom zastrašení poškodeného na objednávku pripustil a napokon pripustil aj realizáciu vraždy na objednávku a ďalšiu vraždu pravdepodobne na základe vlastného rozhodnutia… Prejavenie ľútosti nad skutkom, k vykonaniu ktorého sa svojou poslednou výpoveďou hlási, sa tak javí ako menej autentické…K samotnej realizácii skutku došlo po predchádzajúcej príprave s chladnokrvným odhodlaním vykonať ho tak, aby zabránili prípadnému spoznaniu najmä obvineného Szabóa poškodeným, jeho usmrtením, čo zapadá do rámca tzv. krycej vraždy.“ Motiváciu konania probanda vo vzťahu k skutku, z ktorého je obvinený, možno zo psychologického hľadiska označiť za zištnú, s jednoznačným vylúčením eventuality chorobnej motivácie. Konanie obvineného mohlo vyplynúť z jeho vlastného rozhodnutia, nemožno však vylúčiť ani konanie na objednávku za určitú odmenu.“

Vražda Molnára je preto rozhodujúca pre posúdenie výšky celkového trestu, lebo pri tomto čine neboli Andruskó a jeho objednávka prítomné a predsa sa vraždilo, aj keď znalec nevylúčil, že mohlo ísť o objednávku za odmenu. Marčekovi nezáležalo ani na Kuciakovi, ani na Zsuzsovej, Kočnerovi, či Žilinkovi. On vraždil za peniaze, ktoré ani dopredu nevidel, ale Andruskóovi bezvýhradne dôveroval.

V dobe, keď Andruskó zadával objednávku vraždy Jána Kuciaka, vedel, že Marček už v minulosti vraždil a nemá zábrany opätovne vraždiť. Poznal profil Marčeka, jeho slabé stránky a vedel byť voči nemu a Szabóovi presvedčivý a autoritatívny.Bol ich bossom.

Zoltán Andruskó nič nepovedal Marčekovi a Szaboóvi o skutočnom objednávateľovi

Vďaka tomu ako vypovedal a možno aj kvôli kukle, ktorou sa jeho tvár pred nami zakrýva je ešte nažive. Andruskó je jediným svedkom, ktorý Zsuzsovú poznal a vkladá do komunikácie s ňou  vymyslené príbehy a komunikáciu o Kočnerovi.

Trest za vraždu nevráti nikoho medzi živých, ale ani neznamená, že súd nemôže a nemusí hľadať pravdu o tom, kto v skutočnosti stojí za vraždou. Súd nemôže uveriť nezmyselným konšpiráciám a fabuláciám, ktoré z úst Andruskóa majú niekoho usvedčiť veľmi pochybnými tvrdeniami, ktoré boli zaplatené neprimerane nízkym trestom.  Polícia s prokuratúrou postavila veľmi prehľadný príbeh klamstiev a fabulácii na zničenie Zsuzsovej a Kočnera, ktorí si Andrusko osvojil, len aby mohol rýchlo dosiahnuť svoj nízky trest.

Nie je to poprvý krát, keď sa vrahovi a objednávatelia vraždy nenašli.Či to bol Steinhubel, alebo Pápayovci a stovka bieliych koní.V histórii Slovesnka ale iba v prípade vraždy Cervanovej sa odsudzovali za vraždu ľudia na základe falošných priznaní a svedectieva v rozpore s dôkazmi.Zatiaľ.

Súd aj v tomto prípade  bude musieť znova a znova preskúmať každé tvrdenie a svedectvo…

Pokračovanie nasleduje

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies